[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 19b/1998


		   D U T C H M E D I A

			E - Z I N E 

		  onder hoofdredactie van
			David de Jong.

		      EDITIE 19b/1998

In deze Editie:

- OR Omroep Limburg wil extern onderzoek begrotingstekort
- SP becommentarieert in reclamezendtijd politieke ontwikkelingen
- Publiek: 'Paul Witteman minister-president'
- Stardog van STER niet popilair: nieuwe actie
- Roek Lips manager informatieve programma's NCRV
- STER weigert radiospot SP
- Koninnedagviering op TV: steeds meer kijkers
- Politieke visies op media
- Aankondiging Dr. Dish @ TV
- Telecom Nieuws:
	- A 2000 overtreedt privacywet bij telefoniecontracten
	- Enertel door Worldport overgenomen
- Internet Nieuws:
	- TeleKabel: QuickNet in Nijmegen
	- Stemmen via Internet
	- 50.0000ste account voor FreeAccess
	- Telekabel: veel interesse in Wageningen voor Internet via de kabel
	- Nieuwe website voor Casema
	- CasTel en Palet Kabelcom in zee met @Home
	- Franse taal niet noodzakelijk op .fr domein

OR OMROEP LIMBURG WIL EXTERN ONDERZOEK BEGROTINGSTEKORT

De ondernemingsraad (OR) van Omroep Limburg wil dat een extern 
onderzoeksbureau uitzoekt waar het dreigende begrotingstekort van 
500.000 gulden vandaan komt. Vanwege het tekort heeft de omroepdirectie 
vijf radio-redactieleden gevraagd gebruik te maken van een vervroegde 
uittredingsregeling. Volgens Tom Doesborg, lid van de OR, is de 
financiële situatie van de omroep zo nijpend dat het tekort aan het 
eind van dit jaar kan oplopen tot acht ton. 'Het onderzoek waar de 
OR om heeft gevraagd, moet laten zien waar het mis is gegaan, of er 
echt geen geld van de radio naar Omroep Limburg TV is gegaan en of 
er sprake is van wanbeleid van de directie.' Doesborg verwacht dat het 
bestuur akkoord gaat met het voorstel. Volgens Doesborg zullen vanwege 
de bezuinigingen ook free-lancers hun baan kwijtraken. Omroep 
Limburg-directeur A. Post wilde gisteren alleen bevestigen dat de 
omroep met vakbonden en ondernemingsraad in gesprek is over 
afvloeiingsregelingen voor personeel. Niet alleen Omroep Limburg 
heeft financiële tekorten, volgens Robert Zaal van koepelorganisatie 
ROOS (Regionale omroep overleg en samenwerking) hebben zes van 
de dertien regionale zenders budgetproblemen. (Bron: De Limburger)

SP BECOMMENTARIEERT IN RECLAMEZENDTIJD POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

SP-leider Marijnissen gaat in STER-zendtijd op Radio 1 de politieke 
ontwikkelingen becommentarieren. De Socialistische Partij heeft 
voorlopig zendtijd gekocht op zes zondagen. Marijnissens eerste 
commentaar was vanmorgen om 8.28 uur te horen.

PUBLIEK: 'PAUL WITTEMAN MINISTER-PRESIDENT'

Eén op de twee Nederlandse kiezers ziet in televisie-presentator 
en journalist Paul Witteman een goed minister-president. De 
populaire interviewer, onder meer bekend van de televisieprogramma's 
Lagerhuis, B&W en de Ronde van Witteman, wordt door 50 % van de 
Nederlandse kiezers aangewezen als een 'potentiele Wim Kok'. Dit blijkt 
uit een nationale verkiezingsenquête in opdracht van Wegener Arcade.

