[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 10a/1998
 
               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 10a/1998

In deze Editie:

- Surinaamse HMG zender gaat niet door
- Radio Nederland Wereldomroep naar Hotbird?
- SBS 6 en HMG wijzen uitlatingen van Nederlandse Filmkeuring van de hand
- Raad voor Cultuur, Commissariaat en NOS gematigd positief over toetreden BNN publieke bestel
- MTV met nieuwe vormgeving en programmering
- ConcertZender wordt nevenactiviteit publieke omroep
- Onderzoek: omroepster terug, soap verslechtering
- Freek de Jonge dingt mee naar Gouden Roos van Montreux
- TV West zo goed als gered
- Van Kooten en De Bie twijfelen aan voortbestaan duo
- Radio 3 medewerkers Henk Westbroek en Fred Siebelink in Utrechtse gemeenteraad
- AVailable omgevormd: ander werk voor medewerkers
- Nuis: 1 januari 2000: één concessie publieke omroep
- Canal+ gaat verder met samenwerking publieke omroep
- TV 5: nieuwe programmering
- OLON claimt frequenties voor regionale commerciële radiostations voor lokale publieke radiostations
- Nederland: 10 x meer reclamebesteding dan in Laos
- NOS-medewerker opgepakt in Jakarta
- Samenwerkingsverband TalkRadio en SBS 6
- Onderzoek luistercijfers Rotterdam e.o.
- Onenigheid AT 5 en initiatiefnemers voorkeusactie herverkiezing wethouder
- Kijkcijfers februari
- 2,8 miljoen kijkers verkiezingsuitzendingen
- Kijkcijfers week 9/1998
- Rudi Carell: 'tv-kijken is kapot'
- Bond tegen het vloeken in radioreclame
- Veronica Uitgeverij met nieuw tijdschrift: 'De Heilige Koe'
- Veronica met non-spot reclame in spot tijd

In editie 10b/1998
- Dr. Dish @ TV met Nederlandse uitzending vanaf september
- ENECO wijzigt kabelpakket in Rotterdam
- ENECO start met proef digitale televisie
- Zender lokale omroep Weesp gestolen
- Tariefkaart STER rond WK-Voetbal vastgesteld
- Arcade Music en John de Mol Produkties schikken kort geding
- Telecom Nieuws:
	- Nummerweergave op vast telefoonnet
	- Eerste Teledisc satelliet gelanceerd
	- 'PTT Telecom scoort slecht onder internationale telecombedrijven'
	- Groei Europese IT en Telecommarkt
- DVD Nieuws:
	- Amerikaans onderzoeksbureau: DVD-Rom zal massaal doordringen
- Internet Nieuws:
	- Microsoft Internet Explorer 5.0
	- FreeAccess in heel Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noordoostpolder
	- 'Internet goede nieuws- en informatiebron'
	- Internetaanbieders vragen vrije toegang tot tv-kabel
	- MP Man
- Internet Sites
- Redactioneel commentaar: 
	- Digitaal Canal- MultiChaos besproken
- Special:
	- De invloed van de radio op de popmuziek

SURINAAMSE HMG ZENDER GAAT NIET DOOR

Veronica-voorzitter Joop van der Reijden heeft bevestigd dat
de plannen voor een Holland Media Groep (HMG) zender 
bedoeld voor Suriname onhaalbaar zijn. In de bestudeerde 
opzet zouden van de HMG-zenders (RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer 
en Veronica) een 'best of' via de satelliet worden uitgezonden als
betaal tv voor Suriname. Bekeken is of dit tegelijkertijd ook voor de
Nederlandse Antillen kon in samenwerking met de Antilliaanse
Televisiemaatschappij N.V. Uiteindelijk bleken de kosten die aan de
Surinaame partner SCCN (Surinam Cable & Communications Network) in
rekening zouden worden gebracht, te hoog te zijn om het project haalbaar
te maken. De Surinaame en Antilliaanse partners zouden zorg dragen voor
de zender, en daarbij de rechten en transmissiekosten betalen. Joop van
der Reijden ondersteunt het initatief van BVN-TV van harte om het
signaal wereldwijd te verspreiden.

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP NAAR HOTBIRD?

Radio Nederland Wereldomroep heeft aangekondigd dat vanaf 29 maart 
het analoge radiosignaal van RNW1 (Europees signaal) van de Astra 
(10.847 GHz. V 7.56 MHz.) zal verdwijnen. RNW1 is sinds kort te 
beluisteren via de Eutelsat Hotbird 1, 11.431 GHz. H. 7.56 MHz. (achter 
Polsat). De strategie het analoge radiosignaal naar de Hotbird te verplaatsen
heeft deels te maken met kosten en deels met het feit dat het analoge 
signaal van BVN TV tevens via de Hotbird is te zien. Overigens is sinds
kort na BVN-TV de erotische zender 'Rendez-Vous/Eurotica' te zien
(in D2Mac gecodeerd). Begin maart waren de 2 radiozenders van 
Radio Nederland Wereldomroep als test tevens 19 uur per dag via 
de transponder van BVN TV op de Hotbird te beluisteren. Tussen 
05:00 en 19:00 achter een balkentestbeeld.

