[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 21b/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 21b/1998

In deze Editie:

- NOS-plannen officieel bekend
- Telegraaf geïnteresseerd in regionale frequentie Amsterdam
- Komst Veronica FM en Radio 538 in regio Den Haag via de 
  ether nauwelijks van invloed op StadsRadio Den Haag
- Weinig geld gebruikt voor culturele radioproducties
- Europees parlement keurt verbod op tabaksreclame goed
- Winnaars Nipkowschijven bekend gemaakt
- Geruchten verdwijnen Vijf Uur Show
- Veronica met series rondom WK-Voetbal
- Kijkcijfers week 19/1998
- Korrelatie kampt met tekort aan financiële middelen
- Service Uur vroegtijdig gestopt
- Hans Liberg presenteert Emmy Awards
- TMF met eigen condooms
- Hans Dijkstal met programma op ConcertZender
- Melkunie adverteerder van het jaar 1997
- Telekom nieuws:
	- Consumentendeel Enertel aan United Telekabel/Worldport verkocht
- Internet Nieuws:
	- Filmfestival van Cannes op Internet
	- Proef Snelnet vervolgd
- Internet Sites

NOS-PLANNEN OFFICIEEL BEKEND

De NOS heeft afgelopen week een nota gepresenteerd over de toekomst van
de publieke omroep in de komende 10 jaar, die de Raad van Bestuur van de 
NOS heeft overhandigd aan staatssecretaris Nuis van mediazaken. In de 
nota wordt gesteld dat uitgegaan wordt van het behoud van drie 
televisie- en vijf radiostations, omdat anders de financiële situatie van
de publieke omroep in gevaar kan komen. De NOS blijft uitgaan van het 
standpunt dat de publieke omroep een afgewogen mix van programma's
dient te brengen voor grote en kleine publieksdoelgroepen. Volgens de NOS
zijn de ambities van de publieke omroep enkel te realiseren met handhaving
van de huidige omvang. De NOS stelt dat de profilering van de drie tv-zenders
verder onderzocht moet worden. Eerder presenteerde de NOS nog het plan
om de drie publieke zenders duidelijk te profileren met Nederland 1 als
confessioneel kanaal, Nederland 2 als amusementszender en Nederland 3
als cultureel kanaal. De Raad van Bestuur stelt dat bekeken moet worden
of de omroepen op een net bereid zijn zich in de richting van een netprofiel
te ontwikkelen. De NOS zei dat plannen voor nieuwe radiozenders,
zoals een nieuwe alternatieve zender als afsplitsing van Radio 3 FM tot
de mogelijkheden behoort. Opmerkelijk is dat de nota uitgaat van de toekenning
van een landelijk dekkend FM-net ten bate van Radio 5. Volgens de NOS zou
de afgesplitste alternatieve zender op andere distributievormen plaats moeten
nemen, zoals Internet, DAB, satelliet en kabel. Als reactie hierop zeiden
voorstanders voor een dergelijke zender tijdens de discussie 'Radio 3 voor 12'
gehouden in Paradiso te Amsterdam, dat de haalbaarheid van een dergelijke
zender op nihil kan worden gesteld, omdat de draagkracht naar beneden wordt 
gehaald. Uiteindelijk zal volgens critici het erop uitkomen dat het aanbod van 
'progessieve' en alternatieve muziek zeer karig zal worden in de nieuwe plannen.
Eerder maakte de NOS bekend te willen onderzoeken of er een
multiculturele en educatieve radiozender in het leven kan worden geroepen.
Op televisievlak zouden in de toekomst themakanalen geïntroduceerd kunnen 
worden. De plannen op korte termijn (tot het jaar 2000) voorzien in een uitbreiding 
van het aantal jeugdprogramma's. Hiertoe zou de NOS naar het voorbeeld
van VRT-Ketnet een jeugdblok willen introduceren van 15:00 tot 19:00 uur.
Daarin zal ruimte moeten komen voor de introductie van een nieuwe jongerensoap,
passend bij de publieke omroep. Tevens is het de bedoeling via één of twee tv-netten 
tot 's nachts 02:00 uur een caroussel van actualiteiten en journaals te herhalen. (naar 
het voorbeeld van de VRT en SBS 6 die dit de hele nacht doen) Elke vrijdag- en 
zaterdagnacht worden op Nederland 3 de meest populaire en voor dat moment 
geschikte programma's herhaald onder de noemer 'TV Nostalgia'. In de korte
termijnplannen is tevens opgenomen dat overdag tot 18:00 uur de omroepen
op elkaars netten uitzenden, zodat een profilering/thematische programmering
beter tot stand kan komen. Daarnaast is het de bedoeling op korte termijn
het sponsorbeleid te beperken.
De Raad van Bestuur ontvouwde tevens plannen om het bestaansrecht van 
anders te laten bewijzen dan thans het geval is. In een concessie, waarbij
op 10 jaar als duur wordt ingezet, is het de bedoeiling dat na 5 jaar een 
onafhankelijke visitatiecommissie een oordeel geeft over de publieke 
omroep. Waar mogelijk wordt dan bijgestuurd. Voorgesteld wordt het 
A-, B- en C-omroepen systeem af te schaffen en een minimum aantal 
leden van 300.000 in te stellen. Daarnaast wordt een verantwoording afgelegd 
aan de samenleving, door de introductie van een mediaprogramma op televisie 
met debatten met het publiek en een inhoudelijk, programmatisch jaarverslag.