STARDOG VAN STER NIET POPULAIR: NIEUWE ACTIE

Stardog, de collega van Loekie de Leeuw, wil nog niet echt in de smaak
vallen bij adverteerders. Het digitale hondje, dat eerder de naam Max had
meegekregen, is bedacht door de STER om extra reclame te kunnen verkopen,
de zogenaamde 'non-spot commercial' zoals dat in vaktermen heet. Stardog
kan op deze manier reclame maken voor allerlei producten maar het hondje
leeft absoluut niet bij de reclamemakers. Om de Stardog wat aantrekkelijker
te maken heeft de STER een wedstrijd uitgeschreven onder reclamebureau's. 
De opdracht luidt: ontwerp voor e e n van uw clienten een zes seconde durende
originele Stardog-animatie. De hoofdprijs is dat de STER op haar kosten het
filmpje gaat maken en uitzenden. De uitzendingen zullen plaatsvinden tijdens
het WK-voetbal, een tijdstip waarop de kijkdichtheid erg hoog is. De
resultaten zullen in juni zichtbaar zijn.

ROEK LIPS MANAGER INFORMATIEVE PROGRAMMA'S NCRV

De NCRV-televisie heeft Roek Lips (37) benoemd tot manager Informatieve
Programma's. Hij volgt Hans Sleeuwenhoek op, die eind vorig jaar vervroegd
uittrad. Lips kwam in 1989 van de IKON naar de NCRV-televisie. Hij was
eindredacteur jeugdprogramma's, eindredacteur Amusement en sinds 1 januari
1997 eindredacteur Licht Informatieve programma's. In die functie droeg
hij verantwoordelijkheid voor onder meer 'Blik op de Weg', 'De rijdende
rechter' en 'Waarom? Daarom!'.

STER WEIGERT RADIOSPOT SP 

De STER heeft een radiospot geweigerd omdat die schadelijk zou zijn voor
prins Willem-Alexander. Dat meldt de Socialistische Partij. De STER onthoudt
zich van commentaar. Het gaat om een commercial over het boek 'Groeiend
Verzet' van SP-Kamerlid Remi Poppe. Die zegt in de spot: 'Ik zie onze 
kroonprins liever bezig met watermanagement dan met het bejagen van weerloze
zwijntjes.' De SP is verbolgen dat 'kennelijk de belangen van derden bepalend 
geacht worden voor de inhoud van commercials voor boeken en mogelijk
ook voor die van politieke partijen'. Verder merkt de partij op dat kennelijk 
niemand aan de belangen van dieren denkt. De SP heeft moeite dit te begrijpen,
mede omdat de prins vorig jaar op tv gewoon heeft gezegd dat hij graag jaagt en 
dat ook wil blijven doen.

KONINGINNEDAGVIERING OP TV: STEEDS MEER KIJKERS

De verslaggeving van de Koninginnedagviering trekt de laatste jaren steeds
meer kijkers. Werd er in 1994 door gemiddeld 1,3 miljoen mensen gekeken, de
Koninginnedagviering van dit jaar werd door gemiddeld 1,9 miljoen mensen
bekeken. Meer dan eenderde van de Nederlandse bevolking zag een deel van de
viering, hetzij in een rechtstreekse uitzending, hetzij in de samenvatting.
Gemiddeld volgde de kijker zo'n twee uur rechtstreeks verslag. De documentaire 
'Een roeping als beroep' werd door 780.000 kijkers gevolgd. Deze werd
gewaardeerd met een 7.6. De gegevens zijn afkomstig van bureau Intomart en
NOS Kijk- en Luisteronderzoek.

TV 10: RICKI LAKE TERUG EN RIJDENDE CAMERA

Vanaf maandag 4 mei is Ricki Lake weer bij TV 10 te zien. Elke doordeweekse 
dag rond half twaalf is de talkshow te zien op de herhaalzender. Nieuw op TV 10 
is ook het programma 'Nederland Onderweg' waarin met een camera vanuit een 
rijdende auto stad en land wordt afgegaan.
 
