[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 29b/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 29b/1998

In deze Editie:

- KPN Telecom grootste adverteerder bij WK-Voetbal
- Contract National Geographic Channel/NBC en Vecai
- A 2000 Amsterdam: gemeente beslist
- Animal Planet voortaan ook in de vroege morgen
- EO weer terug met actualiteitenprogramma?
- Gestolen auto's op teletekst van Eurosport
- Beatles meest gedraaid in 1997
- Regionale variant 'Opsporing Verzocht'?
- EKR bij TeleKabel Brabant
- Tabaksreclame definitief verboden in Europa?
- Vlaams nieuws:
	- Vlaams radiodecreet goedgekeurd
	- Kabelconflict België en publieke Europese omroepen
	- VRT Nachtradio wordt omgevormd
- Internet nieuws:
	- Meer bekend over vervolg VPRO Radio 3 voor 12
	- Eneco kondigt internet via de kabel aan in Rotterdam
	- Xs4all verder in proefproject Nutsbedrijf Amstelland
- Media uitspraak van de week
- Inhoud CNBC Media Report
- Internet sites
- DutchMedia intern: Geen DutchMedia?

KPN TELECOM GROOTSTE ADVERTEERDER BIJ WK-VOETBAL

KPN Telecom is vooralsnog de grootste tv-adverteerder van het WK. In de vier 
blokken direct rond de rechtstreekse verslagen heeft KPN Telecom tot en met 
afgelopen weekeinde voor ruim één miljoen gulden bruto geadverteerd. Dat blijkt
uit becijferingen van Media Exposure. Indien de bedrijfsonderdelen van
vóór de splitsing van KPN in TNT Post Groep en KPN Telecom meegerekend,
dan loopt dit bedrag op tot ruim 1,7 miljoen. Het voormalige staatsbedrijf laat 
daarmee andere adverteerders als Adidas (719.000 gulden) en Sony (555.600 
gulden) ver achter zich.

De best bekeken commercials in week 25 zijn van Adidas: het eerste spotje
in de rust (kijkdichtheid (32,9 %) en het eerste spotje na afloop van 
Nederland-Zuid Korea (33,2 %). De sportschoenenfabrikant betaalde daarvoor de
een prijs van 189.800 gulden voor twee keer dertig seconden reclamezendtijd. 
Het is niet verrassend dat de wedstrijden van het Nederlands elftal
dankzij hun hoge kijkdichtheid het meeste geld opleveren. Rond 
Nederland-België verkocht de STER voor 3,2 miljoen gulden (bruto) 
aan reclamezendtijd, zo becijferde Media Exposure. Brazilie-Schotland 
mocht zich in de grootste belangstelling van tv-adverteerders verheugen: 
er werden maar liefst 47 spotjes ter waarde van 1,1 miljoen rond de 
openingswedstrijd van het toernooi uitgezonden.
(Bron: Adformatie)

CONTRACT NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL/NBC EN VECAI

National Geographic Channel Europe en de koepelorganisatie
van kabelexploitanten, VECAI hebben een accoord gesloten 
voor een modelovereenkomst over de periode tot 1 januari 1999. 
Door het afsluiten van een modelovereenkomst kunnen tv- en 
radiostations vaak snel hun contracten met kabelexploitanten
afsluiten, omdat veel kabelexploitanten de VECAI-modelovereenkomsten
hanteren. In het najaar zullen VECAI en National Geographic 
Channel Europe verder onderhandelen over een contract na 1 
januari 1999. National Geographic Channel Europe, een joint 
venture van BSkyB en NBC zal na 1 juli worden uitgezonden
op het kanaal van NBC Europe. Tussen 06:00 en 12:00 uur
zullen programma's van CNBC Europe worden uitgezonden, 
zoals thans ook het geval is.