TELEGRAAF GEINTERESSEERD IN REGIONALE FREQUENTIE AMSTERDAM

De uitgeverij De Telegraaf heeft bekend gemaakt dat het
geïnteresseerd is in een frequentie voor commerciële lokale radio.
Onlangs verkreeg De Telegraaf een uitzendlicentie voor het uitzenden
van een commercieel radioprogramma, onder de voorlopige werktitel
'Damsteden Radio'. Radio Amsterdam, een activiteit van De Telegraaf
bezit reeds een lokale radiofrequentie. Terwijl Radio Amsterdam vooral
muziek uitzendt, is het de bedoeling dat Damsteden Radio veel nieuws,
informatie en actualiteiten zal brengen met een lokale invalshoek afgewisseld
met muziek. Opmerkelijk is dat De Telegraaf met een nieuw radiostation
op de nieuw beschikbaar te komen frequentie wil uitzenden. Eén van de criteria
die de overheid stelt voor het mogen uitzenden op de nieuwe frequentie is
het reeds uitzenden via de kabel van de geïnteresseerde lokale/regionale 
commerciële radiostations. Dit is bij Damsteden Radio niet het geval.
Een woordvoerder van Radio Amsterdam zei dat de criteria discutabel
zijn. Vreemd is het dat in het jaarverslag van De Telegraaf te lezen viel
dat Radio Amsterdam zelf op de FM-frequentie wil inzetten, opdat een groter
bereik behaald kan worden. De positie van het Radio Amsterdam op de 
luistermarkt heeft zich in 1997 gestabiliseerd, maar het aanbod van commercials
bleef achter bij de verwachtingen. Dit jaar zal met verschillende partijen worden 
gesproken over de toekomst van Radio Amsterdam, aldus het jaarverslag van 
De Telegraaf. In Amsterdam is er enkel één nieuwe frequentie (98.3 MHz, 1 kW)
beschikbaar voor lokale commerciële stations. City FM, een commercieel
radiostation, dat enkel via het Amsterdams kabelnet van A 2000 is te beluisteren,
is tevens geïnteresseerd in de frequentie.