SBS 6 EN HMG WIJZEN UITLATINGEN VAN NEDERLANDSE FILMKEURING VAN DE HAND

SBS 6 en de Holland Media Groep wijzen uitlatingen van de Nederlandse 
Filmkeuring van de hand. De Nederlandse Filmkeuring stelde in een persbericht 
dat commerciële zenders jeugdigen regelmatig met schokkende en gewelddadige 
films confronteren. De Holland Media Groep liet weten dat zij zich bij de vertoning 
van films houden aan de Nederlandse filmkeuring en indien de Nederlandse Filmkeuring 
geen filmkeuring aan een film heeft gegeven, er met een kritisch oog een leeftijdsstempel 
aan de film wordt gegeven. Bovendien worden kijkers voldoende geinformeerd, zodat
de kijker zijn keuze kan maken. SBS 6 stelt dat zij zich na een rapport van het 
Commissariaat voor de Media volledig heeft aangepast aan de eisen van deze tijd, 
en geen extreem gewelddadige speelfims meer uitzendt op voor jonge kijkers 
ongeschikte uitzendtijden. 

RAAD VOOR CULTUUR, COMMISSARIAAT EN NOS GEMATIGD POSITIEF OVER TOETREDEN BNN PUBLIEKE BESTEL

De Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NOS hebben
zich gematigd positief verklaard ten opzichte van het toetreden van BNN tot
het publieke bestel. Staatssecretaris Nuis heeft in december 1997 deze drie
instanties om advies gevraagd maar aanleiding van de zendtijdaanvraag van BNN.
De Raad voor Cultuur heeft verklaard niet afwijzend te staan ten opzichte van een
concessie voor BNN, maar heeft wel twijfels over of BNN niet als doelgroep omroep
gezien kan worden. BNN heeft daarop gereageerd met de melding dat BNN niet
per definitie een doelgroepomroep is, maar een algemeen programma conform de
mediawet zal brengen. BNN zegt een brug te willen slaan tussen de generaties, 
de jongeren terug te halen naar het publieke bestel en voor een breed publiek
te programmeren. Het Commissariaat voor de Media heeft in haar advies 
gemeld dat BNN wat betreft het bereiken van een doelgroep of stroming geen
problemen verwacht. Het Commissariaat voor de Media is verder van mening
dat de identiteit van BNN voldoende tot uiting komt in haar programma's. Het
Commissariaat voor de Media heeft echter twijfels over de toegevoegde waarde
van BNN voor het publieke bestel. Het Commissariaat liet weten dat in het meerjarenplan
van de NOS, dat per 1 september a.s. in zal gaan gedeeltelijk problemen als
een gebrek aan horizontalisering en geisoleerdheid van de jongeren zullen worden
opgelost. BNN reageerde hierop met de mededeling dat BNN als doel heeft
deze problemen geheel op te lossen en het huidige publieke bestel een extra impuls
nodig heeft. De reactie van de NOS vindt BNN gepast. De NOS liet weten dat een
onpartijdig advies van groot belang is, en het derhalve niet passend is om de NOS te 
vragen een advies te geven over de toelating van BNN tot het publieke bestel. BNN heeft
verklaard veel vertrouwen te hebben in de besluitvorming van staatssecretaris Nuis, die
voor 1 mei zal plaatsvinden.

MTV MET NIEUWE VORMGEVING EN PROGRAMMERING

MTV is de afgelopen week met een nieuwe vormgeving en een nieuwe programmering gestart.
De veranderingen hebben betrekking op de Northern Europe feed van het MTV signaal.
Dit signaal wordt in o.a. Nederland, België, Frankrijk en Scandinavië doorgegeven. MTV
heeft verklaard dat bij de nieuwe programmering het lokale aspect duidelijker naar voren
komt dan voorheen. MTV heeft twee nieuwe programma's geïntroduceerd, MTVID (kijkers 
mogen clips zelf aankondigen) en MTV's Pop Up Videos (met hitgevoelige muziek en 
achtergrondinformatie in één scherm). Het programma 'So 90's' is voortaan 7 dagen per week
te zien. Overigens is de verwachting dat MTV vanaf eind maart weer in de provincies Groningen
en Drenthe te zien zal zijn via de kabel. De afgelopen tijd was het geluid aldaar reeds te beluisteren
via het mozaïkkanaal.

