[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 30a/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 30a/1998

In deze Editie:

- DutchMedia Intern 1
- MTV en VH-1 zetten signaal in A 2000 gebied op zwart
- Etherradio waarnemingen: Veronica FM verhoogt vermogen, Radio 10 Gold met nieuwe zender?
- Canal+ Groep maakt abonnee-aantallen bekend voor Nederland
- TV Vandaag ter ziele 
- Discovery Channel met Nederlandse teletekst
- Isabelle Brinkman naar NPS
- Nieuw schema Radio 3 FM
- BNN maakt zendtijd-indeling bekend
- Kabelaandeelhouder UPC naar de beurs?
- Einde ongecodeerde digitale satellietverspreiding Nederland 1 t/m 3 en Radio 1 t/m 5
- Canal+ pakket voortaan op Astra 1G
- BVN TV vertoonde alle wedstrijden van Oranje en Rode Duivels
- CLT meerderheidsaandeelhouder HMG geworden
- Kabelsituatie Amsterdam: zowel moeilijkheden voor A 2000 als commerciële omroepen
- KINKfm: meer programma's vanaf september
- TMF VJ's weg bij TMF, nieuwe VJ's bij TMF?
- Belgisch MediaNieuws:
	- VT4 test middengolffrequentie 1071 KHz

In editie 30b/1998:
- Europees MediaNieuws:
	- Radio Voyager Network doet binnenkort 'VOA Europe tijden' herleven?
- Internet MediaNieuws:
	- M2, spin off zender van MTV start op Internet
	- DutchMedia Intern 2: DutchMedia.nl project
- Internet MediaSites
- Luistercijfers mei/juni 1998
- Kijkcijfers 22 juni t/m 2 augustus 1998 (Week 26/1998 t/m week 31/1998)

DUTCHMEDIA INTERN 1

Dit is de eerste DutchMedia na ongeveer een maand 'DutchMedia stilte'.
De redactie van DutchMedia had de intentie na de vakantie weer te starten.
Door een verplichte 'rust' en een overvloed aan nieuws, was het niet mogelijk 
DutchMedia eerder uit te brengen. De redactie biedt hierbij de lezers haar
excuses aan. Deze editie is een mix van nieuws uit de afgelopen periode
en 'vers' nieuws. De komende edities (in de 30 reeks) zal DutchMedia 
trachten zoveel mogelijk het medianieuws te verslaan uit de afgelopen periode
en het actuele nieuws bij te houden.
In deze editie is aan het einde een overzicht van luistercijfers en kijkcijfers
uit de afgelopen periode dat DutchMedia niet verscheen, opgenomen.
Tegelijkertijd heeft de redactie besloten dat het 'format' van DutchMedia iets
aangescherpt zal worden en zodoende verder te specialiseren op media in 
combinatie met regelmatige aandacht voor nieuws uit de Nederlandse 
'satellietwereld'. De aanscherping houdt in dat DutchMedia geen specifiek 
Internet nieuws en/of telecom nieuws meer zal brengen, maar dit soort 
nieuws enkel gebracht zal worden indien het een relatie heeft met 'traditionele' 
media. De redactie van DutchMedia is van mening dat collega E-Zines of 
websites telecom en/of Internet nieuws reeds meer dan voldoende belichten.
De Internet Sites rubriek en Internet Nieuws rubriek hebben daartoe 
de toevoeging 'media' gekregen. Suggesties en opmerkingen van lezers 
zijn welkom op dutchm@dds.nl

