[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 90/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 90/1997

In deze Editie:


- Ondernemingsraad HMG stapt naar de rechter
- NOS wil met themazenders starten
- Komst TV-M onzeker
- Verkoop CASEMA aan consortium France Télécom
- Bereik CNN International boven 6 miljoen huishoudens
- Stijgend marktaandeel publieke omroep dankzij sport
- 'Te veel geweld op vroege avond op TV'
- Frits Spits ontvangt Groenman prijs
- VECAI wil lager BTW tarief kabelabonnement
- 'Eén gemeenschappelijke decoder voor consument met alle diensten'
- TV 5 redelijk bekeken
- TROS/Audax Media verliest kort geding
- AVRO serie wint Spaanse prijs
- 'TV spotjes moeten aangrijpender zijn'
- Nieuw spiritueel radiostation
- Telecom Nieuws:
	- Nieuwe telecomaaanbieder in Nederland: Tele2
	- 'Onderzoek: kleine zakelijke markt profiteert van concurrentie internationale telefonie
	- ADSL op komst
	- Verdere problemen niet halen 1 januari 1998 vrijgeven frequenties
	- 'PTT Telecom maakte onjuist gebruik van gegevens belgedrag'
- DVD Nieuws:
	- DVD Ram vanaf januari 1998 op de markt
- Internet Nieuws:
	- BBC met Online News en CBS met Marketwatch
	- Stormloop financiële websites
	- VS stemmen tegen Java standaarden voor Sun
	- CompuServe geheel op WWW
	- PTT Post: E-Mail thuisbezorgen
	- Internetters juichen Internet via de kabel toe
	- Meldpunt kinderporno: 49 meldingen
- Internet Sites
- Muziekprogrammatip: Europe Music Awards

ONDERNEMINGSRAAD HMG STAPT NAAR DE RECHTER

 De Ondermingsraad van de Holland Media Groep legt het geschil met de
 directie over de bezuinigingen op de RTL-Sportredactie voor aan de rechter.
 De OR vindt dat ze niet heeft kunnen meepraten over de gevolgen voor de
 sportafdeling en dat de directie zich niet aan wettelijke procedures heeft
 gehouden. HMG wil het sportblok in het programma RTL Actueel opheffen en de
 redactie drastisch inkrimpen.

NOS WIL MET THEMAZENDERS STARTEN

De NOS is van plan in de loop van het volgend jaar een begin te maken met het
opzetten van een boeket themakanalen. Als eerste is het de bedoeling te starten
met een nieuwszender, die 24 uur per etmaal uitzendt. Verder zijn er plannen voor een 
kinderzender, een weerzender, en een sportzender, evenueel in samenwerking met
de Europese sportzender Eurosport. Dit maakte NOS-directeur Bauke Geersing woensdag
bekend op het Kabelcongres, dat in Den Haag gehouden werd. In eerste instantie
zijn de plannen om de nieuw op te zetten zenders via de ASTRA satelliet gratis
digitaal te verspreiden. Directeur Geersing verwacht dat kabelexploitanten geïnteresseerd
in de zenders zijn, waardoor deze ook via kabelnetten verspreid zullen worden. 
Het opzetten van de nieuwe zenders, dat al enige tijd voorkomt in de meerjarenbegroting
van de publieke omroep, is een beslissing die genomen zal worden door de nieuwe,
nog te benoemen Raad van Bestuur, die in januari met zijn werk begint.
De NOS bestudeert de programmatische invulling van de nieuw op te zetten zenders,
de verwachting echter is, dat veel herhalingen van reeds uitgezonden materiaal zal worden
vertoond op de nieuw op te zetten zenders. Tevens wordt het mogelijk meer programma's te vertonen
waarvan de rechten gekocht zijn, die niet op Nederland 1, 2 en 3 worden geprogrammeerd. Nu de 
publieke netten digitaal via de ASTRA-satelliet uitzenden is het mogelijk tegen relatief lage kosten 
extra kanalen te exploiteren. In overige Europese landen zijn publieke omroepen ook begonnen met 
het aanbieden van themazenders via de satelliet, in Duitsland zijn de ARD en ZDF projecten gestart, 
en de Italiaanse RAI heeft onlangs 3 RAISat zenders gelanceerd.