CONCERTZENDER WORDT NEVENACTIVITEIT PUBLIEKE OMROEP

Staatssecretaris Nuis van mediazaken heeft met de Raad voor Cultuur en
het NOS-bestuur afgesproken dat de ConcertZender de komende twee jaar
zal worden ondergebracht bij de publieke omroep als nevenactiviteit. De 
ConcertZender, opgericht in 1982, zendt 24 uur per dag zonder reclame 
klassieke muziek uit via een aantal kabelnetten en Internet. Wekelijks 
luisteren er zo'n 300.000 mensen naar. De zender, die voor een groot 
deel wordt gerund door vrijwilligers, besteedt ook veel aandacht aan 
Nederlandse composities, jazz en wereldmuziek. Voor de komende twee 
jaar heeft Nuis 800.000 gulden beschikbaar gesteld, waarvan 600.000 
gulden uit de algemene omroepreserve afkomstig is. De ConcertZender 
zelf zal zo'n 100.000 gulden bijleggen. Na twee jaar zal worden bekeken 
hoe de radiozender voor klassieke muziek zich verder kan ontwikkelen. 
Volgens Aad van Nieuwkerk, directeur van de ConcertZender is 
vooralsnog onduidelijk hoe de ConcertZender zijn plaats zal vinden 
(als nevenactiviteit) in het publieke bestel. Het is onwaarschijnlijk dat 
de ConcertZender een doorgifteplicht zal krijgen via de kabel. Een 
nevenactiviteit als de experimentele breedbeeldzenderTV Plus had 
ook geen doorgifteplicht via de kabel. Thans heeft de ConcertZender 
een bereik van circa 80 % van de kabelhuishoudens. Aad van Nieuwkerk 
wijst er op dat hij de houding van een aantal kabelexploitanten als zeer 
onprettig ervaart. Een kabelexploitant als A 2000, die zo'n 200.000 gulden
per jaar vraagt voor doorgifte is wat hem betreft ondenkbaar. Dat is één 
vijfde van de omzet, aldus Van Nieuwkerk. Het zal meer dan logisch zijn 
dat er samengewerkt zal worden met Radio 4, aldus Van Nieuwkerk. De 
financiering van de VPRO, die de maanden januari tot en met maart voor
 zich wilde nemen is door het Commissariaat voor de Media verboden. 
Als reden daarvoor gaf het Commissariaat dat een commercieel station 
niet op de been mag blijven met behulp van publieke middelen. In 1995, 
toen de ConcertZender ook met sluiting werd bedreigd schoot Veronica 
de klassieke zender te hulp, en steunde de zender tot 1 januari 1998.
De ConcertZender is thans nog gevestigd in het Veronica-gebouw.
De Tweede-Kamerfractie van het CDA wil van staatssecretaris Nuis
opheldering over de tijdelijke onderbrenging van de ConcertZender 
bij het publieke bestel. De christen-democraten Verhagen en Hillen 
vinden de beslissing van Nuis maar een vreemde zaak, zo blijkt uit 
vragen die ze deze week hebben ingediend. Ze willen weten op welk 
artikel in de Mediawet Nuis' beslissing stoelt, hoe uniek de ConcertZender 
dan wel niet is en of hij van plan is nog andere commerciële stations te 
ondersteunen met publieke middelen en of de steun van de ConcertZender 
niet concurrentievervalsend is ten opzicht van bijvoorbeeld Classic ÉM.

ONDERZOEK: OMROEPSTER TERUG, SOAP VERSLECHTERING

VARA TV Magazine heeft naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan
een algemeen omroep onderzoek laten uitvoeren door de de afdeling 
kijk- en luisteronderzoek onder een respresentatieve groep Nederlanders 
van 30 jaar en ouder. 57 % van de ondervraagden vindt dat omroep(st)ers
terug moeten keren op Nederland 1, 2 en 3. Leden van de EO (79 %),
de TROS (67 %) en de VPRO (50 %) zijn de grootste voorstanders van
een terugkeer van de omroepster. Thans hebben van de in Nederland
te ontvangen Nederlandstalige zenders alleen de TROS, Veronica en
VRT-TV 1 en VRT-Ketnet/Canvas nog omroep(st)ers in dienst. 
14 % van de ondervraagden vindt dat RTL 5 Nieuws & Weer en SBS 6 
mogen verdwijnen. Veronica mag weg van 13 %, de VPRO van 12 % 
en RTL 4 en de EO van 10 %. Slechts 1 à 2 % vindt dat de overige 
omroepen en de zenders Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 
ermee mogen ophouden. Dertig procent van de ondervraagden vindt 
dat de 3 publieke netten beslist moeten blijven. De komst van commerciële 
televisie wordt door 39 % als een verbetering aangemerkt en door 29 % 
als een verslechtering. 48 % van de ondervraagden vindt dat het aantal
televisiezenders juist goed is, 46 % van de ondervraagden mag het 
aantal tv-zenders minder worden, terwijl 4 % vindt dat het meer mag 
worden. 34 % van de ondervraagden vindt de groei van commerciële 
radio een verbetering, 18 % een verslechtering. 51 % van de ondervraagden 
vindt het aantal radiozenders juist goed, terwijl 33 % er liever minder ziet, 6 % 
ziet liever meer radiozenders verschijnen. Verder is opmerkelijk dat in het 
onderzoek 51 % van de ondervraagden de komst van soaps op de Nederlandse 
televisie als een verslechtering ziet, 60 % ervaart afschaffing van reclame
op Nederland 1, 2 en 3 als positief, maar 60 % is niet bereid meer kijk-en 
luistergeld daarvoor te betalen. 61 % vindt dat er te veel sex op de televisie 
te zien is,82 % te veel geweld, en 52 % vindt dat er genoeg sport te zien is 
op de buis. Als onmisbaar worden het NOS-Journaal, Studio Sport, Netwerk
en Nova genoemd. Sex voor de Büch, soaps en het Rad van Fortuin mogen
van het scherm verdwijnen. Als presentatoren mogen Viola Holt, Hans van 
der Togt en Marga van Praag van het scherm verdwijnen, terwijl Mart Smeets, 
Paul Witteman en Harmen Siezen mogen blijven.