MTV EN VH-1 ZETTEN SIGNAAL IN A 2000 GEBIED OP ZWART

MTV Networks BV, de Nederlandse vestiging van
de zenders MTV, VH-1 en M2, heeft in het A 2000 gebied 
op dinsdag 4 augustus om 12:37 de aanlevering van de signalen 
aan A 2000 van de muziekzenders MTV (in het basispakket) en 
VH-1 (in het pluspakket) stopgezet voor het complete verzorgingsgebied 
van A 2000 (Amsterdam en omgeving en Hilversum en omgeving, 
middels adresseerbare technieken die MTV en VH-1 gebruiken). 
Door het stoppen van de aanlevering van het MTV-signaal aan A 2000
zullen meer dan 500.000 Amsterdamse huishoudens het voortaan zonder 
MTV moeten stellen. Het stoppen van de aanlevering van de 
MTV en VH-1 signalen is een directe reactie op het bindende 
advies dat de Algemene Programma Raad (APR) gaf aan A 2000 
om per 1 september MTV enkel nog 's nachts tussen 00:00 en 08:00 
uur door te geven. Op 15 juli kreeg MTV een contract van A 2000
met het verzoek dat te ondertekenen. Over dat contract is 
nauwelijks overleg geweest tussen MTV en A 2000
MTV heeft bij de APR van tevoren aangegeven
dat zij alleen als 24-uurs kanaal doorgegeven wil worden.
Kasper Keller, directeur van MTV Networks vertelde dat
MTV niet in de gelegenheid werd gesteld een presentatie
te geven om het een en ander toe te kunnen lichten, 
terwijl collega stations dat wel konden doen. Verder 
noemde Keller de handelwijze van de Amsterdamse 
kabelexploitant 'ondoorzichtig en onzorgvuldig'. 
Volgens hem liet de programmaraad weten MTV 'al te kennen'. 
Niet alleen het advies van de APR speelde mee met het besluit 
MTV als VH-1 van de kabel te halen in Amsterdam. Ook de 
doorgiftevergoeding die A 2000 berekend, is volgens Keller 
buitensporig hoog. Per 1 september wordt aan
alle commerciële stations meer dan 724.000 gulden per jaar 
gevraagd om in het basispakket van A 2000 te mogen uitzenden. 
Volgens Brent Hansen, President & Chief Executive van MTV
en VH-1 in Europa, die voor een spoedpersconferentie naar Amsterdam
kwam, is een voortzetting van de doorgifte van het MTV-signaal
in Amsterdam economisch gezien niet mogelijk. Hensen zei verder
dat hij niet kon geloven dat de Amsterdamse gemeenteraad met
de verkoop van het Amsterdamse kabelnet de intentie had om
deze ontwikkelingen te bevorderen en tegelijkertijd de 
'mediahoofdstad' van Nederland te willen zijn en blijven.
(Overigens of Hilversum of Amsterdam nu de 'mediahoofdstad'
is A 2000 heeft over beide steden het voor het zeggen wat betreft
de kabel, en in beide steden ontbreken sinds 4 augustus zowel
MTV als VH-1 in het kabelaanbod.) Kasper Keller legde
verder uit dat zenders als MTV bijdragen tot een compleet
pluriform aanbod, en dat het met huidige beleid het 
programmapakket enkel zal 'verschralen'. 
Overigens benadrukte MTV dat de zender terug 
zal keren voor de Amsterdamse kijkers, en daar alles aan
zal doen om dit mogelijk te maken. Hierbij doelde MTV
op andere distributiekanalen, zonder daar verder op in te gaan.
MTV Networks BV, dat in Amsterdam is gevestigd, beraadt
zich op een mogelijk vertrek uit de hoofdstad, indien het op
termijn niet mogelijk blijkt te zijn de tv-zender weer
zichtbaar te maken voor Amsterdammers.
MTV verwacht dat andere internationale en/of niche zenders 
het voorbeeld zullen volgen, en geen andere keus meer hebben 
met het A 2000 beleid.Keller zei verder op persoonlijke titel dat 
er in VESTRA (Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio 
programma aanbieders) verband over deze kwestie gesproken 
wordt. (Casper Keller is bestuurslid van VESTRA).
A 2000 is ook om een reactie gevraagd, maar deze bleef
helaas uit. Overigens kunnen schotelbezitters in D2Mac 
op de Sirius 2 de Scandinavische versie van MTV (MTV 
Nordic) ontvangen.

ETHERRADIO WAARNEMINGEN: VERONICA FM, RNN EN RADIO 538 VERHOGEN VERMOGEN, RADIO 10 GOLD MET NIEUWE ZENDER?

Een aantal Nederlandse commerciële radiozenders blijkt in te spelen
op een onderzoek naar frequenties en wellicht verdere experimenten. 
De zender Veronica FM blijkt de zender Hilversum qua vermogen op 
te hebben gekrikt, zodat deze nu meer dan goed te ontvangen is in 
groot-Amsterdam, wat voorheen niet het geval was. Radio 10 Gold 
blijkt ineens een extra steunzender in Rotterdam in gebruik te hebben 
genomen in Rotterdam op de FM frequentie 103.3 MHz. ter 
ondersteuning van de 103.0 MHz. zender in Lelystad.
Het vermogen van de 103.3 MHz in Rotterdam is 100 Watt.
Kort geleden heeft BroadCast Partners ook het vermogen 
van enkele zenders in Groningen verhoogd. Het vermogen van de zender
van Radio 538 (89.0 MHz.) is verhoogd van circa 100 watt naar circa 850 Watt.
Het vermogen van de zender van Radio Noordzee Nationaal in Groningen 
(99.1 MHz.) is opgehoogd tot 2.2 KiloWatt (voorheen 1 KiloWatt).
Een groot aantal zenders van de commerciële landelijke radiostations,
waaronder de zenders van Radio 10 Gold is in eigendom van Broadcast 
Partners. Broadcast Partners is van plan om meer kleine steunzenders 
in het leven te roepen. Ook concurrent Nozema probeert het bereik van haar 
'commerciele klanten' (SKY Radio en Classic M) te verbeteren. Classic M 
heeft het vermogen van haar zender in Lopik opgehoogd van 28 naar 50 kW.
Overigens melden insiders dat al deze ontwikkelingen te maken hebben
met het naderen van de periode van proefnemingen en optimaliseren voor
de implementatie van het zero base plan, wat voorziet in een beter en
optimaler gebruik van de etherbanden voor radio. Aan Erik de Zwart,
directeur van Radio 538, en lid van de Vereniging van Commerciële 
Radio (VCR) is naar aanleiding van deze ontwikkelingen om commentaar
gevraagd, maar De Zwart hield het bij 'No Comment'.
(Met dank aan Herman van Beek en Ruud Brandt)