A 2000 AMSTERDAM: GEMEENTE BESLIST

Afgelopen week werd in de Amsterdamse gemeenteraad gesproken
over de toekomst van het Amsterdamse kabelpakket.
De gemeenteraad zal straks een keuze moeten maken uit
twee mogelijkheden. Het 'groeimodel' of de hanhaving van
de huidige situatie.
Bij de verkoop van het toenmalige KTA (Kabeltelevisie Amsterdam)
aan A 2000 is contractueel vastgelegd dat tot 2005 het abonnementsgeld
van het basispakket gelijk zal moeten blijven (met uitzondering van
een indexering en veranderende Buma-tarieven). Tevens stond
in het contract dat 26 tv- en 39 radio-zenders in het basispakket
moeten blijven. Begin dit jaar is het abonnementstarief in Amsterdam
met 0,75 gulden verhoogd per maand. 
Het handhavingsmodel houdt in dat de situatie tot 2005 blijft
zoals die thans is. Dit betekent dat het voor het basispakket het
abonnementstarief nagenoeg gelijk blijft evenals het aantal zenders.
Bij het groeimodel zullen het komende jaar twee kwalitatieve
zenders worden toegevoegd volgens A 2000. A 2000 zei bij
monde van J. Simmons dat dit mogelijkerwijs Discovery en 
Eurosport zullen zijn. In het tweede jaar zal dan nog een zender
worden toegevoegd waarna in de loop van het tweede jaar
het kabelpakket zal worden opgedeeld in een standaardpakket
en keuzepakketten. Volgens J. Simmons zal daarbij in het eerste
jaar het abonnementsgeld stijgen met 0,75 gulden per maand,
het tweede jaar met 1 gulden per maand en het derde jaar met 
1,25 gulden per maand. Als keuzepakketten zijn ingevoerd kunnen
kabelabonnees middels decoders pakketten naar hun keuze
ontvangen. Doordat A 2000 snel duidelijkheid wil zal
de gemeente Amsterdam nog voor het zomerreces
proberen een beslissing te nemen. Volgens J. Simmons
van A 2000 ligt er op dit moment een voorkeur bij de 
gemeentecommissie, die de zaak afhandelt, voor het 
handhavingsmodel. Dit ondanks dat zowel een groot
aantal omroepen als A 2000 zich beter kunnen vinden in
het groeimodel. Bij het handhavingsmodel zullen de 
doorgiftevergoedingen voor tv-stations hoog oplopen.
A 2000 verwacht dat bij het handhavingsmodel veel
doorgiftecontracten en hoogtes van doorgiftevergoedingen
voor de rechter zullen worden bepaald. Dit kan ook tot
gevolg hebben dat zenders verdwijnen van het Amsterdamse
kabelnet. J. Simmons noemde het handhavingsmodel dan 
ook een 'uithollingsmodel'. De voorstanders van het handhavingsmodel
zijn van mening dat consumenten niet meer moeten gaan betalen
voor hun kabelabonnement. Daarnaast zijn zij van mening dat
het afgesloten contract een 'done deal' is.
Op 8 juli zal 's morgens de gemeentecommissie het voorstel
verder bespreken waarna dezelfde dag de gemeenteraad zal
beslissen over de modellen. Ondertussen zal de rechtszaak
over het conflict tussen A 2000 en de HMG (deze gaat over 
het gehele A 2000 verzorgingsgebied met uitzondering van 
Hilversum e.o.) op 10 juli worden voortgezet.

ANIMAL PLANET VOORTAAN OOK IN DE VROEGE MORGEN

Vanaf 1 juli zal de zender 'Animal Planet' voortaan ook in de vroege
morgen uitzenden. Hierdoor zal Animal Planet voortaan tussen 07:00 
en 01:00 uur 's nachts uitzenden. Animal Planet is een zender die
zich compleet richt op programma's over dieren. Animal Planet
is een zusterzender van Discovery en wordt op een beperkt
aantal kabelnetten in Nederland doorgegeven. Tijdens de ochtenduren
zal Animal Planet vooral (dieren)programma's uitzenden die met name 
geschikt zijn voor jeugdige kijkers.

EO WEER TERUG MET ACTUALITEITENPROGRAMMA?