FREEK DE JONGE DINGT MEE NAAR GOUDEN ROOS VAN MONTREUX

Het oudejaarsprogramma van Freek de Jonge, Papa Razzia, is het enige
tv-programma dat meedingt naar de Gouden Roos. Papa Razzia is toegelaten 
in de categorie comedy, van het televisiefestival van Montreux, dat van 23
tot 29 april gehouden wordt. Het programma is uitgezonden door de VPRO, 
die inmiddels de te Nederlandse verwijzingen uit het programma
heeft gehaald voor de vertoning op 25 april. Het tv festival van Montreux
kent zes categorieën. Er zijn in totaal 220 inzendingen, waarvan een jury
95 programma's koos die mogen deelnemen aan de officiële festivalcompetitie.
De Gouden Roos is de prijs voor het beste programma uit alle categorieën.
Inzendingen die niet mogen deelnemen aan de officiële festivalcompetitie
zijn: een aflevering van 'Lang leve de vereniging' (VARA), en de door Frank 
Groothof voor kinderen bewerkte opera 'Don Giovanni' (NOS).

TV WEST ZO GOED ALS GERED 

De regionale televisiezender TV-West blijft in ieder geval de komende maand 
uitzenden. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en staatssecretaris 
Nuis van cultuur hebben hiervoor 350.000 gulden beschikbaar gesteld. Ze willen de 
komende weken bekijken of er een structurele oplossing gevonden kan worden voor 
de in problemen verkerende zender. De aandeelhouders van TV-West hebben 
maandagmiddag ingestemd met de plannen van de overheid. Zij wachten met een
eventuele faillissementsaanvraag tot er meer duidelijkheid is over een structurele 
overheidsbijdrage aan het station. Inmiddels heeft ook de gemeente Leiden heeft 
een reddingplan voor TV West opgesteld. Leiden wil samen met andere gemeenten 
in de regio aandeelhouder worden van de noodlijdende televisie-zender. Hoeveel 
geld Leiden in het station zou willen stoppen is nog niet duidelijk. Daarover moet 
eerst met andere gemeenten en de huidige aandeelhouders onderhandeld worden.
Op 20 maart zullen de Provinciale Staten vergaderen en er een concreet voorstel
zijn van de Gedeputeerde Staten. De VVD zou twijfels hebben over het provinciaal
financieren van TV West.

VAN KOOTEN EN DE BIE TWIJFELEN AAN VOORTBESTAAN DUO

Kees van Kooten en Wim de Bie twijfelen aan het voortbestaan
als duo van het satirische televisieprogramma 'Van Kooten en De Bie'. 
Bijna 10 jaar presenteert het duo de huidige formule bij de VPRO.
Wim de Bie zei in de Volkskrant dat zij niet meer wekelijks te zien
zullen zijn in het nieuwe seizoen, alhoewel de onderlinge samenwerking
uitstekend is. De frequentie vindt De Bie wat aan de hoge kant. Sinds
1959 vormen Kees van Kooten en Wim de Bie een duo. In de uitzending
van 22 maart zal het duo hun plannen bekend maken. 

RADIO 3 MEDEWERKERS HENK WESTBROEK EN FRED SIEBELINK IN UTRECHTSE
GEMEENTERAAD

De zanger, horeca-ondernemer en Radio 3-presentator Henk Westbroek en
Radio 3-producer en Stadsomroep Utrecht-DJ en music director Fred Siebelink 
zijn verkozen in de Utrechtse gemeenteraad. Henk Westbroek en Fred Siebelink 
maken deel uit van de lokale Utrechtse partij 'Leefbaar Utrecht'. Henk Westbroek 
is lijsttrekker, Fred Siebelink stond op de 8e plaats. De partij heeft 9 zetels
gekregen. Fred Siebelink had niet verwacht dat hij gekozen zou worden in
de raad. Hij zei dat er een eind moet komen aan het 'betonorgasme' rondom
Hoog Catherijne in Utrecht, en zei dat zijn partij voorstander is van een 
referendum over de toekomst van het centrum van Utrecht en Hoog Catherijne.
Siebelink zei verder dat er geen verstrengeling van belangen zal optreden.
Tijdens de uitzendingen op zowel Radio 3 als de Stadsomroep Utrecht
heeft hij het niet over politieke zaken, en dat zou hij nooit doen, aldus Siebelink.
Ditzelfde geldt voor Henk Westbroek. Siebelink is bij de VARA als free-lancer 
in dienst, en de rechterhand van Rob Stenders. Onduidelijk is of zowel hij als
Henk Westbroek met alle werkzaamheden zullen doorgaan.