KOMST TV-M ONZEKER

De komst van de regionale televisiezender TV-M (Televisie Midden Nederland) 
in Utrecht is uiterst onzeker nu kabelexploitant CASEMA zich uit het project heeft 
teruggetrokken. Wegener Arcade, Radio M en Stadsomroep Utrecht, dat TV-M 
samen met CASEMA zou financieren, zijn diep teleurgesteld door het besluit van 
de kabelexploitant. Die voert een 'investeringsstop' aan als reden. Al twee keer eerder 
liepen pogingen stuk om de provincie Utrecht aan een regionale televisiezender te helpen.
Vanwege financieringsproblemen kan TV-M niet op 1 januari 1998 starten, er worden
nieuwe financierders gezocht om het gat van 2,5 miljoen gulden, dat CASEMA achterlaat
te vullen.


VERKOOP CASEMA AAN CONSORTIUM FRANCE TELECOM 

Een consortium onder leiding van France Télécom is de meest
favoriete kandidaat voor het aankopen van kabelexploitant CASEMA.
Vision Networks, in eigendom van KPN en de aandeelhouder van CASEMA 
verkoopt haar onderdelen, omdat KPN volgens richtlijnen geen te dominante
positie in de telecommarkt mag hebben.
Het Financieel Dagblad schreef deze week dat het France Télécom consortium
zo'n 1600 gulden per aansluiting geboden heeft, wat neerkomt op ongeveer
1,75 miljard gulden voor de aankoop van kabelexploitant CASEMA.
Onduidelijk welke plannen France Télécom en de Rabobank (de andere belangrijke
partner in het consortium) precies voor CASEMA hebben. 
Het consortium waarin NUON-TeleKabel en het Amerikaanse UPC UIH
deel van uit maken gaat verder zonder de PNEM en Mega Limburg.
De derde belangstellende voor CASEMA is US West.
UPC UIH en US West zijn de aandeelhouders van de Amsterdamse
kabelexploitant A 2000. France Telecom en de Rabobank worden na
overname van CASEMA voor 17 % tevens aandeelhouder van Enertel,
de telecomorganisatie van een aantal grote energiebedrijven.
Er speelt onenigheid over het uitbreiden van een gezamenlijk bod
van Enertel op mobiele telefonie frequenties. Indien de nieuwe aandeelhouders
van CASEMA niet samen met Enertel op één lijn komen, zou CASEMA wellicht
uit Enertel moeten stappen. France Télécom heeft samen met Deutsche Telekom 
en het Amerikaanse Sprint tevens een groot aantal internationale activiteiten gebundeld
in Global One.

BEREIK CNN INTERNATIONAL IN NEDERLAND BOVEN 6 MILJOEN HUISHOUDENS

Het bereik van de internationale nieuwszender CNN in Nederland loopt boven
de zes miljoen huishoudens. Dat is het gevolg van de uitbreiding van het
aantal aansluitingen in Limburg met 130.000. Mega Limburg Telediensten heeft
CNN nu in zijn hele verspreidingsgebied op de kabel gezet. Mega Limburg is
bezig om meer consistentie in haar basispakketten aan te brengen, de doorgifte
in het hele verspreidingsgebied van CNN International in het basispakket maakt 
daar onderdeel van uit. Mega Limburg is van plan binnenkort te starten met
het aanbieden van pluspakketten in digitale vorm. Reizigers op
luchthaven Schiphol zullen vanaf 1 mei 1998 het nieuws op de voet kunnen
volgen. CNN International start vanaf die datum de uitzendingen op een
enorm Astrovision scherm. Het scherm staat buiten de terminal van het
vliegveld opgesteld, op een belangrijk doorgangspunt voor de reizigers.
CNN International is onlangs gestart met regionalisatie van haar programma.
Dit betekent dat 80 % van de door CNN-International uitgezonden programma's 
niet meer specifiek betrekking hebben op de Verenigde Staten.