POLITIEKE VISIES OP MEDIA

Als service voor de lezers volgen hieronder de visies van de meeste politieke
partijen op het mediabeleid:

PVDA:

De PvdA is van mening dat de publieke omroep zich onderscheidend dient te gedragen.
De publieke omroep dient vooral aandacht te besteden aan documentaires, Nederlands
drama en kwalitatief goede jeugdprogramma's. Desalnietemin stelt de PvdA dat de 
publieke omroep haar aanbod voor en zo breed mogelijk publiek beschikbaar moet stellen.
De PvdA pleit voor een centraal geleide organisatie, waarbij de verschillende omroepen
met hun kwaliteiten invulling geven aan de radio- en tv-programmering. De PvdA pleit
ervoor om voortaan één zendmachtiging af te geven voor de publieke omroep, in plaats
van aan de losse publieke omroepen. De PvdA wil het aantal radio- en tv-zenders 
handhaven. Voor Radio 3 FM ziet de PvdA een aanvullende functie. De partij wil 
het fonds voor Nederlandse culturele omroepproducties ook openstellen voor lokale,
regionale en commerciële omroepen. De PvdA pleit ervoor dat zodra het technisch mogelijk
is, elke individu zelf zal kunnen kiezen wat hij/zij wel en niet wil ontvangen via de kabel, 
en alleen daarvoor betaalt voor wat hij/zij ontvangt.

VVD

De VVD is voor een inkrimping van het aantal publieke landelijke 
radio- en televisiezenders. Volgens de VVD kan dit door een uitbreiding
van het aantal regionale zenders. De VVD zou Radio 2 en Radio 3 FM willen
opheffen, en tevens één publieke televisiezender willen opdoeken. Toch
stelt de VVD dat de overheid een taak heeft om het 'pluriform' informatie
aanbod te garanderen. De VVD is tegenstander van grensoverschrijdende
en vergaande concentraties in de mediawereld. Daarom pleit de partij voor
een actief mededingingbeleid, mede in Europees kader.

D66

D66 wil machtsconcentraties in de media tegengaan. D66 ziet graag dat
de distibutiekanalen als kabel en ether efficiënter gebruikt, zodat dit
ten goede komt aan omroepen en nieuwe electronische diensten. De overheid
moet volgens D66 een trendsettende rol spelen als het gaat om digitalisering 
van de ether. Frequenties moeten volgens D66 worden geveild.
D66 pleit voor een samenwerking tussen (publieke) omroepen en de 
Nederlandse filmindustrie, zodat de Nederlandse film een nieuwe impuls krijgt.
In principe wil D66 de huidige omvang van de publieke omroepen handhaven. 
D66 wil de publieke omroep in het vervolg als geheel één uitzendlicentie geven
in plaats van aan de losse publieke omroepen. De publieke omroepen
moet zich meer richten op migranten en jongeren. Daartoe dient in de programmering
meer aandacht besteed te worden aan cultuur, educatie en wetenschap. 
Commercialisering van de publieke omroep moet worden beperkt. 

CDA

De CDA is voorstander van handhaving van het huidige publieke bestel, en 
tegenstander van één nationale omroep of een centraal geleide omroeporganisatie.
Het CDA ziet de omroepbijdrage graag gefiscaliseerd en ziet de opbrengst
ervan als rijksbijdrage aan de publieke omroep ten goede komen. Het CDA
benadrukt verder dat de publieke omroep borg moet staan voor een pluriform aanbod.

GROEN LINKS

Groen Links wil reclame op de publieke zenders beperken. Groen Links
stelt verder dat de publieke omroepe een bijdrage leveren aan inhoudelijk
geprofileerde radio- en tv-zenders.

SP

Het voortbestaan van de publieke omroep moet volgens de SP worden veiliggesteld.
De invloed van de commercie op alle vormen van cultuur moet worden teruggebracht,
volgens de SP. De SP pleit voor minstens 2 publieke tv-zenders zonder reclame,
bekostigd uit de algemene middelen en via de winst van de commerciële media.
Het kijk- en luistergeld kan dan worden opgeheven, aldus de SP. De lokale en regionale
media dienen niet te worden overgelaten aan de commercie, hierin heeft volgens
de SP de publieke regionale en lokale omroepen een duidelijke taak.

GPV

De commercialisering van de media dient te worden tegengegaan volgens het GPV.
Het minimum aantal leden voor omroepen kan wat betreft het GPV worden
afgeschaft, maar de minimumcontributie wordt verhoogd. De afhankelijkheid
van reclamegelden bij de publieke omroep dient te worden verminderd, volgens het GPV.
Reclame op zondag dient volgens het GPV weer verboden te worden. 
Geweld en pornografie op tv dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan.