De Evangelische Omroep liet in de Volkskrant weten dat
op een wekelijkse basis een aan actualiteiten gebonden
programma zal terugkeren. De EO schrapte enige tijd
terug de actualiteitenrubriek 'Tijdsein', en verving deze
door regelmatige documentaires uit te zenden. 
Bijna alle omroepen hebben de afgelopen jaren hun 
eigen actualiteitenrubriek opgeheven, nadat deze in 
samenwerkingsverbanden voort werd gezet.
Netwerk op Nederland 1, 2Vandaag op Nederland 2, en
Nova op Nederland 3. Onder de naam 'Antenne' zal
vanaf het nieuwe seizoen wekelijks een documentaire worden
uitgezonden bij de EO, die enigszins met de actualiteit
verbonden is.

GESTOLEN AUTO'S OP TELETEKST VAN EUROSPORT

Voor de internationale opsporing van gestolen auto's zetten Nederlandse
verzekeraars sinds zaterdag een nieuw, en middel in: het televisiekanaal 
Eurosport. Op de teletekst-pagina's van deze populaire sportzender, Sportext 
pagina 590 e.v., die door 76 miljoen huishoudens in 45 Europese landen te zien 
is, zijn gegevens te vinden van in ons land gestolen auto's te staan. Om het de 
kijkers aantrekkelijk te maken komt naast de voertuiggegevens 
ook de beloning te staan, die in Duitse Marken wordt aangegeven.
Zeker in het voormalige Oostblok, waar het leeuwendeel van de in Nederland
gestolen auto's naartoe verdwijnt, biedt de Eurosport-opsporing grote 
mogelijkheden. Aangezien de nationale tv-stations het zich financieel niet 
kunnen veroorloven om alle sportevenementen uit te zenden, wordt in de 
Oost-Europese landen veel meer naar Eurosport gekeken dan in het westen. 
Het idee voor het inzetten van het internationale sportkanaal als opsporingsmiddel
voor gestolen voertuigen is afkomstig van het mediabedrijf Media Groep West.
Overigens hebben de teletekst pagina's van de verzekeraars één nadeel als
het om de zoekfunctionaliteit gaat: er bestaan 30 subpagina's.
(Bron: o.a. Telegraaf)

BEATLES MEEST GEDRAAID IN 1997

De platen van de Beatles zijn vorig jaar op de Nederlandse radio het meest
gedraaid. Marco Borsato eindigde op de tweede plaats, gevolgd door de 
groepen Spice Girls, No Mercy en Abba. De hoge score van de Beatles is 
veroorzaakt door een aantal Beatle-herdenkingen in 1997, aldus directeur 
Hans van Berkel van de stichting Sena, want in andere jaren komen ze zo 
hoog niet meer. De meest gedraaide Nederlandse artiesten, na Borsato, 
zijn De Kast, Total Touch, Gordon en het Goede Doel. Sena is opgericht 
nadat de regering in 1993, in navolging van veel andere landen, overging 
tot wettelijke erkenning van de zogenaamde nabuurrechten van musici, 
vocalisten en platenproducenten op het gebruik van hun cd-prestaties. 
De stichting heeft vorig jaar ruim 40 miljoen gulden geïncasseerd bij 
omroepen, horeca-inrichtingen en andere muziekgebruikers. Van dat 
geld gaat 70 % naar buitenlandse rechthebbenden en 30 % 
naar Nederlandse musici en artiesten, van wie er intussen 
ruim 6000 zijn aangesloten.

Met de meeste radio- en tv-stations zijn contracten voor het gebruik per
minuut muziek afgesloten. Alleen tegen de NOS, die alle publieke landelijke
omroepen vertegenwoordigt, loopt nog een procedure. Aanvankelijk wilde 
de NOS niet meer dan zes ton per jaar voor het muziekgebruik betalen; 
Sena eiste tien keer zo veel. In een tussenvonnis is het tarief voorlopig 
bepaald op twee miljoen per jaar.
(Bron: NRC Handelsblad)

REGIONALE VARIANT 'OPSPORING VERZOCHT'?