STIJGEND MARKTAANDEEL PUBLIEKE OMROEP DANKZIJ SPORT

Een stijgend marktaandeel - van 37,9 procent in 1996 naar 40,1 procent nu - van de 
publieke omroepen is volgens gegevens van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek 
volledig terug te voeren op de sportuitzendingen van de NOS, met andere woorden 
het van Sport 7 teruggewonnen voetbal; ook het NOS Journaal (4,6 %)
stelt de bijdrage van de meest succesvolle publieke omroep VARA (4,2 %) 
in de schaduw. (Bron: NewMediaWatch)

'TE VEEL GEWELD OP DE VROEGE AVOND OP TV'

In een door het Commissariaat voor de Media gepresenteerd rapport onder de titel 'De 
omoep gekeurd' blijkt dat vooral commerciële zenders als Veronica, SBS6 en The Music 
Factory (TMF) te veel gewelddadige beelden uitzenden op te vroege tijdstippen. Veel 
dramaseries, televisiefilms, reality series en videoclips bevatten gewelddadige beelden die 
voor acht uur 's avonds worden uitgezonden. Het Commissariaat is van mening dat voor 
series, talkshows en televisiefilms dezelfde regels moeten gelden als voor speelfilms. Daar 
geldt voor dat films gekeurd voor 12 jaar en ouder niet voor acht uur mogen worden 
uitgezonden, en bovendien een leeftijdsindicatie bij aankondigen moeten hebben. Het 
Commissariaat stelt dat de zelfregulering die een aantal omroepen zichzelf hebben opgelegd 
niet werkt. De onderzochte omroepen reageerden kritisch en verdedigend. 
Volgens SBS6 zijn de criteria van de Nederlandse filmkeuring niet altijd dezelfde 
als die van de gedragscode, die de zender sinds kort hanteert. TMF zegt gewelddadige 
clips terug te sturen naar de afzender. Overigens bleven RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer 
buiten het onderzoek, omdat deze zenders onder de Luxemburgse regelgeving valt, en dus 
buiten de bevoegdheden van het Nederlandse Commissariaat voor de Media.

FRITS SPITS ONTVANGST GROENMAN PRIJS

 Radiopresentator Spits krijgt volgende week in de Rotterdamse Doelen op
 het congres van het Genootschap Onze Taal de Groenman-taalprijs. De jury
 van de Stichting Let Op Uw Taal (LOUT) prijs Spits om zijn mediastem, zijn
 formulering en zijn interviewtechniek. "Spits stem klinkt nooit vlak, toon-
 loos of vermoeid", stelt de jury. Spits was van 1990 tot 1994 presentator
 van het programma 'NOS-taal'.

VECAI WIL LAGER BTW TARIEF KABELABONNEMENT

De exploitanten van de kabelnetten in ons land verenigd in de VECAI,
willen een lager BTW-tarief voor hun diensten. Andere media, zoals boeken
en kranten zitten al jaren in het lage BTW-tarief. Dat zei VECAI-voorzitter
M. Van der Wouw tijdens de eerste dag van het 13e kabelcongres dat in Den Haag
werd gehouden. Op den duur kan daardoor het kabelabonnement zo'n 10 % goedkoper
worden. Sinds kort vallen bioscopen ook onder het lage BTW-tarief. Canal+ 
directeur Joop Daalmeijer pleitte op het Nationale Omroepcongres voor
abonneetelevisie ook voor verlaging van het BTW tarief, dat daar op van toepassing
is. Tevens wil de VECAI af van de gemeentelijke invloed op het 
basis-kabeltelevisiepakket middels de gemeentelijke programmaraden en op de 
kabeltarieven; de bij de overheid levende angst voor tariefsverhogingen zou 
afgedekt kunnen worden met een landelijke prijsmaatregel van de overheid. 