RPF

Het publieke bestel dient in tact te blijven, volgens de RPF. Reclame dient 
op zondag verboden te worden volgens de RPF. Door verhoging van kijk-
en luistergelden kan dit gecompenseerd worden, aldus de RPF. 
De RPF wil dat er een regeling komt voor de vertoning van geweld
en erotiek, alsmede voor reality-tv. Volgens de RPF dient er op te worden
toegezien dat bij relaties tussen commerciële omroepen en andere media
er geen kartelvorming kan ontstaan. 
Het beheer en toezicht van de kabel dient in handen te komen van een 
democratisch gecontroleerd of gekozen orgaan. De RPF vindt dat nationale
sportevenementen op de publieke zenders te volgen zijn.
Erotische reclame dient te worden verboden, volgens de RPF.

SGP

Aanstootgevende reclame (waaronder religieuze, kwetsende, gewelddadige
en erotische) dient volgens de SGP strenger te worden aangepakt.
Erotische programma's dienen te worden verboden. De SGP stelt
dat uitzendingen in de media 'de toets der bijbelse kritiek' dienen
te doorstaan. 

(Bron: o.a. Mediaforum)

AANKONDIGING DR. DISH @ TV

Komende vrijdag is er weer een uitzending van Dr. Dish @ TV.

De onderwerpen:

- Internationaal satelliet nieuws (in 't Duits)
- Transponder News (met bijdragen van Norbert Schlammer en SATCO DX, in 't Duits)
- Media Deutschland (met Petra Huether, in 't Duits)
- DutchMedia Nieuws (met David de Jong, in 't Nederlands)
- Digital News (met Mike Bauerfeind, in 't Duits)
- Space News (met John Locker, in 't Engels)
- Scanner & Satellite met Mike Hoehn (in 't Duits)
- The Movie: CELESTIS (begravenis in de ruimte)
- Te gast: Joerg Rademacher en Stefan Eichler, de makers van het D-Remote
  en assistenten van Dr. Overflow praten over het DVB98 project
- Nieuw: Praxis Digimaster 9600: een analoog/digitaal ontvanger met polarizer controle
- Dr.Dish Live (Met antwoorden op vragen van kijkers (in Duits en Engels)
  en een gast

Dr. Dish @ TV is iedere 2e vrijdag van de maand tussen 20:00 en 23:00 uur
analoog ongecodeerd te ontvangen via de Kopernikus 2 satelliet, op 11.550 GHz. V.
(geluid op 6.65 MHz.) Presentatie en eindredactie: Christian Mass. 
(Meer info via http://www.drdish.com).

Sinds kort is via http://www.drdish.com/tv een aantal items van Dr.Dish @ TV ook
middels de RealPlayer te beluisteren en te zien.

TELECOM NIEUWS:

A 2000 OVERTREEDT PRIVACYWET BIJ TELEFONIECONTRACTEN

Kabelexploitant A 2000 heeft bij het sluiten van telefoniecontracten de
privacywetgeving overtreden door potentiele klanten aan een 
kredietwaardigheidsonderzoek te onderwerpen. Dit concludeert 
de Registratiekamer. A 2000 laat van iedere nieuwe klant door het 
Leidse bureau Economic Data Research (EDR) een 'risicoprofiel' 
maken dat wordt uitgedrukt in een codering. Volgens de Registratiekamer 
moet deze codering voor de klant begrijpelijk worden gemaakt. Ook moet 
A 2000 de klant een overzicht van de onderzoeksgegevens geven en duidelijk 
maken waar ze vandaan komen.(Bron: Het Parool)

ENERTEL DOOR WORLDPORT OVERGENOMEN
 
Enertel, de alliantie in Nederland van energie- en kabelbedrijven, wordt
overgenomen door het Amerikaanse Worldport Holding. De aandeelhouders van
Enertel zijn afgelopen afgelopen week in principe akkoord gegaan met de verkoop.
Worldport biedt een volledig telecommunicatiepakket aan telecomoperators,
Internet-serviceproviders, grote bedrijven en distributeurs en opereert
wereldwijd en is behalve in West-Europa actief in de Verenigde Staten,
Latijns Amerika en Azie. WorldPort zou 200 miljoen gulden voor EnerTel
hebben betaald. Door de overname door WorldPort zal Enertel zich waar-
schijnlijk alleen nog op de zakelijke markt richten.