CANAL+ GROEP MAAKT ABONNEE-AANTALLEN BEKEND VOOR NEDERLAND

Nederland had op 30 juni jl. 234.158 abonnees op de premium kanalen.
Dit maakte de Canal+ Groep eind juli officieel bekend.
Gevraagd is aan zowel Canal+ Nederland als de Canal+ Groep in Frankrijk
of men deze cijfers nader kon uitsplitsen in digitale satelliet abonnees en 
(analoge) kabelabonnees. Dit bleek helaas niet mogelijk. Will Moerer van Canal+
zei wel dat per 1 augustus meer dan 238.000 abonnees betalen om de 2 Canal+
kanalen te mogen zien. Hiermee zit Canal+ Nederland volgens hem op 'schema',
voor wat betreft de te behalen abonnee-aantallen. Volgens streefdata zou
Canal+ Nederland in 2000 of uiterlijk 2001 zo'n 400.000 abonnees moeten hebben.
In het tweede kwartaal behaalde Canal+ Nederland 1,80 % stijging in het 
abonnee-bestand. Als men dat doorberekent zou Canal+ Nederland per jaar zo'n
75.000 abonnees moeten halen. Over de periode 30 juni 1997 tot 30 juni 1998
behaalde Canal+ 60.636 stijging in het abonnee-aanbod. Volgens Moerer zit
Canal+ toch op schema, omdat 'het tweede kwartaal traditioneel minder zou zijn'.
Over digitalisering van de kabel zei Moerer dat dit vooral in een 
samenwerkingskader plaats zou moeten vinden. Canal+ ziet
daarbij vooral veel in een premium kanalen aanbod gecombineerd 
met Pluspakketten van de kabelmaatschappijen met één technologie.
Technologie moest volgens hem geen beletsel vormen voor de introductie
van digitale kabeldiensten. Over het digitale satellietpakket zei Moerer het
een meer dan logische stap te vinden dat mensen die Canal+ voor 'service'
bellen voortaan moeten betalen. Bezitters van de 'semi-gratis' smartcard
betalen voortaan 99 cent per minuut en Canal+ abonnees voortaan 30 cent 
per minuut, dit laatste is zelfs meer dan het dubbele dan het toch al dure
reguliere toptarief (14,5 cent per minuut) van KPN Telecom. Volgens 
Moerer kosten die telefoontjes enkel geld, aan mensen die een blokkering
hebben op 'betaalnummers' (en dus bewust deze nummers niet willen
en kunnen bellen) had hij geen boodschap.
Moerer zei verder dat de SECA MediaGuard codering in september volgens 
schema zal worden toegevoegd aan het digitale satellietsignaal (simulcrypten). 
Irdeto blijft (zo benadrukt Canal+ veelvuldig) zo lang er bij de mensen 
thuis Irdeto decoders staan ondersteund worden door Canal+. Voor SECA 
MediaGuard geldt dat er opnieuw volgens Canal+ specificaties decoders 
gemaakt moeten worden. Volgens Moerer is de verwachting dat deze 
volgende maand nog de eerste decoders in de winkel zullen liggen. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan start Canal+ toch met het simulcrypten, 
om zo in ieder geval een technische start te hebben gemaakt. Volgens 
Moerer is het niet waarschijnlijk dat er SECA MediaGuard decoders
verhuurd zullen worden vanuit Canal+ (iets wat bij collega landen meer
dan gebruikelijk is). Op vragen over het niet kunnen functioneren
van SECA MediaGuard decoders zonder smartcard (dus ook geen
ontvangst van 'pure' ongecodeerde/Free To Air zenders) had Moerer
geen antwoord paraat.

CANAL+ ABONNEMENTSTARIEVEN ANDERS

Canal+ heeft op 1 augustus in een brief aan dealers laten weten
dat de abonnementstarieven gewijzigd zijn. Het abonnementstarief
op de twee premiumkanalen (Canal+1 en Canal+2) bedraagt sinds
1 augustus 49,-- per maand. Dit betekent een stijging van 4,05
per maand. Doordat voor kabelabonnees het huurtarief van de 
kabeldecoder met 4,05 omlaag is gebracht tot 10,95 betekent
dit per saldo dat kabelabonnees met decoderhuur hetzelfde
per maand blijven betalen. ( 59,95 per maand). Digitale satellietabonnees
en kabelabonnees zonder gehuurde decoder zullen echter per maand 
wèl 4,05 extra moeten betalen. Canal+ noemde de prijsverhoging
meer dan logisch, omdat de afgelopen 4 jaar geen prijsverhoging heeft
plaatsgevonden op het abonnementstarief, en voor kabelabonnees 
het tarief middels verlaagde decoderhuur gecompenseerd wordt.
De eenmalige administratiekosten worden voortaan als volgt berekend:
 25,-- bij een jaarabonnement en 37,50 bij 6-maandenabonnement.
Dealers krijgen voortaan 40,-- (ex.btw) bij de verkoop
van een jaarabonnement en 22,50 (ex.btw) bij de afsluiting 
van een halfjaarabonnement. Voorheen kregen dealers bij een 
jaarabonnement 5 gulden minder. De 5,-- gulden opslag 
wordt als 'Introductie SECA' vergoeding omschreven door 
Canal+.