AVAILABLE OMGEVORMD: ANDER WERK VOOR MEDEWERKERS

AVailable, een dochteronderneming van het NOB (Nederlands Omroepproductie Bedrijf),
dat veel cameramensen en geluidstechnici in dienst heeft, is bezig zich om te vormen tot
een dienstverlenend bedrijf voor andere bedrijven dan omroepen. Totnogtoe richtte AVailable
zich vooral op de omroepsector. Circa 20 mensen hebben ander werk aanvaard. Tot 1 augustus
heeft het NOB zich verplicht voor 30 andere medewerkers vervangend werk te vinden. 
Omroepwerkzaamheden zullen voortaan door andere dochternemingen van het NOB worden
ondergebracht, zoals Camco en Cinevideo. AVailable zal nieuwe markten aanboren, zoals moderne commuicatievoorzieningen voor commerciële bedrijven. Te denken valt hierbij aan multimedia en
nieuwe media activiteiten.

NUIS: 1 JANUARI 2000: EEN CONCESSIE PUBLIEKE OMROEP

Er komt met ingang van 1 januari 2000 één concessie voor de hele 
publieke omroep en er worden dan dus niet langer vergunningen 
verleend aan afzonderlijke omroepen om uit te zenden. Dat staat in 
een brief die staatssecretaris Nuis deze week naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. In die brief geeft de staatssecretaris ook aan welke 
rechten en plichten aan de nieuwe concessie verbonden zullen zijn. 
Er worden geen nieuwe beslissingen genomen waar het gaat om de 
toekomst van het publieke bestel. Het kabinet besloot af te zien van 
een notitie, die aan de Tweede Kamer was toegezegd. Naar de mening 
van premier Kok heeft een debat vlak voor de verkiezingen weinig zin. 
Omroeppolitiek wordt zo een punt bij de formatie van een nieuw kabinet.
De Tweede Kamer wildde oorspronkelijk voorstellen over actuele omroepzaken,
zoals het aantal netten die de publieke omroepen moet hebben, de hooogte van de
omroepbijdrage en wel of geen reclame op publieke netten. Wel vraagt het
kabinet een nota over de toekomst van de publieke omroep aan de Raad
van Bestuur van de NOS, waarin staat zij haar 3 televisiezenders en 5 radiozenders
moet verdedigen.

CANAL+ GAAT VERDER MET SAMENWERKING PUBLIEKE OMROEP

Canal+ gaat verder met samenwerking met de publieke omroepen.
Vanaf zaterdag 28 maart zal Canal+ een in co-productie met de EO
gemaakte serie over de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis laten 
zien onder de titel 'Een bevlogen Geschiedenis'. De serie is 
geproduceerd door Cameo Media. Eerder werkte Canal+ samen
met de TROS voor een registratie van de opera Aïda vanuit het
Rotterdamse Ahoy. Toen Canal+ nog FilmNet heette werkte
de zender af en toe ook al samen met de publieke omroep. 
Canal+ wil meer samenwerken met de publieke omroepen en
voert daartoe oriënterende gesprekken met o.a. NPS, AVRO,
NCRV en VPRO. Bij samenwerkingen met Canal+ is de documentaire
eerst bij Canal+ te zien, en na 6 maanden via het open net van de
publieke omroep. 'Een bevlogen Geschiedenis' is bij de EO rond
november dit jaar te zien, aldus Canal+.

TV 5: NIEUWE PROGRAMMERING

TV 5 de internationale tv-zender van een aantal publieke Franstalige zenders uit
Frankrijk, België, Zwitserland en Canada is afgelopen week met een nieuwe 
programmering gestart. Tevens is de vormgeving vernieuwd en iets flitsender 
geworden. In de nieuwe programmering wordt nieuws nog belangrijker,
Overdag is tot 18:30 elk uur nieuws te zien, en kan worden ingebroken op programma's
bij belangrijke nieuwsontwikkelingen. Om 22:00 uur wordt voortaan rechstreeks een
journaal van France 2 uitgezonden in plaats van een opgenomen aflevering. Elke
zondag is voortaan 'Le monde de TV 5' te zien, waarbij 3 uur lang op een thema
ingegaan wordt, middels films, reportages en documentaires. TV 5 zal verder veel 
aandacht besteden aan de Franse (kwaliteits)film en evenementen als het filmfestival van
Cannes. Tevens zal TV 5 meer aandacht besteden aan sport, met rechtstreekse uitzendingen en samenvattingen, zoals het tennistournooi Rolland Garos, de Tour de France en het WK Voetbal, 
dat dit jaar in Frankrijk gehouden wordt. TV 5 is in Nederland in 5,6 miljoen kabelhuishoudens te
ontvangen (meer dan 90 % van de kabelhuishoudens), en in heel Europa via de satelliet.
(Eutelsat Hotbird 1, 11.325 GHz. V.)

