[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 11a/1998
  
               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 11a/1998

In deze Editie:

- Richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke omroep vastgesteld
- Magere resultaten voor Holland Media Groep in 1997
- HMG: onrust door uitlekken plannen reorganisatie
- Kijkcijfers Week 10/1998 
- NOS verdient aan stemmers van het nationale songfestival
- ARROW Classic Rock Radio vanaf 1 april met nieuws en verkeer
- 'Soapseries schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen'
- Canal+ verwerft nieuwe licentie voor abonnee TV
- Canal+ Groep maakt jaarcijfers 1997 bekend
- SatCenter opgericht
- Duitsland: geen reclame voor films met sex en geweld voor 22:00 uur
- VPRO in het gelijk gesteld bij kort geding Henny Huisman
- AVRO gevraagd voor het organiseren van SAIL 2000

In editie 11b/1998

- Tele8 gestart
- NOS onderzoekt starten jongerenjournaal
- Glamourland vanaf 10 april terug
- Bart de Graaff op punt contract bij Veronica te verlengen?
- 'Bommetje' wint Gouden Loeki 1997
- NOZEMA doet opnieuw gooi naar plek in World Guinness Book of Records
- Weervrouw Helga van Leur uitgeroepen tot beste weervrouw
- AVRO-voorzitter Sanders: 'omroepen op prestaties beoordelen'
- 'TV-commercials vol vooroordelen'
- Overeenkomst digitale radio getekend
- Compagnie Generale des Eaux neemt Havas over
- TROS-deel 2Vandaag met nieuwe leiding
- Ruud Gullit treedt in dienst van ITV
- Conflict zendmasten Lopik/IJsselstein
- AVRO-directie tevreden over 'Oud Geld'
- The Music Factory breidt kabelbereik uit
- Telecom Nieuws:
	- Telefonica gaat samenwerken met WorldCom en MCI
	- Voice-mail systeem PTT Telecom ontregelt
	- Mobiele telefoonkaart succes
	- Telfort laat mobiel netwerk door Ericsson aanleggen
- Internet Nieuws:
	- World Online: nog geen beslissing over buitenlandse expansie
	- Hotmail en Yahoo! met eigen ICQ-achtig programma
	- Infoseek in de belangstelling
	- Netscape Communicator 5.0
	- Directeur Videotex Nederland legt functie neer
	- Internet Advertising Bureau met Nederlandse vestiging 
	- Philips bereidt introductie Web TV in Europa voor
- Internet Sites
- Verbetering

RICHTLIJN NEVEN- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN PUBLIEKE OMROEP
VASTGESTELD

De publieke omroepen kunnen niet onbelemmerd nevenactiviteiten ontplooien.
Het Commissariaat voor de Media tracht hierin duidelijkheid te scheppen door 
een nieuwe richtlijn in het leven te roepen. De nieuwe richtlijn is een gevolg
van de liberalisering van de Mediawet, die per 1 september vorig jaar van
kracht is geworden. Door deze nieuwe wet werd het mogelijk om als omroep
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op mediagebied zoals Internetdiensten
en themakanalen. Tevens wordt er een register opgesteld waarin alle 
nevenactiviteiten moeten worden aangemeld. Dit register zal ook voor derden
toegankelijk zijn. Vanaf 15 maart zal het Commissariaat de nevenactiviteiten
beoordelen aan de hand van drie criteria: de nevenactiviteit mag geen 
nadelige invloed hebben op de uitvoering van de hoofdtaak van de omroep 
namelijk het maken van programma's. De nevenactiviteit moet ook een relatie 
hebben met die hoofdtaak. En de nevenactiviteit mag niet leiden tot 
concurrentievervalsing met andere aanbieders van vergelijkbare goederen of 
diensten. Dit laatste criterium heeft tot gevolg dat omroepen niet langer reclame
mogen maken voor omroepbladen in hun eigen zendtijd. Daarvoor moeten ze
voortaan reclamezendtijd inkopen bij de STER. De omroepen mogen straks alleen
nog oproepen uitzenden om lid van de omroep te worden. Aan een dergelijke
oproep zijn voorwaarden verbonden. Zo mogen geen cadeaus in het vooruitzicht
worden gesteld en mag de oproep maximaal 30 seconden duren. Per kwartaal
mag maximaal 24 minuten voor ledenwerving worden ingeruimd. Het abonnement 
op een gids en het lidmaatschap van een omroep zijn sinds dit jaar losgekoppeld.
De nevenactiviteiten moeten in principe kostendekkend zijn en de opbrengsten
moeten worden gebruikt voor programma's. Het is niet toegestaan om 
nevenactiviteiten te bekostigen uit de omroepbijdrage. Uitzondering hierop vormen
activiteiten op Internet. Publieke omroepen mogen geen merchandisingactiviteiten 
meer ontplooien via radio en televisie. Voor afgeleide producten van radio of
tv-programma's mag geen reclame meer gemaakt worden. Wel mag vermeld
worden dat een programma ook op video verkrijgbaar is. (bij bijvoorbeeld 
Teleac-cursussen)