KOMST VERONICA FM EN RADIO 538 IN REGIO DEN HAAG VIA DE ETHER NAUWELIJKS VAN INVLOED OP STADSRADIO DEN HAAG

Ruim 110.000 Hagenaars luisteren ten minste één keer per week naar
StadsRadio Den Haag. Uit een onderzoek van Intomart blijkt dat de komst
van Veronica FM en Radio 538 op de FM-band in de regio Den Haag/Rotterdam
niet ten koste is gegaan van het marktaandeel van de lokale jongerenzender. Met 
een dagbereik van 13 % staat StadsRadio Den Haag, samen met Radio 1 op de 
derde plaats in Den Haag. Alleen Radio West (20 %) en SKY Radio (16 %) 
hebben een groter marktaandeel in de regio Den Haag. (Bron: Haagsche Courant)

WEINIG GELD GEBRUIKT VOOR CULTURELE RADIOPRODUCTIES

Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties kan 
meer geld besteden aan hoorspelen, documentaires en muziekprogramma's, 
maar het aantal subsidie-aanvragen loopt schrikbarend terug. De omroepen 
dienden vorig jaar 46 aanvragen in voor radioprogramma's, waarvan er 10 werden
afgewezen. Het Stimuleringsfonds verstrekte 3,1 miljoen aan subsidies. Vooral het 
aanbod van hoorspelen is volgens het fonds tot een 'minimum weggezakt'. Sinds de 
publieke omroepen geen aparte radiobudgetten van het rijk meer ontvangen is de 
positie van culturele kwaliteitsradio ernstig in het slop geraakt. Nu mogen de 
omroepen zelf bepalen voor welke doeleinden zij het rijksgeld willen gebruiken.

EUROPEES PARLEMENT KEURT VERBOD OP TABAKSRECLAME GOED

Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring verleend aan een verbod op
tabaksreclame. Uiterlijk in oktober 2006 moeten alle tabaksreclame en sponsoring 
uit de landen van de Europese Unie zijn verdwenen. Sinds 1989 was er al
een verbod op tabaksreclame via tv. Het akkoord over het verbod op tabaksreclame 
kwam in december tot stand. Nederland hield het verbod jarenlang tegen, maar stemde 
niettemin in.

WINNAARS NIPKOWSCHIJVEN BEKEND GEMAAKT

De jury van de Stichting Nipkow heeft een Ere-Zilveren Nipkowschijf
toegekend aan het jeugdprogramma Het Klokhuis (NPS), dat dit jaar 10
jaar bestaat. De jury heeft de prijs toegekend vanwege 'de constante 
kwaliteit van het programma en de mixture van informatie en amusement.'
Paul Witteman heeft de Zilveren Nipkowschijf 1988 gewonnen, voor alle
programma's die hij presenteert. De jury prijst zijn grote vakmanschap
en noemt hem een buitengewoon knappe tv-journalist, die in diverse
genres overeind blijft en zijn scherpte behoudt. Een eervolle vermelding 
gaat naar Sportpaleis De Jong van Wilfried de Jong (VPRO), dat opviel 
temidden van een grote stroom sportprogramma's. De jury vond vooral het
interview met een oud-sporter op de massagetafel een vondst.
Bij de radio viel eveneens een ereprijs. De Ere-Zilveren Reissmicrofoon
gaat naar het Metropole-orkest o.l.v. Dick Bakker, omdat dit orkest in
het lichte genre het beste radio-orkest is van Europa, volgens de jury.
De Zilveren Reissmicrofoon 1988 voor het beste radioprogramma gaat
naar het Radio 4-programma Supplement (NPS/VPRO), dat diverse
muzikale stromingen belicht, van experimentele pop en jazz tot
authentieke indianenmuziek. De jury viel voor de consumentvriendelijke
manier waarop de luisteraar door al die stijlen wordt geleid.
De prijsuitreiking vindt op donderdag 4 juni in Hilversum plaats.
De Zilveren Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon zijn de oudste
radio- en tv-prijzen van Nederland. Zij worden toegekend door een
onafhankelijke jury van critici aan hoogwaardige programma's of aan
programmamakers die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

GERUCHTEN VERDWIJNEN VIJF UUR SHOW

De geruchten worden steeds luider dat De Vijf Uur Show van RTL 4
in de huidige vorm zal verdwijnen. Volgens media-analisten is dit 
begrijpelijk. Het programma heeft zichzelf overleefd en is ook - mede 
door de vele sponsor-items en vaste onderwerpen - te voorspelbaar geworden.