TV VANDAAG TER ZIELE

Geheel onverwacht is op 8 juli jl. TV Vandaag ter ziele gegaan.
TV Vandaag was een activiteit van KPN Multimedia, KRO, 
VARA, NCRV, AVRO en VNU. TV Vandaag was bedoeld
als tv-zender programmagids, waarbij de kijker binnen enkele
minuten een beeld had wat er op dit moment op tv is.
Het concept van TV Vandaag was dat er op de kabel 
lokaal aanvulling werd gegeven aan het kanaal, waardoor er een uniek
concept zou zijn. TV Vandaag was onder andere te zien in 
Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Tevens was een nationale
versie te zien via de Astra satelliet (digitaal middels PID codes).
TV Vandaag had een kabeldichtheid van circa 3 miljoen aansluitingen.
Mogelijk dat TV Vandaag nooit de gunst van de kijker won omdat
deze veelal gewend was aan mozaikkanalen (ook wel bekend
als 'beeldjeskanaal) waarop men tegelijkertijd kan zien wat
er op dat moment een veelvoud aan zenders op het kabelnet
wordt uitgezonden. Dit soort mozaikkanalen zijn ook terug
te vinden op satelliet. Vooral de verschillende Canal+ pakketten
in de diverse landen maken er gretig gebruik van. 

DISCOVERY CHANNEL MET NEDERLANDSE TELETEKST

Discovery Channel bereidt de start voor van een 'eigen' Nederlandse
teletekst op de Nederlandse 'feed' voor de Nederlandse kabelexploitanten
(via de Intelsat 605, 11.660 GHz. V.). Tot 1 september is Discovery
bezig met technische tests. Discovery Nederland in Dordrecht zal
de Nederlandse teletekst service invulling mogen geven. Vooralsnog
zal enkel programma informatie te vinden zijn. Teletekst is enkel via 
de kabel te ontvangen (met de in bij de nieuwsredactie in bezit zijnde 
Nokia 9200S is het niet te ontvangen, wellicht wèl met DVB98 software). 
Overigens wordt sinds kort de Nederlandstalige ondertiteling van Animal 
Planet digitaal afgehandeld in plaats van via teletekst, en is via de overige 
'feeds' van Animal Planet de Nederlandstalige ondertiteling
niet meer terug te vinden. De digitale ondertiteling vindt via 
het gecodeerde signaal ten behoeve van kabeldistributie plaats 
via de Eutelsat Hotbird digitaal gecodeerd, en is derhalve niet 
te ontvangen voor individuele schotelbezitters.

ISABELLE BRINKMAN NAAR NPS

Isabelle Brinkman heeft onlangs een contract geteketend bij de NPS.
Ze zal vanaf maandag 2 november de nieuwe NPS-zendtijd van
20:00 tot 22:00 uur invullen. Het programma zal 'Isabelle' heten en 
een mix bevatten van muziek en informatie voor jongeren (waaronder
popnieuws, concertinfo, en filminformatie). Isabelle Brinkman werkt
nog tot eind oktober bij het muziek-tv station The Music Factory (TMF),
waar ze sinds de start van het station (in 1995) bij actief is. De NPS
liet weten dat de zendtijd tussen 20:00 en 22:00 uur pas vanaf
november ter beschikking zal komen voor de NPS. Dit zou er op duiden
dat de 'restyling' van Radio 3 FM pas per 2 november zal plaatsvinden.
In de volgende editie van DutchMedia komt de redactie daar op terug.

NIEUW SCHEMA RADIO 3 FM

Alhoewel op dit moment nog bij DutchMedia onduidelijk is wanneer
het nieuwe schema van Radio 3 FM precies ingaat, volgt hier
het beoogde schema, dat zeer waarschijnlijk ofwel per 1 september
of per 2 november zal ingaan:

Werkdagen:

06:00-20:00 Onveranderd
20:00-22:00 NPS: Isabelle Brinkman (afkomstig van TMF)
22:00-01:00 VPRO waarschijnlijk met Luc Jansen, programmasoort: 'Koud Zweet'
01:00-04:00 Algemene zendtijd: Nieuw talent
04:00-06:00 AVRO/KRO: Pyjama FM (zoals nu)

Vrijdagnacht:

01:00-03:00 VARA: FreakOlympics: Rob Stenders
03:00-06:00 Algemene zendtijd: 

Zaterdag:

06:00-18:00 TROS: nagenoeg onveranderd
18:00-20:00 BNN
20:00-22:00 KRO: Leidsekade Live: Marc Stakenburg
22:00-23:00 TROS: Poster: Daniël Dekker
23:00-01:00 VPRO: Programmasoort: 'DJ Element'
01:00-06:00 AVRO: De Overnachting

Zondag:

06:00-10:00 AVRO: (Zondagvitaminen?)
10:00-12:00 VARA: Twee Meter: Jan Douwe Kroeske
12:00-16:00 TROS: Interactieve Top 50
16:00-18:00 BNN
18:00-20:00 NCRV: Buzz
20:00-01:00 EO