MAGERE RESULTATEN VOOR HOLLAND MEDIA GROEP IN 1997

De Holland Media Groep (HMG) heeft een mager jaar achter de rug. Door 
aanzienlijk hogere lasten bleek de groei achter bij de verwachtingen. De HMG
wijt dit o.a. aan noodzakelijk geachte additionele voorzieningen op voorraden
van programma's en uitzendrechten. Tevens zijn de tegenvallende resultaten
een gevolg van de tegenvallende samenwerking met TV 10. De HMG behaalde
vorig jaar een winst voor belastingen van 6,3 miljoen gulden; als gevolg van
een belastingvoordeel komt het netto resultaat uit op 10,1 miljoen tegen 
drie ton in 1996. Het mediaconcern voerde de bruto omzet op met bijna 
 50 miljoen tot 807 miljoen (7 % meer ten op zichte van 1996).
Het gemiddeld kijkersmarktaandeel van de HMG-zenders bedroeg 
in 1997 34,4 %, een daling van 1,5 % ten opzichte van 1996. 
RTL 4 had in 1997 een gemiddeld marktaandeel van 20,2 % (1,5 % minder
t.o.v. 1996), RTL 5 Nieuws & Weer had een gemiddeld marktaandeel
van 3,9 % (2,1 % minder dan in 1996) Veronica had een gemiddeld marktaandeel
van 10,3 % (1,8 % meer dan in 1996). Het marktaandeel van de enige HMG-radiozender,
HitRadio Veronica (dat sinds 1 januari 1998 Veronica FM heet) bleef 
met 2 middengolffrequenties steken op een marktaandeel van 3 %. 
Sinds Veronica FM begin dit jaar via de FM in de ether te ontvangen is, 
is het marktaandeel gestegen tot 4,5 %.

HMG: ONRUST DOOR UITLEKKEN PLANNEN REORGANISATIE

In het persbericht over de bedrijfsresultaten maakte de HMG al in één zin
een vooraankondiging van een drastische reorganisatie: 'Het jaar 1998 zal in het
teken staan van ingrijpende kostenreducties en drastische veranderingen in
de bedrijfsvoering, teneinde de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren.'
Aan het einde van afgelopen week lekten plannen uit over de reorganisatie
die de sinds 1 januari jl. in dienst zijnde HMG-bestuursvoorzitter Pieter Porsius
wil doorvoeren, welke leidden tot onrust bij zowel personeel en de media.
Het succesvolle Veronica zou bij de reorganisatie buiten schot blijven.
De vakbonden gaan uit van het schrappen van zo'n 200 van de 550 banen,
en stellen dat dit is terug te vinden in officiële stukken van de HMG-directie.
HMG-bestuursvoorzitter Porsius weigert met vakbonden om de tafel te zitten,
omdat hij dat voorbarig vindt, en eerst de plannen met de ondernemingsraad wil
bespreken. Porsius heeft gezegd dat de berichtgeving in de media gebaseerd was
op geruchten of onvolledige informatie, maar was zelf niet bereid de 
reorganisatie-plannen uit de doeken doen. De plannen zouden een sanering
betekenen bij vooral het facilitaire bedrijf, maar ook een forse ingreep in
de nieuwsredactie (RTL Nieuws), opdat de rentabiliteit van het bedrijf zal
verbeteren. De maatregelen zouden ertoe leiden dat de nieuwsredactie zich 
meer op het Nederlandse nieuws gaat concentreren. Het net van buitenlandse 
correspondenten zou worden afgestoten. Daarmee vindt een tweede ingreep 
plaats op de redactie van RTL Nieuws. Al eerder was de afzonderlijke 
sportredactie opgeheven. Pieter Porsius zou ook plannen hebben het 'megacontract'
met Endemol te ontbinden, dat de HMG verplicht voor 140 miljoen gulden aan
Endemol programma's in te kopen voor een periode van 10 jaar. 
De ondernemingsraad van de HMG vindt de plannen 'onaanvaardbaar'. 
De journalistenbond NVJ spant zelfs een kort geding aan als de Holland 
Media Groep niet snel duidelijkheid geeft over de bezuinigingsplannen. 
De NVJ stelt verder dat Porsius een aantal garanties dient af te geven: 
het RTL Nieuws mag niet aan kwaliteit en onafhankelijkheid inboeten, 
er mogen geen banen verloren gaan en de nieuwsbulletins moeten breed 
en volledig blijven. Volgens FNV-bestuurder P. Jekkers klopt het 
doemscenario van tweehonderd arbeidsplaatsen die verdwijnen. 
"Dat is meer dan een gerucht", aldus Jekkers. De verschillene 
vakbonden stellen dat een staking tot de mogelijkheden behoort
indien de bedrijfsleiding volhardt in een ingrijpend bezuinigingsprogramma.
Maandagochtend zal het overleg bij de HMG voort worden gezet. Porsius
heeft dan een gesprek met de redactieraad van het RTL Nieuws.