Er is een grote kans op een regionale, en zelfs plaatselijke, variant van
het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het openbaar ministerie 
onderzoekt momenteel de mogelijkheden van de uitzending van 
opsporingsberichten van misdrijven op de lokale en regionale zenders. 
Het college van procureurs-generaal is hierover in overleg met de 
stichting ROOS, de overkoepelende organisatie van regionale omroepen. 
Een aantal lokale en regionale zenders heeft daarop niet gewacht en zendt 
reeds sinds langere tijd eigen opsporingsprogramma' uit. Zo zendt
 bijvoorbeeld het Amsterdamse AT 5 het programma 'Uw assistentie 
gevraagd' uit en verzorgt het Groningse TV Noord het programma
 'Opsporing Noord'.

Justitie zoekt de regionale media op om het oplossingspercentage van 
misdrijven te verhogen. Ze beschouwt namelijk 'Jan Publiek als de grootste 
misdaadoplosser'. Liefst 36 % van de aangedragen onopgehelderde misdrijven 
in het AVRO-televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt met behulp van 
de kijkers opgelost. De AVRO heeft inmiddels besloten per 1 september met 
een wekelijkse televisie-uitzending en een Internetsite van Opsporing Verzocht 
te komen. Gemiddeld komen per uitzending 21 tips binnen, gevolgd door nog 
eens acht bij herhaling van de uitzending. Opsporing Verzocht trok in het 
televisieseizoen 1996-'97 gemiddeld ruim 1,3 miljoen kijkers.
Politie en justitie zullen binnenkort meer invloed krijgen op de selectie
van de onderwerpen.
(Bron: De Limburger)

EKR BIJ TELEKABEL BRABANT

De radiozender EKR (European Klassik Rock uit) is gedurende twee maanden, 
van 1 juli tot 31 augustus, te beluisteren op de kennismakingskanalen van 
TeleKabel Brabant. EKR is een radiostation voor de doelgroep van 20 tot 50 jaar.
Op de zender wordt 24 uur per dag 'klassieke' rockmuziek gedraaid uit de 
periode van 1965 tot nu. Vanaf elf uur 's avonds wordt Night Tracks 
uitgezonden met een wat rustiger muziekrepertoire. EKR is voor 
elke schotelbezitter met een analoge ontvanger te ontvangen op de
Astra 1C, 10.995 GHz. H. audio 7.38 & 7.56 Panda-1 Stereo.
Het audio-kennismakingskanaal is door Telekabel ingesteld om 
radiozenders de gelegenheid te geven zich voor te stellen. Iedere 
twee maanden is er een andere radiozender te beluiteren. De 
twee programmaraden van TeleKabel Brabant bepalen welke zenders 
hiervoor in aanmerking komen.
(Bron: o.a. Eindhovens Dagblad)

TABAKSRECLAME DEFINITIEF VERBODEN IN EUROPA?

De Raad van Ministers heeft vorige week maandag definitief besloten tabaksreclame in
de Europese Unie te verbieden. Het Duitse ministerie van Economische Zaken
heeft daarop aangekondigd dit besluit bij het Europese Hof van Justitie
ter vernietiging voor te dragen. Duitsland heeft zich fel verzet tegen het
Europese verbod op tabaksreclame, omdat dit een kwestie van volksgezondheid
zou zijn die niet tot de bevoegdheden van de EU zou behoren. Bondskanselier
Kohl heeft de laatste maanden herhaaldelijk gezegd dat de EU zich met teveel
zaken bemoeit die tot nationale competenties behoren. Tot het reclameverbod
werd gisteren met een gekwalificeerde meerderheid besloten. Behalve 
Duitsland stemde ook Oostenrijk tegen. Spanje en Denemarken onthielden zich van
stemming. Het Europees Parlement heeft vorige maand al ingestemd met de
Europese richtlijn, die de EU-lidstaten tot 2006 de tijd geeft om tabaksreclame 
en sponsoring door de tabaksindustrie geleidelijk af te schaffen.
De tabaksindustrie heeft alles in het werk gesteld om het reclameverbod
voorkomen. Ook uitgevers hebben tegen het verbod gelobbyd, omdat zij een
achteruitgang van reclame-inkomsten vrezen. Duitse Europarlementariërs hebben
gezegd dat het hypocriet is om tabaksreclame te verbieden en tegelijkertijd
tabaksboeren in Zuid-Europa te subsidiëren, die daar grotendeels afhankelijk 
van zijn. 
(Bron: NRC Handelblad).