BNN MAAKT ZENDTIJD-INDELING BEKEND

De nieuwe publieke omroep BNN heeft bekend gemaakt wanneer deze
omroep zendtijd heeft op Radio 1, Radio 3 FM, Radio 5 en TV 2.
Op Radio 3 FM zal BNN op zaterdag tussen 18:00 en 20:00 uur
en op zondag tussen 16:00 en 18:00 te beluisteren zijn. Op
Radio 5 krijgt BNN op dinsdag tussen 16:00 en 17:00 uur zendtijd
en op Radio 1 ook op dinsdag tussen 19:00 en 21:00 uur.
Op tv is BNN elke zondag tussen 21:00 en 21:50 te zien op TV 2.
Met regelmaat zullen BNN-thema-avonden van circa 3 uur te 
zien zijn op TV 2, doordat BNN zendtijd opspaart. BNN liet
bij monde van de nieuwe perswoordvoerster enkel weten dat
de focus in de BNN-uitzendingen op jongeren zal komen te liggen,
meer daarover zal pas op de perspresentatie van BNN (als laatste 
in de rij van perspresentaties van de publieke omroepen) op 31 
augustus, bekend worden gemaakt. Overigens zetelt BNN sinds
kort in Hilversum in het 'oude' gebouw van TV Support op de Albertus
Perkstraat.

KABELAANDEELHOUDER UPC NAAR DE BEURS?

Niet alleen satellietexploitanten gaan in Europa naar de beurs (SES ging 
onlangs met succes naar de Luxemburgse beurs), maar ook 
moedermaatschappijen van kabelexploitanten zijn van plan naar 
de beurs te gaan. UPC (United Pan-Europe Communications), een 100 % 
dochter van het Amerikaanse UIH (United International Holdings) plant binnenkort
een beursintroductie in Londen en New York. UPC is o.a. 50 % aandeelhouder van
de Amsterdamse kabelexploitant A 2000, fusiepartner in UTH (United TeleKabel 
Holding) en heeft belangen in naast Nederland nog 13 Europese landen. 
Hiermee heeft UPC al dan niet indirect een abonnementsbestand van 2,5 
miljoen kabelabonnees, met als belangrijke kabel landen: Nederland, Oostenrijk
en België. Analisten schreven in de 'Financial Times' dat UPC een marktwaarde
zou hebben van 1,3 miljard gulden.

EINDE ONGECODEERDE DIGITALE SATELLIET
VERSPREIDING NEDERLAND 1 T/M 3 EN RADIO 1 T/M 5

Half juli kwam plotseling een einde aan de ongecodeerde digitale verspreiding
van Nederland 1, 2 en 3 en Radio 1 t/m 5 via de Astra satelliet. De landelijke
publieke zenders waren na invoer van PID codes (op receivers waar die mogelijkheid
bestaat) te ontvangen. De NOS hield altijd vol dat het hierbij ging om aanvoerkanalen.
Met de uitschakelingen is het voor heel veel mensen nu afzien, omdat ze aangewezen
zijn op een 'semi gratis' smartcard van Canal+. Deze wordt enkel verkocht middels
een Nederlands adres. Mensen die geen smartcard kunnen bemachtigen zijn
aangewezen op BVN TV, (Beste van Vlaanderen en Nederland TV).

CANAL+ PAKKET VOORTAAN OP ASTRA 1G

Het digitale satellietpakket van Canal+ is deze zomer grotendeels verplaatst
naar de Astra 1G. De nieuwe indeling voor het Canal+ pakket is als volgt:

Transponder 80 12.012 GHz. V. Symb.Rate 27.500 FEC 3/4:

RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer. (Tegelijkertijd 'Hometransponder' van het Canal+ pakket)
KINKfm (Free To Air, Radio), RTL Der Oldie Sender (Duits 'golden oldies' radiostation, Free
To Air)

Transponder 97 12.344 GHz. H. Symb.Rate 27.500 FEC 3/4 :

Infokanaal (Mogelijk dat deze transponder ook wordt verlaten door Canal+ Nederland)

Transponder 105, 12.515 GHz. H. Symb.Rate 22.000 FEC 5/6:

Canal+ 1 (gecodeerd), Canal+ 2 (gecodeerd), 
Nederland 1, Nederland 2 and Nederland 3.
Radio 1, Radio 2, Radio 3 FM, Radio 4, Radio 5

Transponder 109 12.574 GHz. H. Symb.Rate 22.000 FEC 5/6:

SBS 6, Veronica, The Music Factory (TMF), KinderNet
en BVN TV (Het enige Nederlandse digitale Free To Air kanaal, samenwerking
van Wereldomroep, NOS en Vlaamse VRT), Infokanaal
Veronica FM (Free To Air Radio), Radio Nederland Wereldomroep 1 (Europa, 
grotendeels Nederlandstalig), Radio Nederland Wereldomroep 2 (Internationaal, 
veel Engelstalig) (beide Free To Air)

De tv-zenders op transponder 102, 12.441 GHz. V. zijn op 4 augustus 
verdwenen. De zenders die hierop uitzonden zijn reeds enige tijd overgeheveld
naar de overige Canal+ Nederland transponders. Mogelij dat deze transponder
zal worden overgeheveld naar een ander Canal+ filiaal, waarschijnlijk Canal+ Spanje.