OLON CLAIMT FREQUENTIES VOOR REGIONALE COMMERCIELE RADIOSTATIONS VOOR LOKALE PUBLIEKE RADIOSTATIONS

Ruud Brand meldde deze week in de nieuwsgroep 'nl.media.radio' dat de
OLON, de overkoepelende organisatie voor publieke lokale omroepen bij het
ministerie van Verkeer en Waterstaat de zogenaamde 'rest-frequenties' heeft
opgevraagd en geclaimed. De OLON wil dat deze frequenties, die eigenlijk
voor commerciele lokale- en regionaleomroepen zijn bedoeld, eerst worden
onderzocht op bruikbaarbaarheid voor het oplossen van talrijke 
verzorgingsproblemen bij publieke lokale omroepen. Tevens publiceerde 
de OLON in hun OLON-Journaal de volgende lijst met restfrequenties die 
door de RDR (Rijksdienst voor Radiocommunicatie) op bruikbaarheid 
worden getoetst, deze lijst is echter niet compleet:

Regio		FM Frequenties in MHz.

Groningen:	92.9
Assen:		93.7
Winschoten:	96.9
Leeuwarden:	91.2
Sneek:		97.9
Heerenveen:	95.9
Apeldoorn:	90.0
Veenendaal:	102.6 en 92.9
Arnhem:	87.8, 101.9 en 95.3
Drachten:	99.7
Emmen:	103.8
Meppel:		95.7
Zwolle:		90.1
Lelystad:	89.3
Emmeloord:	98.7
Ommen:	99.9
Hardenburg:	93.4
Den Bosch:	97.4
Tilburg:		93.1
Eindhoven:	95.5
Helmond:	98.5
Nijmegen:	101.1
Rotterdam:	99.4
Amsterdam:	95.9
Ruurlo:		98.0 en 100.2

NEDERLAND: 10 X MEER RECLAMEBESTEDING DAN IN LAOS

In Nederland wordt dagelijks tien keer meer aan reclame besteed per
hoofd van de bevolking dan in een heel jaar in Laos. Ons land staat vijfde
op de onlangs door het blad American Demographics gepubliceerde lijst van
mediabestedingen. Jaarlijks investeert het Nederlandse bedrijfsleven meer
dan drieduizend gulden per hoofd. Hier volgt een gedeelte van het overzicht 
van de mediabestedingen per hoofd van de bevolking.

1. Japan		4.274
2. Verenigde Staten	3.722
3. Frankrijk		3.690
4. Duitsland		3.186
5. Nederland		3.034
6. Denemarken		3.008
7. Belgie		2.714
8. Groot Brittannië	1.572
9. Hong Kong		2.360
10. Australië		2.332
130. Laos		0,82
(in gulden)

NOS-MEDEWERKERS OPGEPAKT IN JAKARTA

Twee Nederlandse journalisten zijn vrijdag in de Indonesische hoofdstad
Jakarta door de politie opgepakt. De journalisten, NOS-verslaggeefster
Stephanie Vaess en een medewerker van haar tv-ploeg, Jaap Lemeier, werden
aangehouden terwijl ze een reportage maakten in het parlementsgebouw.
Volgens de eerste secretaris van de afdeling Pers en Culturele zaken van
de Nederlandse ambassade in Indonesie, dr. E.J. Schmidt, zijn de Nederlandse
reporters formeel niet gearresteerd. Het probleem zou liggen bij een
Australische en Indonesische medewerker van de NOS-ploeg, die niet over
de vereiste papieren zouden beschikken. 

SAMENWERKINGSVERBAND TALKRADIO EN SBS 6

Sinds kort heeft Talk Radio een samenwerkingsverband afgesloten met SBS6 
Aktienieuws en Hart van Nederland. Tussen 12.00 en 14.00 uur worden op 
werkdagen de onderwerpen die in Hart van Nederland te zien zijn aangekondigd 
en tussen 16.00 en 17.00 uur wordt aandacht besteed aan de zaken die in 
Aktienieuws behandeld worden. Voorts behelst de samenwerking een uitwis-
seling van redactionele onderwerpen, gebruiken van geluidsfragmenten enz.

ONDERZOEK LUISTERCIJFERS ROTTERDAM E.O.

Onderzoeksbureau Intomart B.V. heeft een telefonisch onderzoek onder
1000 respondenten in de omgeving van Rotterdam gedaan in opdracht
van StadsRadio Rotterdam. Het onderzoek is gehouden in de periode
van 8 februari t/m 14 februari 1998. Hieruit blijkt dat de Rotterdamse
zenders (Rijnmond 13 %) en Stads Radio (11 %) samen met een dagbereik
van 24 % de best beluisterde omroepen zijn in de Rotterdamse regio.
StadsRadio Rotterdam scoort de hoogste luisterdichtheid in de leeftijdsgroep
25-34 jaar en Radio Rijnmond scoort in de 50-plus groep het beste. Hier volgt
het volledige resultaat:

				Dagbereik:
1. Radio Rijnmond		13 %
2. StadsRadio Rotterdam	11 %
3. Radio 1			9 %
4. SKY Radio			9 %
5. Veronica FM			8 %
6 .Radio Noordzee Nationaal	6 %
7. Radio 2			5 %
8. Radio 3 FM			4 %
9. Radio 10 Gold		3 %
10. Classic ÉM			3 %
11 .Radio 538			3 %
12. Radio 4			2 %
13. Radio 5			1 %
14. JFK JazzRadio FM		1 %
15. Overige Zenders		3 %