VERONICA MET PROGRAMMA'S RONDOM WK-VOETBAL

Veronica begint nog vóór het WK-voetbal met het uitzenden van 2 
programma's rond dit evenement. Op vrijdag 22 mei start een nieuwe 
serie van het programma De 'Oranje' Regenjas met Harry Vermegen. Vanaf 
25 mei zendt Veronica een dertiendelige serie rond het WK Voetbal '98 
uit. Daarin wordt ondermeer per aflevering een portret geschetst van een 
deelnemend land en zijn elftal. Tevens zendt Veronica op 27 mei en 1 juni
rechtsreekse de vriendschappelijke voetbalwedstrijden Nederland-Kameroen
(vanuit Gelredome) en Nederland-Paraguay (vanuit de ArenA). uit.

KIJKCIJFERS WEEK 19/1998

Naar het Eurovisie Songfestival keken afgelopen zaterdag 3,1 miljoen kijkers. Het
liedjesfestijn heeft de afgelopen vier jaar aan populariteit gewonnen. In 1995 bekeken 1,7
miljoen mensen het festival, daarna vertonen de cijfers een gestage stijging. De
waardering was 7,1. De afgelopen week was er een aantal bijzondere uitzendingen te zien
die eveneens goed werden bekeken. De 4 mei herdenking, de Tweede
Kamerverkiezingen en het Verkiezingsdebat staan in de Top 10.

De publieke omroepen behaalden in week 19 gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 43,7 %.
Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (17,0 %) door o.a. 'Spoorloos',
Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (42,9 %) door het Eurovisie 
Songfestival. Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op woensdagavond (30,8 %), door de Verkiezingsuitzending. RTL 4 haalde het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (23,7 %),
RTL 5 Nieuws & Weer haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (4,5 %), SBS 6 haalde
het hoogste marktaandeel op donderdagavond (16,5 %), Veronica haalde het hoogste marktaandeel
op vrijdagavond (14,9 %), TV 10 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (2,6 %),
en TMF haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (1,1 %).

Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 10,1 %, Nederland 2:
20,1 %, Nederland 3: 13,5 %, RTL 4: 18,2 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,7 %,
SBS 6: 9,5 %, Veronica: 8,7 %, TMF: 0,7 %, TV 10: 1,3 %, VRT TV 1: 1,4 %,
VRT-Ketnet/Canvas: 1,3 % en overige: 7,7 %.
Deze gegevens zijn afkomstig van HMG Marktonderzoek en het Continu 
Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd door bureau Intomart in opdracht van 
NOS, STER en IP. Marktaandeelcijfers hebben betrekking op het tijdvak
18:00-00:00 uur van maandag t/m zondag.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S kdh kijkers x 1000     
1.	04-05  ma	4 mei herdenking - N. 1, 2 & 3	NOS	24	3.350    
2.	09-05	za	Eurovisie Songfestival		NOS	22	3.100    
3.	06-05	wo	Journaal 22.00 uur		NOS	15	2.105    
4.	07-05	do	Goede Tijden, Slechte Tijden	RTL 4	13	1.765
5.	06-05	wo	Tweede Kamerverkiezingen	NOS	12	1.705    
6.	05-05	di	Verkiezingsdebat		NOS	11	1.530    
7.	06-05	wo	Inter - Lazio Roma		NOS	11	1.490    
8.	10-05	zo	Studio Sport 1			NOS	10	1.445    
9.	08-05	vr	Baantjer			RTL 4	9	1.320    
10.	07-05	do	Ajax - Heerenveen		SBS 6	9	1.315    
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd 
1.	06-05	wo	Nanny			NCRV	7.8 
2.	04-05	ma	4 mei herdenking	NOS	7.7 
3.	09-05	za	Jansen, Jansen		VARA	7.7 
4.	10-05	zo	Spoorloos		KRO	7.5 
5.	04-05	ma	Schuilplaats		EO	7.5 
6.	07-05	do	Te land, ter zee en in de	TROS	7.5 
7.	04-05	ma	Voor elkaar		AVRO	7.5 
8.	04-04	ma	Dokument		NCRV	7.5 
9.	07-05	do	Laat de Leeuw		VARA	7.4 
10.	05-05	di	Vinger aan de pols	AVRO	7.4 