Overigens zijn deze stations (met uitzondering waar 'Free To Air' vermeld
staat) enkel te zien met een 'semi-gratis' smartcard of met een Canal+ 'premium'
abonnement, waarbij men ook Canal+ 1 en Canal+ 2 kan zien. De semi-gratis 
smartcard kost éénmalig circa 60 gulden.

CANAL+ PAKKET VOORTAAN OP ASTRA 1G
BVN TV VERTOONDE ALLE WEDSTRIJDEN VAN ORANJE EN
RODE DUIVELS

BVN TV (Beste van Nederland TV), een initiatief van onder andere
de Wereldomroep, de NOS en de Vlaamse VRT heeft tijdens het 
WK-Voetbal alle wedstrijden van Oranje en bijna alle
wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden. Tevens werd
de beslissende match tegen Frankrijk wereldwijd uitgezonden.
Hiermee heeft de Wereldomroep bewezen dat ze ook in staat is
in korte tijd wereldwijd een Nederlandse televisieuitzending
te kunnen verzorgen. Toch was er één probleem. 
Doordat Nederland 2 de wedstrijden ook ongecodeerd uitzond
(weliswaar enkel digitaal via de Astra), is dit volgens de 
Wereldomroep in strijd met EBU richtlijnen geweest. 
BVN TV heeft apart moeten betalen voor de rechten 
van de vertoning van de wedstrijden als ongecodeerd signaal. 
Nederland 2 heeft deze rechten enkel bedoeld voor binnen 
Nederland hoeven te betalen. Volgens de Wereldomroep 
heeft de NOS daarom niet het recht om te promoten dat 
de voetbalwedstrijden ook op Nederland 2 te zien waren, 
terwijl BVN TV wel betaalde voor de rechten en daar 
ook gerechtvaardigd toe was om daar promotie voor te 
maken. De NOS is partner in BVN TV en dit item is 
onderwerp van gesprek in de besprekingen tussen partners.

CLT MEERDERHEIDSAANDEELHOUDER HMG GEWORDEN

CLT-Ufa heeft de meerderheid van de aandelen bemachtigd van de 
Holland Media Groep (HMG). Hiermee komt de meerderheid van de aandelen
- en dus een belangrijk stuk beslissingsbevoegdheid - van de HMG weer
in Luxemburgse handen. VNU-EMI heeft eerder te kennen gegeven dat
deze haar 38 % aandeel van RTL 4 Holding S.A. wilde verkopen.
De nieuwe situatie betekent dat de RTL/Veronica de Holland Media Groep S.A.
(officiële naam voor de HMG) telkens eigenaar is van alle 'activiteiten'
(waaronder RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer, Veronica en daaronder de 
radiozender Veronica FM, het productiebedrijf Holland Media House (HMG).
Sabine Füllhaas van CLT-Ufa bevestigde dat deze transactie niet betekent 
dat CLT-Ufa nu alle bevoegdheden krijgt over Veronica. Veronica zal
volgens haar een soort 'status aparte' behouden binnen de Holland Media Groep
en heeft middels deze 'status aparte' meer beslissingsbevoegdheden over
de 'eigen' HMG-zenders (Veronica TV en Veronica FM). 
CLT-Ufa bezit indirect via de HMG 20 % van de Veronica Uitgeverij
De overige 80 % van de aandelen is in handen van de Veronica Veronica. 
35 % van de aandelen van de HMG is en blijft in handen van Veronica. 
Sabine Füllhaas deed niet het vermoeden overkomen dat nu CLT-Ufa 
een meerderheidsbelang bezit er ineens anders tegenover de Nederlandse 
CLT-Ufa activiteiten aangekeken zal worden. Ze maakte de indruk dat 
rustig bekeken zal worden hoe de zaken zich in het Nederlands 
medialandschap ontwikkelen. Overigens bevestigde
ze dat de HMG zenders nagenoeg in heel Luxemburg te zien zijn, dit
deels omdat RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer tenslotte geen Nederlandse
maar nog steeds officieel Luxemburgse zenders zijn.
Voor de duidelijkheid volgt hieronder in tekst een weergave van de nieuwe aandeel
situatie bij de Holland Media Groep en een aantal bedrijfsonderdelen:

CLT-UFA	
bezit 98,77 % 

EN

PHILIPS
bezit 1,23 %

VAN

RTL 4 Holding S.A. (Luxemburgs
die op haar beurt 100 % bezit heeft van

RTL 4 BEHEER BV
die op haar beurt 65 % bezit

EN

VERENIGING VERONICA
bezit 35 % van

RTL/Veronica de Holland Media Groep SA (HMG)


Onder RTL/Veronica de Holland Media Groep SA vallen
alle 'HMG-activiteiten', dus daaronder valt RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer,
Veronica, Veronica FM, Holland Media House etc.

KINKfm is voor 75 % in handen van Vereniging Veronica en voor 25 %
in handen van Mojo Concerts.

RTL/Veronica de Holland Media Groep SA en CLT-UFA bezitten
elk 50 % van de aandelen van IPN SA, de reclameverkoopmaatschappij van o,a,
RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer, Veronica en Veronica FM.