ONENIGHEID AT 5 EN INITIATIEFNEMERS VOORKEUSACTIE HERVERKIEZING WETHOUDER

Een geheime voorkeursactie voor herverkiezing van de Amsterdamse
D66-wethouder Leo Cornelissen (Verkeer en Vervoer) in de Amsterdamse 
gemeenteraad is ontaard in een rel tussen de initiatiefnemers voor de 
actie en het lokale televisiestation AT 5. Doordat de lokale tv-zender 
de plannen voor de voorkeursactie al eerder bekend maakte dan de 
intiatiefgroep zelf had gepland wil deze dat AT 5 in één van haar 
journaals excuses aanbiedt voor het laten uitlekken van de actie, 
anders dreigt een kort geding. De intiatiefgroep had bij AT 5 voor 
100 reclamespotjes zendtijd ingekocht. Volgens de advocaat van de 
initiatiefgroep heeft AT 5 in strijd gehandeld met het program-statuut 
door 'commerciële'-informatie door te sluizen naar de redactie.

KIJKCIJFERS FEBRUARI

Het Acht Uur Journaal van 15 februari was het best bekeken programma
met een kijkdichtheid van 25,5 %, gevolgd door Studio Sport van 8 februari 
met een kijkdichtheid van 21, 7 %. In de top 11 van de best bekeken programma's
van februari staan 4 sportuitzendingen. Voor de marktaandeelcijfers doen de
ochtenduitzendingen niet mee, omdat alleen tussen 18:00 en 00:00 uur marktaandelen
gemeten worden. RTL 4 blijft het best bekeken tv-station in de maand februari. 
De gemiddelde kijktijd bedroeg in februari 118 minuten in het tijdvak 18:00-00:00 uur.
Ten opzichte van januari is dit een daling van 6 minuten, ten opzichte
van februari 1997 is dit een daling van 3 minuten. De cijfers zijn afkomstig van
bureau Intomart.

Zender			Marktaandeel tov januari	Kijkdichtheid tov januari

Nederland 1		13,3 (13,8)		4,4 (4,7)
Nederland 2		14,9 (12,6)		4,9 (4,3)
Nederland 3		11,2 (11,0)		3,7 (3,8)
RTL 4			18,6 (19,6)		6,1 (6,7)
RTL 5 Nieuws & Weer	3,7 (4,1)		1,2 (1,4)
SBS 6			9,4 (10,1)		3,1 (3,5)
Veronica		11,1 (10,4)		3,6 (3,6)
TV 10			2,2 (2,0)		0,6 (0,7)
Overige			15,6 (16,4)		5,3 (5,7)

2,8 MILJOEN KIJKERS VERKIEZINGSUITZENDINGEN

2,8 miljoen televisiekijkers hebben woensdagavond zeker tien
minuten gekeken naar de verkiezingsuitzendingen van de NOS op Nederland 1.
Indien de kijkers naar het NOS-Journaal meegerekend worden, komt het 
avondbereik van Nederland 1 op 3,4 miljoen. Uit het onderzoek blijkt tevens 
dat er regelmatig werd geschakeld naar Teletekst. In een kwart van de 
huiskamers waar een toestel met Teletekst aanwezig was raadpleegde 
men in de loop van de avond deze service. Gemiddeld werd er door 1 miljoen 
mensen naar de verkiezingsuitzndingen op Nederland 1 gekeken. De wedstrijd 
Bayern Leverkusen-Real Madrid, die op Nederland 2 werd uitgezonden werd 
door 1,5 miljoen mensen bekeken. De uitzendingen op RTL 5 Nieuws & Weer 
werden door niet meer dan 110.000 mensen bekeken. RTL 5 Nieuws & Weer 
zond rond de speelfilm 'We're Talking Serious Money' 3 blokken uit van het 
programma '5 in het Land' over de gemeenteraadsverkiezingen. De uitzendingen
van de NOS duurden 5 uur. 

KIJKCIJFERS WEEK 9/1998

De publieke omroepen behaalden in week 9/1998 gezamenlijk een gemiddeld 
marktaandeel van 38,2 %. Nederland 1 haalde het hoogste marktaandeel op 
maandagavond (17,5 %). Nederland 2 haalde het hoogste marktaandeel op 
zondagavond (23,6 %), door o.a. 'Studio Sport'. Nederland 3 haalde het 
hoogste marktaandeel op zaterdagavond (22,4 %). RTL 4 haalde het 
hoogste marktaandeel op dinsdagavond (21,4 %), RTL 5 Nieuws & Weer 
haalde het hoogste marktaandeel op maandagavond (5,4 %), SBS 6 haalde 
het hoogste marktaandeel op donderdagavond (13,2 %), Veronica haalde 
het hoogste marktaandeel op dinsdagavond (16,1 %). TV 10 haalde het 
hoogste marktaandeel op donderdagavond en zondagavond (2,4 %), en 
TMF haalde het hoogste marktaandeel op zaterdagavond (0,9 %). 
Nederland 1 haalde een gemiddeld marktaandeel van 12,8 %, Nederland 2: 
14,2 %, Nederland 3: 11,2 %, RTL 4: 19,2 %, RTL 5 Nieuws & Weer: 3,8 % 
Veronica: 12,6 %, SBS 6: 8,6 %, TMF: 0,7 %, TV 10: 1,9 %, VRT TV1: 1,5 %,
VRT-Ketnet/Canvas: 1,2 %, en Overige: 8,3 %.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het Continu Kijkonderzoek (CKO), uitgevoerd 
door bureau Intomart in opdracht van NOS, STER en IP.