(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2 % 
hebben, wordt geen waarderingscijfer gegeven. De commerciële stations
laten de waardering niet meten.)

KORRELATIE KAMPT MET TEKORT AAN FINANCIELE MIDDELEN

Korrelatie, de telefonische hulpverlening, kon vorig jaar door een tekort
aan financiële middelen niet alle vragen beantwoorden. Meer dan 10.000 
mensen moesten de telefoon neerleggen zonder een hulpverlener te hebben 
gesproken. Korrelatie moet zich redden met een subsidie van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de NOS. Daardoor kan de 
organisatie niet flexibel met de vraag naar hulp omgaan. Vorig jaar voerde 
Korrelatie weer meer gesprekken dan in het jaar ervoor: 21.995 tegen 20.800 
in 1996. Zes van de tien bellers wensten vooral informatie, tegen 44 %
een jaar eerder. Het ging hen om achtergrondinformatie over bepaalde 
problemen of om informatie over hulpverleningsmogelijkheden. De organisatie
kwam 84 keer in actie om kijkers te woord te staan die na een televisieprogramma 
met problemen of vragen belden. De programma's 'Martin Simek (RVU) in gesprek 
met dr. Houtsmuller' over kanker, 'Catherine' (RTL4) over borderline en 'Tros-Spreekuur' 
over rouwverwerking riepen de meeste vragen op.

SERVICE UUR VROEGTIJDIG GESTOPT

De KRO zond vandaag, zondag 17 mei, de 38ste en laatste aflevering uit
van "Service Uur". Het middagprogramma met Manuela Kemp wordt vroegtijdig
opgeheven omdat de kijkcijfers tegenvallen.

HANS LIBERG PRESENTEERT EMMY AWARDS

Hans Liberg, de Utrechtse muzikale entertainer, gaat in het najaar in
New York de show rond de Emmy Awards presenteren. De presentatie van de
Emmy Awards zorgt vrijwel zeker voor de grote doorbraak in Amerika van de
Nederlander. Liberg won vorig jaar met de tv-registratie 'Liberg zapt
zichzelf Neurovisie' de prestigieuze Emmy in de categorie 'Popular Arts'.

TMF MET EIGEN CONDOOMS

De Nederlandse muziekzender The Music Factory (TMF) 
heeft aangekondigd dit jaar wederom met eigen condooms 
op de markt te komen. Vanaf 25 mei zullen Durex-condooms 
in TMF verpakking verkocht worden middels een bekende 
drogisterij-keten.

HANS DIJKSTAL MET PROGRAMMA OP DE CONCERTZENDER

De op het ogenblik demissionaire minister van Binnenlandse Zaken, Hans
Dijkstal, zal vanaf 7 juni, elke veertien dagen op zondagmiddag een eigen
jazzprogramma via de ConcertZender presenteren. Het programma is van 
16:00 tot 17.00 uur te beluisteren. Naast een programma op de ConcertZender 
presenteert Dijkstal ook een Jazzprogramma op Radio West.

MELKUNIE ADVERTEERDER VAN HET JAAR 1997

Melkunie is tijdens het tiende Gala van de Stichting Adverteerdersjury
Nederland uitgeroepen tot adverteerder van het jaar 1997. FHV/BBDO 
mag zich bureau van het jaar noemen. Verder vielen in de prijzen: Nestlé, 
PTT Post en ABN Amro.