KABELSITUATIE AMSTERDAM: ZOWEL MOEILIJKHEDEN VOOR A 2000
ALS COMMERCIELE OMROEPEN

De Gemeente Amsterdam heeft midden juli ervoor gekozen om de huidige situatie
te handhaven met betrekking tot voorstellen die A 2000 deed richting
de Amsterdamse politiek om zich zo meer te kunnen ontwikkelen 
als kabelexploitant. Nu zit A 2000 tot 2005 vast aan het niet kunnen
verhogen van abonnementsgeld en het moeten behouden van het
basispakket. Woordvoerder Jo Simmons zei in een reactie het een en
ander jammer te vinden, maar bij A 2000 werd al een dergelijke
beslissing van de politiek verwacht, afgaande op de meningen van
de politici. A 2000 zal nu met terugwerkende kracht 0,75 gulden
abonnementsverhoging per 1 januari 1998 moeten terugbetalen
aan de abonnees. Tevens maakte Jo Simmons duidelijk dat
door het afwijzen van het groeimodel (waardoor Discovery en
Eurosport een plek op de kabel zouden krijgen, maar na enkele
jaren onvermijdelijk een klein basispakket over zou blijven
met allerlei pluspakketten) de situatie in Amsterdam grimmiger
wordt. A 2000 zal blijven vasthouden aan het doorgiftetarief van
circa 724.000 gulden per jaar per commerciële zender. Bijna
alle commerciële zenders hebben hier problemen mee, omdat
dit veel hogere bedragen zijn dan gebruikelijk in kabellandschap.
In het conflict over de doorgiftevergoeding rondom de HMG
is een algemeen bekend fenomeen dat er ook kabelexploitanten
bestaan waar al lange tijd de 3 HMG zenders voor een nultarief
worden doorgegeven en dus de kabelexploitant geen geld 
ontvangt voor de doorgifte van de zenders. A 2000 ziet nu geen
andere mogelijkheid dan bij alle commerciële zenders openstaande
rekeningen te komen innen en vast te moeten houden aan het
vastgestelde doorgiftetarief. Toch toonde Jo Simmons zich enigszins
optimistisch en zei cryptisch dat bij A 2000 'creatieve geesten' 
zich bezighouden met een oplossing voor het probleem van
de financiën, waarbij uiteindelijk de kijker beter bediend zal
worden. 'Als zenders vasthouden niet te willen betalen voor doorgifte
zal het onvermijdelijk betekenen dat ze op den duur van de kabel
verdwijnen' zei Simmons.

KINKfm: MEER PROGRAMMA'S VANAF SEPTEMBER

KINKfm, een alternatief kabelstation, dat in handen is
van de Vereniging Veronica, en waarvan een minderheid
van de aandelen in eigendom zijn van Mojo Concerts, maakte
bekend dat het station vanaf september meer gepresenteerde
programma's zal brengen. Jan Hoogesteijn, managing director 
van KINKfm noemde het 'onzin' dat de presentatoren en/of DJ's
vanaf dat moment betaald zouden gaan worden. Het station blijft
volgens hem door de medewerkers op vrijwillige basis opereren.
Geruchten wezen in de richting dat KINKfm de medewerkers
zouden betalen per september en dat Arjen Grolleman geen
programma's meer zou maken voor Veronica FM per 1 september.
Ook het laatste gerucht wijst Hoogesteijn naar het rijk der fabelen.
Wèl is het zo dat KINKfm vanaf september elke avond meer 
gespecialiseerde programma's zal brengen. Er zal een hiphop 
programma, een ska programma, een metal programma en een
programma geënt op het blad Blvd komen. Voor het laatste programma
is KINKfm nog in gesprek met de betrokken personen. Voor het 'Blvd programma'
zal waarschijnlijk een sponsorsamenwerking worden aangegaan met Blvd. 
Tevens is het de bedoeling dat er een albumlijst terugkeert op de zondagmiddag,
in dezelfde trend als de toenmalige 'WK30'. Vanaf eind september/
begin oktober zal er een aantal afleveringen te zien zijn bij Veronica TV
van een nieuw programma dat in samenwerking met KINKfm zal 
worden gemaakt onder de naam 'KINK TV'. KINK TV zal volgens
Hoogesteijn een 'alternatieve Countdown' zijn, en in ieder geval
aandacht besteden aan het aankomende 'Lowlands festival'. 
Countdown was tot begin jaren negentig een populair popprogramma 
bij het toenmalige publieke Veronica. KINK TV zal waarschijnlijk op 
de late donderdagavond te zien zijn. Er worden nog twee presentatoren 
voor het alternatieve tv-zusje van KINKfm gezocht. Op de radio zal 
overdag in ieder geval volgens Hoogesteijn de non stop programmering 
blijven. De gepresenteerde programma's zullen door de week vooral
's avonds worden geprogrammeerd.

TMF VJ'S WEG BIJ TMF, NIEUWE VJ'S BIJ TMF?