KIJKCIJFERS WEEK 10/1998

Het Nationale Songfestival trok zondagavond gemiddeld 1,8 miljoen kijkers. 
Daarbij werd de jurering iets beter bekeken (gemiddelde kijkdichtheid 12,9%,
marktaandeel 47%) dan de liedjes zelf (gemiddelde kijkdichtheid 12,3%, 
markaandeel 27%). De waardering was 6.8.
De publieke omroepen behaalden in week 10/1998 gezamenlijk een gemiddeld 
marktaandeel van 41,9 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op 
woensdagavond (18,3 %), door de verkiezingsuitzending (gemiddeld 1 miljoen kijkers). 
Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op zondagavond (31,6 %), door de 
uitzendingen van o.a. 'Studio Sport', het 'Journaal 20.00 uur' en het Nationale Songfestival. 
Nederland 3 haalde het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (28,4 %), door vooral de 
rechtstreekse uitzending van de voetbalwedstrijd Ajax - Spartak Moskou.
RTL 4 haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (21,7 %),
RTL 5 Nieuws & Weer haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (4,1 %),
SBS 6 haalde het hoogste marktaandeel op donderdagavond (12,2 %), Veronica
haalde het hoogste marktaandeel op vrijdagavond (19,1 %). TV 10 haalde het
hoogste marktaandeel op zondagavond (2,3 %) en TMF haalde het hoogste
marktaandeel maandag- en donderdagavond (0,8 %).
Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 13,1 %, Nederland 2:
15,4 %, Nederland 3: 13,3 %, RTL 4: 18,2 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,2 %,
SBS 6: 9,5 %, Veronica: 10,5 %, TMF: 0,7 %, TV 10: 1,7 %, VRT TV 1: 1,4 %, 
VRT-Ketnet/Canvas: 1,3 % en overige: 7,9 %.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd 
door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S		kdh	kijkers x 1000
1.	08-03	zo	Journaal 20.00 uur	NOS	22	3.030
2.	03-03	di	Ajax - Spartak Moskou	NOS	20	2.780
3.	08-03	zo	Studio Sport 1		NOS	17	2.390
4.	08-03	zo	Laat ze maar lachen	RTL 4	16	2.235
5.	02-03	ma	GTST			RTL 4	15	2.115
6.	07-03	za	Oppassen		VARA	14	2.010
7.	08-03	zo	Nationaal Songfestival	NOS	13	1.755
8.	05-03	do	TV Show		TROS	12	1.705
9.	05-03	do	Vermist			TROS	11	1.590
10.	04-03	wo	Leverkusen - Real Mad.NOS	10	1.410
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	06-03	vr	ER			AVRO	7.9
2.	03-03	di	Oud geld		AVRO	7.8
3.	05-03	do	Per seconde wijzer	VARA	7.7
4.	06-03	vr	Una voce particulare	TROS	7.7
5.	07-03	za	Het Lagerhuis		VARA	7.6
6.	03-03	di	Barend & Witteman	VARA	7.6
7.	07-03	za	Kopspijkers		VARA	7.5
8.	03-03	di	Lingo			VARA	7.5
9.	08-03	zo	Ook dat nog		KRO	7.5
10.	02-03	ma	Waku Waku		KRO	7.5
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2 % hebben, 
wordt geen waarderingscijfer gegeven. De commerciële zenders laten
de waardering niet meten.)