Ondanks de overname door Worldport nemen vier aandeelhouders van Enertel,
Edon, Delta, Eneco en Pnem/Mega, na de overname door Worldport opnieuw een
minderheidsbelang in het telecombedrijf. Deze aankondiging van directeur
H. Savalle van Edon, namens de vier energiebedrijven, heeft het management
van Enertel volslagen overvallen omdat het management ook een bod wilde
uitbrengen op Enertel maar daatoe geen kans toe kreeg omdat de aandeelhouders 
het bod van Worldport al hadden aanvaard. Het management wist echter
niet dat de groep van vier zich via de achterdeur weer als deelnemer had
gemeld.

INTERNET NIEUWS:

TELEKABEL: QUICKNET IN NIJMEGEN

Deze week introduceerde TeleKabel in de stad Nijmegen QuickNet, high-speed
Internet via de kabel. Inwoners van Nijmegen krijgen hiermee de primeur
van een pakket dat TeleKabel samen met Sonera Corporation (voorheen Telecom
Finland) in Nederland op de markt brengt. QuickNet biedt naast snelle
toegang tot Internet ook lokale multimedia-diensten die andere providers
niet kunnen bieden. Als extra dienst biedt QuickNet lokaal en regionaal
nieuws over sport en evenementen en verder o.a. filmfragmenten 
en dienstregelingen voor het openbaar vervoer.
Voorlopig kunnen uitsluitend inwoners van Nijmegen zich abonneren
op QuickNet. Een QuickNet abonnement kost f 89,- per maand. Dit is inclusief
toegang tot Internet, e-mail en eigen homepage. Bij gebruik van meer dan 500
Megabytes per maand betaalt de abonnee f 0,15 extra per Mbyte. Overige
eenmalige kosten zijn: een bijdrage in de installatiekosten van f 175,- en
een borgsom van f 50,- voor het modem.

STEMMEN VIA INTERNET
   
Minister Hans Wijers van Economische Zaken heeft op 23 april InternetStem 
op de digitale snelweg gelanceerd. Op de beveiligde website kan iedereen 
met een e-mailadres op 6 mei op een kandidaat voor de Tweede Kamer
stemmen. De uitslag wordt direct na het sluiten van de stembureaus (20.00
uur) bekend gemaakt. De stem telt niet mee voor de verkiezingsuitslag.
De bezoeker van de website kan zich als kiezer laten registreren en krijgt
dan een digitaal certificaat. Dit garandeert dat met elk e-mailadres maar
één keer kan worden gestemd. Om het systeem helemaal waterdicht te maken,
wordt de stem in de toekomst gekoppeld aan bijvoorbeeld het sofinummer.
De toegevoegde waarde van elektronisch stemmen via Internet ligt vooral
aan het feit dat stemmen onafhankelijk van de locatie kan verlopen. De
verwachting is dat stemmen via Internet over tien jaar, naast de traditionele 
manier van stemmen, tot de mogelijkheid behoort. URL:http://www.internetstem.nl

50.000STE ACCOUNT VOOR FREEACCESS

Op 27 april, 10 dagen na de heropening van de inschrijving op 
FreeAccess, de gratis Internet-service van CasTel, heeft het 
project de 50.000ste account uitgegeven aan mevrouw Hanny 
van Glabbeek uit Hengelo. CasTel zal haar als 50.000ste gebruikster 
van FreeAccess in het zonnetje zetten en een camerascanner cadeau
doen.