Onlangs is bekend geworden dat enkele TMF VJ's het 
muziekstation, dat gericht is op jongeren zullen verlaten.
Isabelle Brinkman (VJ Isabelle), die vanaf de eerste uitzenddag
bij TMF werkte zal vanaf 2 november bij de publieke NPS op
Radio 3 FM programma's maken en van VJ Glaze zal op 30 augustus
de laatste uitzending van 'The Pitch' worden vertoond. Grote
onduidelijkheid bestaat er over Fabienne de Vries (VJ Fabienne).
Haar 'middagprogramma' Toute Fabienne, is in ieder geval op
dit moment geschrapt, en onduidelijk is of zij vanaf 1 september weer
te zien zal zijn op TMF, daar RTL 4 interesse zou hebben in de
populaire jongerenpresentatrice. Op de teletekst van TMF (TMF-Text)
is te lezen dat het station op zoek is naar nieuwe VJ's.

BELGISCH MEDIANIEUWS:

VT4 TEST MIDDENGOLFFREQUENTIE 1071 kHz IN LILLE

De Vlaamse commerciële zender VT4 testte tijdens de afgelopen week de
deugdelijkheid van de middengolfzender AM 1071 kHz in Lille. 
De middengolffrequentie werd een half jaar geleden buiten gebruik 
gesteld door de Franse radiozender France Inter. De Franse
overheid zoekt inmiddels naar kandidaat-overnemers. VT4 mocht de frequentie
gedurende een week gebruiken voor haar proefuitzendingen. De middengolffrequentie
heeft volgens waarnemers een vermogen van 40 kW en is ook in Nederland
goed te ontvangen. Het proefprogramma bestond hoofdzakelijk uit oldies en tunes 
van de ex-piratenzenders Veronica en Radio Noordzee Internationaal. 
In het Frans en het Engels werd aangekondigd dat het om testuitzendingen 
ging. VT4 beslist half augustus of het middengolfavontuur doorgaat of niet. 
Via de nieuwsgroepen be.tv en nl.media.radio werd al gewag gemaakt van 
behoorlijke ontvangst in Parijs, Groot-Brittannië en Denemarken, terwijl 
luisteraars in Brussel bijvoorbeeld enkel maar geruis en gebrom hoorden. 
Er zijn nog andere gegadigden voor de frequentie. Zo onder meer Peter 
Van Dam (ex-radio 10 Gold), die nu directeur is van de Vlaams-Luxemburgse 
kabelzender Radio Flandria. (Met dank aan: Kris Vanderhaegen)

TMF VLAANDEREN: START ZATERDAG 3 OKTOBER

The Music Factory heeft begin juli officieel bekend gemaakt dat
op zaterdag 3 oktober in Vlaanderen TMF zal starten met een eigen 24 uurs 
muziekzender. De start zal gepaard gaan met promotiecampagnes 
en een launching party. TMF zal in Vlaanderen dezelfde naam hebben
als in Nederland: The Music Factory (TMF). Qua format zal het station 
muziek brengen.net als TMF in Nederland, maar dan meer toegespitst 
op de Vlaamse markt. Er zullen Vlaamse VJ's worden aangetrokken 
en nu is reeds vastgelegd dat TMF in 70 % van de Vlaamse huishoudens 
te zien zal zijn vanaf de eerste dag van uitzending (de gemengde intercommunales
waar Electrabel bij betrokken is). Met de overige 30 % wordt nog onderhandeld.
Het videosignaal zal vanaf Studio Concordia in Bussum, waar ook TMF Nederland
vandaan komt, per satelliet worden uitgezonden richting kabelkopstations.
Volgens Jacqueline Bierhorst, die zich hiermee bezig houdt, is het nog
niet duidelijk welke satelliet gebruikt zal worden en hoe de uitzendnorm
zal zijn, en of het signaal al dan niet gecodeerd zal zijn. Dit is volgens
haar nog onderwerp van gesprek. TMF Vlaanderen werkt met een Nederlandse
uitzendlicentie, vanwege de beperkende Vlaamse regelgeving. Er wordt in
eerste instantie vanaf Bussum uitgezonden, omdat daar reeds geavanceerde
apparatuur aanwezig is, die het mogelijk maakt een tweede signaal uit te zenden
vanaf dezelfde locatie. Er zal binnenkort een kantoor worden geopend in 
België (Brussel) om onder andere de marketing en promotie in goede banen te leiden.
Daar zullen circa 15 mensen komen te werken. Niet wordt uitgesloten dat als TMF 
Vlaanderen is gestart dat er af en toe uitwisselingen van programma's zullen zijn 
met TMF Nederland. TMF benadrukte dat het zeker niet de bedoeling is dat 
vanaf het begin veel herhaling op de zender te zien zal zijn. Begin september 
zal bekend worden wat de programmering precies zal worden en wie bij
het station VJ's zullen zijn, alhoewel de eerste al bekend is: Inge 
Moerenhout, bekend van de op Vlaanderen gerichtte commerciële 
zender VT4.

====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
Meer nodig dan alleen een Internet site ?

http://www.wizart.nl

WizArt maakt een Internet strategie op maat.

Abonneer nu op E! Wiz, de gratis Internet marketing nieuwsbrief van WizArt.
=========================================================
ADVERTENTIE
=========================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.dutchmedia.nl
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]