VLAAMS NIEUWS:

VLAAMS RADIODECREET GOEDGEKEURD

Het Vlaams parlement heeft het nieuwe mediadecreet goedgekeurd. Hierdoor
wordt het Vlaamse radiolandschap grondig hertekend. Lokale zenders mogen
voortaan netwerken vormen, in stereo uitzenden en een kabelfrequentie
aanvragen. Ze moeten dan wel een eigen naam hebben, elk 4,5 uur per 
dag een 'eigen' programmering brengen en minstens drie journaaluitzendingen 
verzorgen. Het nieuwe mediadecreet maakt ook 'aglomeratieradio' mogelijk, waardoor
in Brussel, Gent en Antwerpen telkens twee frequenties vrijkomen voor stations
met een iets hoger vermogen dan de lokale radiozenders.
De verdeling van de nieuwe frequenties gebeurt zodra het
nieuwe Commissariaat voor de Media (in Vlaanderen) geïnstalleerd 
wordt. Dat gebeurt wellicht op 1 augustus. De Vlaamse FM-band blijft 
tussen 87,7 en 102,4 MHz. het exlusieve domein van de vijf VRT-radionetten 
(Radio 1, 2, 3, Studio Brussel en Radio Donna). Tijdens de parlementaire debatten 
pleitte de liberale partij VLD andermaal voor het mogelijk maken van de oprichting 
van een landelijke commerciële zender. Het nieuwe decreet laat dit niet toe. De 
commerciële zender VTM is hierdoor verplicht voor de oprichting van een 
landelijke radiozender een 40-tal lokale zenders aan elkaar te rijgen via een 
nog op te richten netwerk. Volgens de VLD hoeft dit niet te gebeuren indien 
de VRT zou stoppen met de populaire zender Radio Donna. Indien de landelijke 
frequenties van Radio Donna zouden geveild worden zou er eindelijk op een 
eerlijke basis kunnen geconcurreerd worden. De socialistische partij SP riep 
op om de frequentieverdeling andermaal te bestuderen. De SP sluit niet uit 
dat er toch plek is voor lokale en commerciële zenders tussen 87,7 en 102,4 
MHz. op FM. Uit een rapport van Broadcast Partners, het bedrijf dat het 
nieuwe Vlaamse frequentieplan opstelde, blijkt dit overigens tot de 
mogelijkheden te behoren. Vlaams mediaminister Eric Van Rompuy 
had hier geen oren naar. Voor hem blijven de voornoemde 
frequenties het exclusieve domein van de publieke omroep.
(Met dank aan Kris Vanderhaegen en Radioland)