TELECOM NIEUWS:

CONSUMENTENDEEL ENERTEL AAN UNITED TELEKABEL/WORLDPORT VERKOCHT

United Telekabel, het kabelbedrijf van energiemaatschappij NUON en het
Amerikaanse United International Holdings, zal samen met USWeb/WorldPort
telefonie aan Nederlandse consumenten en kleinbedrijven aanbieden. Telekabel
en WorldPort richten daartoe een nieuw bedrijf op, dat de consumentenactiviteiten 
van Enertel (waaronder het telefoneren met de 1600-code) overneemt. In dat
bedrijf krijgt Telekabel een belang van 80 %, WorldPort 20 %.
Dat was de voorwaarde waarop NUON zijn belang van 10 % in Enertel aan
WorldPort wilde verkopen. USWeb/WorldPort verwierf enkele weken geleden bij
verrassing een meerderheidsbelang in EnerTel.

INTERNET NIEUWS:

FILMFESTIVAL VAN CANNES OP INTERNET

Het filmfestival van Cannes is deze week begonnen. De nieuwe films van
Lars Von Trier en Ken Loach worden er gepresenteerd en juryleden, onder wie
Sigourney 'Aliens' Weaver en rapper MC Solaar, bepalen wie de Gouden Palm
krijgt. Op de officiële site dagelijks nieuws en een overzicht van hoogtepunten 
uit de 51-jarige geschiedenis. Ook videobeelden van persconferenties
en de beruchte 'red carpet ceremony'.
URL: http://www.festival-cannes.fr

Wegener Arcade, uitgever van muziek en regionale kranten, heeft een Nederlandse 
zoekmachine gelanceerd. De uitgever wil van Track.nl in zes maanden tijd
de grootste Nederlandse Internetgids maken. De adverteerder zal centraal
staan in het gevecht met bestaande zoekmachines zoals Zoek.nl, Vindex en 
Ilse. Track zegt zijn informatie minstens elke 48 uur te verversen. Ilse zoekt 
het in de kwantiteit. In plaats van het eigen aanbod te verbeteren, wordt nog 
een zoeker op de markt gegooid: Vindin.nl.
URLs: http://www.track.nl en http://www.vindin.nl
(Bron: NewMediaWatch)

PROEF SNELNET VERVOLGD

KPN Telecom heeft besloten de proef met Snelnet, waarbij gebruik gemaakt wordt van
grote bandbreedte middels een analoge telefoonlijn (ADSL), uit te breiden. Via deze 
methode zullen door een samenwerking met NOB-interactive, TMF en SurfNet de 
komende maanden steeds meer programma's zoals het NOS-Journaal en videoclips 
worden aangeboden. De proef met Snelnet loopt sinds begin dit jaar. De eerste 
resultaten zijn volgens een woordvoerder van KPN-Telecom "bemoedigend". Uit een onderzoek 
onder de gebruikers blijkt dat bijna 80 % van de gebruikers zeer enthousiast
is over de supersnelle verbinding. Nergens in de wereld wordt ADSL-techniek 
op een dergelijke grote schaal getest.

INTERNET SITES:

--- Homepages
Outdoor Life US at http://www.greatoutdoors.com/tv/index.htm
WIVB-TV US at http://www.wivb.com/
Toon Disney US at http://www.disney.com/DisneyChannel/ToonDisney/
Infoamerica TV at http://www.infomerica.com/
MTV Germany at http://www.mtvhome.de/
Japan Business TV at http://www.jbtv.co.jp/index1.htm
Tara TV (Ireland) at http://www.tara-tv.co.uk/
RTE Radio 1 (Ireland) at http://www.rte.ie/radio/radioone.html

--- RealAudio:
RTE Radio 1 (Ireland) at http://www.rte.ie/scripts/redirect.exe?AD=Radio_1
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]