TELEKABEL: VEEL INTERESSE IN WAGENINGEN VOOR INTERNET VIA DE KABEL

Volgens kabelmaatschappij Telekabel is er in Wageningen veel interesse
voor de mogelijkheid om via het kabelnetwerk toegang te krijgen tot het
wereldwijde computernetwerk Internet. Een woordvoerder van Telekabel zegt
dat binnenkort de vijfhonderdste aanmelding wordt verwacht. Op vrijdag 15
mei geeft burgemeester Jaap Sala in Wageningen het officiele startsein voor
het Wagenings Interactief Netwerk , zoals het kabel-internetproject in de
landbouwstad is gedoopt. Deze maand worden de enkele honderden huishoudens
die zich al hebben aangemeld, aangesloten op het Internet. Meteen daarna
komt Ede aan de beurt, in het najaar volgt Arnhem.

De inspanningen van de gemeenteraad van Wageningen leidden ertoe dat alleen
in Wageningen uit drie soorten abonnementen gekozen kunnen worden. Het 
standaard-abonnementstarief van 89 gulden per maand dat Telekabel overal 
hanteert, deed de Wageningse politiek schrikken: de hoge vaste kosten zouden
afschrikwekkend kunnen werken. Telekabel kwam daarom speciaal voor 
Wageningen met drie abonnementen: Budget Sprinter (49 gulden per maand), 
Super Sprinter (69 gulden per maand) en Mega Sprinter (89 gulden per
maand). Dat laatste abonnement is in de andere plaatsen de enige mogelijkheid.
Bij de verschillende abonnementen horen verschillende plafonds. Met
het goedkoopste abonnement gaat de gebruiker al na een paar uur gebruik
extra betalen. Telekabel meet het gebruik niet af aan het aantal uren, maar
aan de hoeveelheid data dat via de kabel de computer binnen loopt.
(Bron: De Gelderlander)

NIEUWE WEBSITE VOOR CASEMA

Afgelopen dinsdag heeft kabelexploitant Casema haar nieuwe website geopend.
Op de website komt de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo, die te maken
hebben met de overname van Casema door France Télécom, duidelijk naar voren.
De website biedt de mogelijkheid een kijkje in de keuken van het bedrijf te nemen 
met een webcam, die telkens op een ander object te richten is. Daarnaast is er
elke week een selectie van bijzondere website te vinden op het gebied van
onder meer Internet, telecommunicatie, media of de kabel.
URL: http://www.casema.nl

CASTEL EN PALET KABELCOM IN ZEE MET @HOME

De kabelexploitanten CasTel en Palet Kabelcom gaan in Nederland Internet
via kabel aanbieden met de bekende Amerikaanse onderneming @Home,
dit meldt Planet Multimedia. @Home zal een joint venture gaan vormen met
CasTel en Palet Kabelcom. Gezamenlijk gaan deze partijen het bedrijf @Home
Netherlands exploiteren, die behalve toegang ook programma's zal bieden,
zoals video en audio op verzoek. Volgens de woordvoerder van Castel kunnen
ook andere kabelexploitanten tot de joint venture toetreden. Over de 
aandelenverhouding noch over de vestigingsplaats is een besluit genomen.
Het gaat om een principe-overeenkomst met @Home. @Home voorziet zowel in de
servers als in de kabelmodems. De diensten worden ook buiten de gebieden
van Castel en Palet aangeboden, onder meer in Vlaanderen.

RTV NOORD OP INTERNET
 
Radio TV Noord heeft sinds 1 mei een eigen website op Internet. De website
bevat informatie over de radio en televisie uitzendingen van de omroep en
binnenkort ook actueel nieuws uit de regio.
URL: http://www.rtv-noord.nl

FRANSE TAAL NIET NOODZAKELIJK OP .FR DOMEIN

De verdedigers van de Franse taal ontvingen afgelopen woensdag slecht
nieuws: het Hof van Cassatie in Parijs stelde een lager rechtscollege in
het gelijk, dat had geoordeeld dat een vestiging van een Amerikaanse
universiteit in Frankrijk niet gedwongen kon worden een Franse vertaling te
verzorgen van haar Engelstalige website op Internet. Twee genootschappen die
opkomen voor de belangen van de Franse taalgebruiker hadden een proces
aangespannen tegen de Amerikaanse school in Metz.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]