KABELCONFLICT BELGIE EN PUBLIEKE EUROPESE OMROEPEN

Een groot aantal vooral publieke Europese omroepen heeft 
sinds lange tijd een conflict met Belgische kabelexploitanten 
over hun contracten. Het gaat hierbij om o.a. de Franse zenders 
France 2, France 3, TF 1, de Duitse zenders ARD, ZDF, WDR, 
de Frans/Duitse cultuurzender ARTE (waarin de Belgische
RTBF in deelneemt), de Italiaanse zender RAI Uno, de Engelse 
zenders BBC 1 en BBC 2, en de Nederlandse publieke omroep 
(NOS).
Genoemde zenders hebben zich daarom enige tijd terug
verenigd en voeren gezamenlijk procedures tegen de Belgische
kabelmaatschappijen. De NOS zag in 1994 Nederland 3 in een
groot deel van Brussel van de kabel verdwijnen. Nieuwe Vlaamse
wetgeving zou kabelmaatschappijen moeten verplichten alle
drie de Nederlandse publieke landelijke tv-zenders te moeten
doorgeven. Die wetgeving blijkt nog niet in werking te zijn
getreden. De meeste Brusselse kabelmaatschappijen
plaatsten Nederland 3 achter de decoder in een pluspakket.
De NOS heeft dit ongedaan gemaakt, omdat ze van mening
is dat Nederland 3 als publieke zender nooit ten dienste
mag staan aan het maken van winst door derden en
niet tot doelstelling heeft om kijkers extra te laten betalen
voor de publieke Nederlandse programma's.
De Brusselse kabelmaatschappijen riepen hierna
dat de NOS niet zou willen meewerken aan de herplaatsing
van Nederland 3 op de kabel. Indien de nieuwe Vlaamse 
mediawet in werking zal zijn getreden worden de kabelmaatschappijen
bij wet verplicht ook Nederland 3 door te geven.
Ondertussen spelen er reeds jarenlang allerei juridische 
procedures over de hoogte van de auteursrechtenvergoedingen.
In 1995 werd een 'oud' contract tussen een aantal
omroepen en kabelexploitanten ('contracable') ontbonden
door auteursrechtenorganisaties, die zich niet konden
vinden in verdelingen en hoogtes van bedragen.
Sindsdien is er een blijvend conflict opgetreden
tussen auteursrechtorganisaties, omroepen en kabelexploitanten.
Een aantal kabelmaatschappijen int ondertussen 
een 'rechtentoeslag', volgens de NOS. De NOS zegt 
hiervan nooit geld te hebben ontvangen. In een onlangs 
uitgesproken vonnis in een procedure waarin kabelmaatschappijen 
eisten dat de publieke zenders, vanwege hun 'publieke status', voor
zeer weinig geld zouden moeten worden doorgegeven,
oordeelde de rechter dat de kabelexploitanten dit
nooit zouden kunnen eisen. De kabelexploitanten zullen
een voorschot moeten betalen. Kabelexploitanten zijn in
België van mening dat indien omroepen (zoals ARD, ZDF en ARTE)
ongecodeerd op satelliet beschikbaar zijn, deze een lagere
vergoeding moeten krijgen, omdat ze vrij te ontvangen zijn
en niet meer 'exclusief' via de kabel te ontvangen zijn.
De kabelmaatschappijen die in Brussel Nederland 3
niet doorgeven voeren als argument aan dat er geen
capaciteit beschikbaar zou zijn en dat het conflict
rondom auteursrechten niet is afgewikkeld.
Een Belgische kabelexploitant gaf aan dat het conflict
nu enkel nog voor rechters wordt afgewikkeld.
De hoop voor de NOS is nu dat de nieuwe Vlaamse 
wetgeving spoedig in werking zal treden en dat men 
er contractueel uit zal komen.
Voor dit laatste zijn de gezamenlijke publieke omroepen
bezig om daar overeenstemming te krijgen met de Belgische
kabelexploitanten. De NOS zei regelmatig telefoontjes, brieven,
faxen en E-Mails te ontvangen van mensen die zich afvragen
waarom ze Nederland 3 in Brussel niet kunnen ontvangen.
In Duitsland speelden ook conflicten, maar dan op het gebied
van kabeltoegang. Hierdoor zijn in de meeste gebieden de
drie Nederlandse publieke landelijke zenders van de kabel verdwenen.
'De zender moet zich economisch dienstbaar stellen ten behoeve
van Duitsland, doordat de bevoegdheden zijn overgeheveld
naar het departement Economische Zaken in Duitsland', aldus
Jeanine Hagen, die zich met al deze problematiek bezig hield.
Om te typeren hoe het er in België aan toe gaat voegde ze toe:
'De Vlaamse publieke omroep (VRT) en Waalse publieke
omroep (RTBF) zitten in één gebouw. Op woensdag kreeg
de VRT frites, op donderdag de RTBF. Om te voorkomen
dat ze bij elkaar frites gingen eten werden er pasjes ingevoerd.'
Hage liet weten dat in België de interne taal- en cultuurstrijd 
een belangrijke oorzaak is van de conflicten aldaar.