NOS VERDIENT AAN STEMMERS VAN HET NATIONALE SONGFESTIVAL

De NOS zou zo'n 111.000 gulden hebben verdiend aan kijkers die
hun stem uitbrachten tijdens het Nationale Songfestival. Mensen
die wilden stemmen op een liedje dienden een speciaal 0906-nummer
te draaien, dat één gulden per minuut kostte. Zo'n 253.000 mensen (14 %
van de kijkers) belden met één van de 0906-nummers. Van de gulden
ging 44 cent naar de NOS, 45 cent naar PTT Telecom en 11 cent
naar Call Factory, die zorgde voor de belfaciliteiten. De NOS
liet weten het de normaalste zaak van de wereld te vinden
geld te vragen voor het uitbrengen van een stem, ook al is de NOS
een publieke omroep.

ARROW CLASSIC ROCK RADIO VANAF 1 APRIL MET NIEUWS EN VERKEER

Vanaf 1 april zal de comerciële radiozender ARROW Classic Rock Radio 
starten met nieuwsuitzendingen en verkeersmeldingen in het tijdvak 
07:00-19:00 uur. ARROW Classic Rock Radio zegt veel verzoeken daartoe 
te hebben binnengekregen. Vooralsnog is onbekend van wie het nieuws
betrokken zal worden. Volgens een woordvoerder wordt met alle
grote partijen (waaronder RTL en het ANP) besprekingen gevoerd.
Sinds half januari is het station via de middengolf in een groot deel van 
Nederland te beluisteren op 828 kHz. Via de kabel bereikt het station zo'n 
80 % van de aansluitingen. ARROW Classic Rock Radio bestudeert thans 
de herintroductie van een ochtendprogramma met DJ Luc van Rooij.

'SOAPSERIES SCHADELIJK VOOR DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN'

Soap-series als 'Goede Tijden, Slechte Tijden' zijn schadelijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Dat zegt de orthopedagoge Gitty Feddema. Zij
heeft haar conclusie gepubliceerd in een boek dat ze samen met haar collega
Aletta Wagenaar heeft geschreven. Juist in soapseries krijgen kinderen
volgens haar situaties voorgeschoteld die een verwrongen wereldbeeld
oproepen: echtscheiding, incest, overspel, seksueel misbruik, verkrachting,
geweld tussen mannen en vrouwen, veelvuldig alcoholmisbruik en grove
misstanden in ziekenhuizen. Deze ellende wordt 'verpakt' gepresenteerd
in een huiselijk sfeertje, alsof het allemaal heel gewoon is en alles
na twee afleveringen weer voorbij is. RTL 4 ontkent dat er in GTST 
ongenuanceerd wordt omgesprongen met zaken als seksueel misbruik, 
geweld en ziektes. "Juist met deze zware onderwerpen wordt heel zorgvuldig 
omgegaan en worden niet afgehandeld zoals Feddema stelt", aldus John Lukken 
van de commerciële omroep.

CANAL+ VERWERFT NIEUWE LICENTIE VOOR ABONNEE TV

Canal+ heeft van het Commissariaat voor de Media twee nieuwe licenties
gekregen voor het bedrijven van abonnee televisie. De Nederlandse licenties
gelden voor de zenders Canal+ 1 en Canal+ 2. De licenties gaan in op 24 
maart 1998, en lopen tot 24 maart 2003. De 'oude' licenties stonden op
naam van FilmNet, de voorloper van Canal+. De abonneezender stelt
in een persbericht dat een verdere verbetering van de relatie met kabelexploitanten
een voornaam aandachtspunt is.

CANAL+ GROEP MAAKT JAARCIJFERS 1997 BEKEND

De Franse Canal+ Groep (waar Canal+ Nederland deel van uitmaakt)
heeft in 1997 een netto winst gemaakt van 1,530 miljard Franse frank
(zo'n 515 miljoen gulden). In 1996 bedroeg de winst 741 miljoen Franse 
frank. De winst komt uit kapitaalwinst van de afgelopen jaren.
Als de kapitaalwinsten en incidentele baten worden weggelaten,
draait de Canal+ Groep een verlies van 611 miljoen Franse frank. Canal+
verklaarde dat het veel geld gewonnen heeft door verkoop van haar aandeel
in het Duitse betaal tv station Premiere. In 1997 bedroeg de omzet
van de Canal+ Groep 13,588 miljard Franse frank (circa 4,53 miljard gulden).
De omzet van het voormalige NetHold deel (Canal+ Vlaanderen, Nederland
en Scandinavië) bedroeg over de laatste 9 maanden van 1997 823 miljoen
Franse frank, oftewel circa 274 miljoen gulden.