TOP 10 MEEST BEKEKEN PROGRAMMA'S			kdh	kijkers x 1000
1.	01-03	zo	Journaal 20.00 uur	NOS		22	3.005
2.	01-03	zo	Studio Sport 1		NOS		16	2.265
3.	01-03	zo	Laat ze lachen		RTL 4		15	2.030
4.	28-02	za	Oppassen		VARA		14	2.010
5.	23-02	ma	GTST			RTL 4		14	1.960
6.	23-02	ma	Tussen kunst en kitsch	AVRO		11	1.565
7.	24-02	di	Nederland - Mexico	Veronica	11	1.535
8.	28-02	za	Eigen huis & tuin	RTL 4		11	1.460
9.	27-02	vr	Flodder			Veronica	11	1.460
10.	26-02	do	Bananasplit		TROS		10	1.370
(1% Kijkdichtheid staat voor 140.900 kijkers van 6 jaar en ouder.)

TOP 10 BEST GEWAARDEERDE PROGRAMMA'S	wrd
1.	27-02	vr	De uitdaging		AVRO	7.7
2.	27-02	vr	ER			AVRO	7.7
3.	27-02	vr	Una voce particolare	TROS	7.7
4.	25-02	wo	Studio Sport		NOS	7.6
5.	24-02	di	Twee voor twaalf	VARA	7.6
6.	27-02	vr	Schoolstrijd		NCRV	7.6
7.	24-02	di	Nanny			NCRV	7.6
8.	23-02	ma	Tussen kunst en kitsch	AVRO	7.5
9.	26-02	do	Laat De Leeuw		VARA	7.5
10.	24-02	di	Oud geld		AVRO	7.5
(Van programma's die een kijkdichtheid lager dan 2% hebben, wordt 
geen waarderingscijfer gegeven. De commerciële zenders laten de 
waardering niet meten.)

RUDI CARELL: 'TV-KIJKEN IS KAPOT'

'Het tv-kijken is kapot', zo zegt de Nederlander Rudi Carrell in een
interview in het Duitse tijdschrift Gala. Carrell haalt vooral uit naar
Thomas Gottschalk, de beroemdste presentator van dit moment, en 
naar Walt Disney die Gottschalk's show inlijfde en nu voor veel geld 
op de Duitse tv aanbiedt. Volgens Carrell ontbreekt bij Gottschalk 
elke originaliteit. Vooral het idee om vanuit Los Angeles Amerikaanse 
filmsterren in de show te halen, en deze dan met Duitse synchrone 
vertaling op de buis te brengen, vindt Carrell belachelijk.

BOND TEGEN HET VLOEKEN IN RADIORECLAME

De Bond tegen het vloeken maakt sinds deze week voor het eerste gebruik
van radioreclame. Als één van de eerste levensbeschouwelijke organisaties
maakt de Bond gebruik van verruimde STER-criteria voor radiospotjes. Tot
voor kort weigerde de STER alle politieke en religieus getinte boodschappen.
De tekst van de Bond, "Vloek niet, want daar is uw stem veel te mooi voor",
haakt in op de verkiezingsperiode die deze maanden gaande is. 

VERONICA UITGEVERIJ MET NIEUW TIJDSCHRIFT: 'DE HEILIGE KOE'

Vanaf het einde van deze maand komt Veronica
Uitgeverij met een nieuw tijdschrift op de markt gericht op de
liefhebber van auto's. Het blad, de Heilige Koe, verwijst naar 
het gelijknamige Veronica tv-programma en zal qua inhoud
gelijk liggen aan het programma. De eerste oplage van het
maandblad ligt op 50.000 exemplaren. (Met dank aan: Hans Knot)

VERONICA: NON-SPOT RECLAME IN SPOT TIJD

Vanaf 8 maart is bij Veronica in spot-tijd non-spot reclame van Aquafresh
te zien. Dit is een primeur op de Nederlandse televisie. In de commercial
die 20 seconden duurt wordt de gebitsverzorgende kauwgom van 
Aquafresh door drie omroepsters van Veronica aangeprijsd.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
DutchMedia is op zoek naar nieuwe adverteerders:
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... 
Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl voor meer informatie.
======================================================
ADVERTENTIERUIMTE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit, Europa's 
Grootste Satelliet tijdschrift, te vinden op http://www.TELE-satellite.com

Het archief van DutchMedia is te vinden op
http://www.TELE-satellite.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
zijn terug te vinden op http://www.sat-net.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
© De Jong DutchMedia, 1998.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]