VRT NACHTRADIO WORDT OMGEVORMD

De huidige nachtradio-uitzendingen zoals die worden uitgezonden via VRT Radio 1,
2 en Radio Donna verdwijnen. Aan het eind van dit jaar krijgen Radio Donna en
Radio 2 een eigen nachtuitzending. Donna zal 's nachts non-stop hits
uitzenden. Radio 2 krijgt een familiegericht nachtradioprogramma. Radio 1
zal voorlopig de nachtuitzendingen van Radio 2 overnemen. Studio Brussel
en VRT Radio 3 zenden al langere tijd een 'eigen' nachtprogrammering uit.
(Met dank aan Kris Vanderhaegen)

INTERNET NIEUWS:

MEER BEKEND OVER VERVOLG VPRO RADIO 3 VOOR 12

Vanaf 1 september zal het 'alternatieve Internet radiostation van de toekomst',
Radio 3 voor 12, iedere werkdag een live-uitzending verzorgen.
Van 1 juli tot 1 september zal 'Radio 3 voor 12' elke donderdag van
13:00 tot 16:00 uur uitzenden. Radio 3 voor 12 is een initiatief van 
VPRO Radio 3, die zich niet kan vinden in de nieuwe programmatische
plannen van Radio 3, waardoor een groot aantal VPRO programma's niet
meer in de huidige vorm kan voortbestaan. Radio 3 voor 12 moet een
beeld schetsen van hoe een publieke muziekzender zou moeten horen.
Radio 3 voor 12 is te vinden op http://www.vpro.nl/3voor12

ENECO KONDIGT INTERNET VIA DE KABEL AAN IN ROTTERDAM

Kabelexploitant Eneco KabelTV & Telecom heeft aangekondigd vanaf augustus
Internet via de kabel gefaseerd te introduceren in Rotterdam.
Eind 1998 zal heel Rotterdam een aansluiting moeten kunnen nemen
op Internet via de kabel. Voor de overige 'Eneco'-gebieden streeft Eneco 
KabelTV & Telecom in de toekomst naar uitbreiding van het gebied (dus
buiten Rotterdam) waar Internet via de kabel mogelijk zal zijn.
Het concept, dat Eneco aanbiedt is een 'multi-Internet Service Provider'
concept. Hierbij kunnen kabel-Internet-abonnees een keuze maken uit
een aantal providers. Eneco KabelTV & Telecom is hiervoor
nog in onderhandeling met een aantal providers. Eneco biedt
abonnees een 512 kilo bits per second modem (downstream, 64 kilo bits
per second upstream).
De prijs hiervoor bedraagt 69 gulden per maand, waarbij aangemerkt
moet worden dat daar nog een Internet Service Provider abonnement
zal moeten worden opgeteld om te kunnen 'Internetten' (thans
zijn die prijzen circa 30 gulden). Vorig jaar hield Eneco een technische
proef, en begin dit jaar werd een marktproef gehouden.
Eneco zegt in een reactie op de recente negatieve 
berichtgeving over kabel-Internet dat ze rekening heeft gehouden
met het aantal potentiële abonnees om mogelijke (technische) 
problemen te voorkomen.

XS4ALL VERDER IN PROEFPROJECT NUTSBEDRIJF AMSTELLAND

Xs4all zal vanaf 1 juli tot 1 oktober Internettoegang verzorgen bij
het Internet via de kabel project bij Nutsbedrijf Amstelland.
Hiertoe hebben beide partijen onlangs een overeenkomst
gesloten. Trefpunt Nederland heeft zich teruggetrokken uit
het proefproject. Dit naar aanleiding van een reorganisatie 
en de afstoting van de access activiteiten van Trefpunt. 
Xs4all ziet de uitkomsten van de proef gedurende de komende drie
maanden als een mogelijke basis om verder te gaan met
Internet via de kabel. Volgens Maurice Wessling is vooral
het 'multi-provider' concept een idee waarin Xs4all zich
goed in kan terugvinden. Na de proef zal bekeken worden
of Xs4all verder zal gaan met Internet via de kabel.
Tevens zal dan bepaald worden welke verschillende
prijzen gehanteerd zullen worden. Xs4all liet in reactie
op de snelheidsproblemen in Amstelveen weten
daar aandacht aan te zullen schenken, en technisch
waar nodig continu aanpassingen te zullen verrichten.
De proef in Amstelveen vind plaats bij circa 100 deelnemers,
die elk circa 1500 gulden hebben betaald (of ineens of 
middels een afbetalingsregeling) voor een kabelmodem.
Kritici beweren dat men dan niet meer kan spreken 
van een proef. Overigens schetste Maurice Wessling van
Xs4all een toekomstvisie waarbij bij Internetabonnementen 
er voortaan afgerekend zal worden op hoeveelheid data in 
plaats van op tijd dat men 'online' is. Over financiële afspraken 
met Nutsbedrijf Amstelland wilde Xs4all niets kwijt.