SATCENTER OPGERICHT

Maandag 9 maart 1998 is door een groot aantal satelliethandelaren
een samenwerkingsverband opgericht onder de naam SatCenter.
De intentie van SatCenter is om binnen de vakhandel samen te werken
op technisch en commercieel vlak, een overlegpartij met zowel Canal+ 
als fabrikanten te zijn, en een bepaalde mate van kwaliteit bij de 
aangesloten handelaren te garanderen. Initatiefnemer Kees Bakels 
verwacht dat ongeveer 20 handelaren zullen deelnemen aan SatCenter, 
waardoor zo'n 40 tot 45 % van de omzet binnen de satellietbranche 
vertegenwoordigd is. SatCenter zal bestaan naast de door de Uneto 
ingestelde werkgroep satelliet communicatie bedrijven, dat meer als 
branchevereniging naar buiten treed. SatCenter dient op commercieel
vlak de handelaren te ondersteunen. De bedoeling is dat binnen SatCenter
Nederland wordt verdeeld in rayons, waardoor elk gebied minstens
één vakhandelaar, die lid is van SatCenter, zal bevatten, zodat bedrijven
naar elkaar kunnen verwijzen indien de klant ver weg woont van de handelaar.
SatCenter heeft plannen om te komen met een centrale helpdesk en 
informatiecentrum omtrent satellietontvangst voor consumenten.
Bakels zei maximaal 40 handelaren te willen verenigen in SatCenter, en roept
enkele serieuze handelaren op die zich nog niet hebben aangesloten bij SatCenter 
aansluiting te zoeken bij SatCenter. SatCenter is een b.v., die beheerd wordt door 
een stichting.

DUITSLAND: GEEN RECLAME VOOR FILMS MET SEX EN GEWELD VOOR 22:00 UUR

Tv-zenders in Duitsland mogen tot 22.00 uur geen reclame maken voor films
met sex en geweld. Dat heeft een rechtbank in Berlijn besloten in een zaak 
die was aangespannen tegen abonneezender Premiere tegen een eerder besluit 
over programmareclame van het media-instituut in Hamburg. Premiere zei 
louter via een decoder uit te zenden, waardoor kinderen weerhouden kunnen
worden van het zien van sex en geweld, maar de rechtbank vond dat geen
plausibel argument. 

VPRO IN HET GELIJK GESTELD BIJ KORT GEDING HENNY HUISMAN

De VPRO is door de rechter in het gelijk gesteld in een kort geding
dat door Joop van den Ende Produkties en Henny Huisman
was aangespannen. Huisman en Van den Ende Produkties eisten dat 
de VPRO stopte met het uitzenden van een spotje 'waarin Huisman zijn
persoon geschaad zou worden' en eiste daarnaast 15.000 gulden per keer
dat het spotje uitgezonden zou worden. Het kort geding draaide om een 
televisiespot, dat door de VPRO werd uitgezonden waarin een zesjarig meisje is 
te zien die een kunstje heeft vertoond, waarna de tekst 'Stop kindermishandeling' 
en 'Voor volk noch Vaderland' verschijnt met het VPRO logo. De rechter
is van mening dat noch Huisman noch Van den Ende Produkties door de VPRO
in hun goede naam zijn aangetast.

AVRO GEVRAAGD VOOR HET ORGANISEREN VAN SAIL 2000

De AVRO is door de stichting Sail gevraagd over twee jaar het grote
evenement Sail 2000 te organiseren. Met deze keus is Endemol, die in 1995
de touwtjes in handen had, defintief buiten de boot gevallen. De stichting
hoopt dat door voor een publieke omroep te kiezen het evenement minder
commercieel zal worden. De AVRO heeft de laatste jaren ruime kennis
en ervaring opgedaan met het organiseren van grootschalige publieksevenementen 
als bijvoorbeeld de Uitmarkt en het Vondelparkconcert. Binnen de omroep is een 
discussie op gang gekomen om de organisatie-poot te scheiden van het wezenlijke 
omroepwerk. 

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]