MEDIA UITSPRAAK VAN DE WEEK

De redactie DutchMedia publiceert wekelijks de 'media-uitspraak van de week'.
De 'media-uitspraak van de week' is een uitspraak door een (on)bekend
persoon in de media over media, die iets humorvol of typisch neerzet.
Bijdragen hiervoor zijn welkom op dutchm@dds.nl

Jeanine Hage van de NOS in DutchMedia over hoe
Belgen onderling met elkaar omgaan:

'De Vlaamse publieke omroep (VRT) en Waalse publieke
omroep (RTBF) zitten in één gebouw. Op woensdag kreeg
de VRT frites, op donderdag de RTBF. Om te voorkomen
dat ze bij elkaar frites gingen eten werden er pasjes ingevoerd.'

INHOUD CNBC MEDIA REPORT

Iedere dinsdagavond om 20:00-20:30 en 00:00-00:30 uur (herhaling) 
vertoont CNBC Europe een magazine, dat aandacht besteedt aan 
zaken als media, nieuwe media, kabel, satelliet en digitalisering.
De komende weken als proef in DutchMedia de onderwerpen
van Media Report. Mocht er animo voor zijn, dan zal de redactie
dit continueren. Reacties zijn welkom op dutchm@dds.nl

Komende dinsdag zijn de volgende onderwerpen te zien in Media Report:

- De Amerikaanse telecomgigant AT&T gaat samen met kabelgigant TCI.
 Wat zal dit in de Verenigde Staten en daarbuiten betekenen voor de 
 kabel-/media- en telecomindustrie 
- The Making of...... 60 Minutes
  Wat beweegt de man achter de nummer één nieuwsshow in de VS.
  Een interview met Don Hewitt, de bedenker en 'executive producer'
  van 60 Minutes.
- Muziek op het Web
  Waarom zijn Internet bedrijven zo gedreven met 'on line' muziek?
- Interview Harry Knowles
 Knowles runt vanaf zijn slaapkamer de 'aint-it-cool-news.com' site op 
 Internet waarmee hij Hollywood volgt.

CNBC Europe is in Nederland te ontvangen via enkele 
kabelexploitanten en analoog ongecodeerd via de Astra satelliet.
(Transponder 50, 10.729 GHz. V.)

INTERNET SITES

---Home Pages:
Radio Amistad (Spain) at http://www.radioamistad.es/
WIVB-TV (US) at http://www.wivb.com/
Sony Entertainment TV India at http://www.setindia.com/
GE Americom at http://www.ge.com/capital/americom/
TecSat (Brasil) at http://www.tecsat.com.br/dthtv/
Bartok Radio (Hungary) at http://www.radio.hu/bartok/
GRTV at http://www.grtv.com/
(Source: SATCO DX, http:/www.satcodx.com)

DUTCHMEDIA INTERN: GEEN DUTCHMEDIA?

Dit is voorlopig de laatste editie van DutchMedia. Wegens
een vakantie van de redactie zal de eerstvolgende editie
van DutchMedia pas in de loop van week 30/1998 (rond
20 juli) verschijnen met een 'round up' van het medianieuws
van de weken daarvoor. Waarschijnlijk zal DutchMedia na 
week 30/1998 weer twee-wekelijks verschijnen.
Voor een ieder die de komende tijd vakantie heeft: 
een prettige vakantie toegewenst!

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=========================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.dutchmedia.nl

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellite International, 
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]