'EEN GEMEENSCHAPPELIJKE DECODER VOOR CONSUMENT MET ALLE DIENSTEN'

"Er moet één gemeenschappelijke decoder komen waarmee de consument met
een smartcard alle aangeboden diensten kan krijgen. Als marktpartijen dit
niet zelf realiseren, komen er nationale regels." Dat dreigement uitte plaatsvervangend
hoofddirecteur A. Driedonks van de afdeling Telecommunicatie en Post van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat tijdens de opening van het dertiende Kabelcongres. 
Hij sprak namens Minister Jorritsma die door overleg in de Tweede Kamer niet 
aanwezig kon zijn. De heer Driedonks zei verder dat het ministerie van Verkeer & 
Waterstaat als de verschillende bedrijven bereid zijn samen te worden voor de 
ontwikkeling van een standaard decoder voor de ontvangst van kabeldiensten, 
het gebruik van Internet via de kabel, electronische winkelen, telefonie en interactieve 
televisie, zal stimuleren. De minister wil niet ingaan op de mogelijkheid de Eurobox tot 
standaard te verheffen. Dit is een digitale decoder die is ontwikkeld door CASEMA, 
Mediakabel, het ZweedseTelia en Deutsche Telekom.

TV 5 REDELIJK BEKEKEN

 De Franstalige televisiezender TV 5 wordt in Nederland redelijk bekeken.
 Het station bereikt wekelijks 1 miljoen Nederlanders, die tenminste een
 minuut afstemmen. Dat blijkt uit cijfers van bureau Intomart. De kijkers
 beoordelen de zender als 'cultureel, serieus en interessant'. De zender is
 in 92 % van de Nederlandse kabelhuishoudens te ontvangen. Meer mannen
 (59 %) dan vrouwen laten zich niet weerhouden door het gebruik van de
 Franse taal. Meer dan de helft van de kijkers heeft een hogere
 opleiding genoten. Verder is 60 % van het publiek jonger dan vijftig
 jaar.

TROS/AUDAX VERLIEST KORT GEDING

TROS/Audax Media heeft een kort geding verloren dat ze had aangespannen
tegen de Holland Media Groep (HMG) om toelating van reclamespots voor het nieuwe blad 
TV Extra af te dwingen. De HMG weigert de spotjes op haar zenders (RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer,
HitRadio Veronica en Veronica TV) uit te zenden.

AVRO SERIE WINT SPAANSE PRIJS

 De tv-serie 'Mijn Franse tante Gazeuse' heeft in Barcelona de Premios
 Ondas gewonnen. De dertiendelige serie van Van Tamara en Burny Bos wordt
 zaterdags door de AVRO op Nederland 1 herhaalt.

'TV SPOTJES MOETEN AANGRIJPENDER ZIJN'

 'Tv-spotjes over milieu moeten veel aangrijpender zijn.' Dat kreeg
 milieuminister De Boer te horen van jongeren die met haar debatteerden
 over milieuthema's. De Boer wil reclamespotjes met humor, maar
 de jongeren denken daar anders over.

NIEUW SPIRITUEEL RADIOSTATION

Oibibio is van origine een spirituele supermarkt in Amsterdam
en dit centrum voor persoonlijke groei en bewustwording zal
begin volgend jaar haar activiteiten gaan uitbreiden met een
eigen radiostation, een tijdschrift en een serie 
televisieprogramma's. Vanaf de start beweren de initiatiefnemers 
1 miljoen huishoudens te kunnen bereiken in Midden Nederland 
en Gelderland. Huilende wolven, converserende dolfijnen maar ook 
commerciële New-Age muziek als werken van Enya en Deep Forest zal
men gaan brengen op een publiek van 24 tot 54-jarigen.
(Bron: Hans Knot)

TELECOM NIEUWS:

NIEUWE TELECOM AANBIEDER IN NEDERLAND: TELE2

Sinds vandaag (1 november 1997) biedt een nieuwe telecomaanbieder
onder de naam Tele2 telefonie aan in Nederland. Tele2 is een dochteronderneming
van het Zweedse Kinnevik, die via de Modern Times Group (MTG) ook een aantal
(abonnee) tv zenders heeft gericht op Scandinavië. Tele2 richt zich op particuliere
en zakelijke gebruikers. Tele2 biedt interlokaal en internationaal bellen aan.
Tele2 is met interlokaal bellen één van de eerste concurrenten van PTT Telecom.
In een paginagrote advertentie in de grote landelijke dagbladen stelt Tele2
dat 'de baas van de PTT zelf uitlegt waarom mensen jarenlang teveel betalen'.
Tele2 is van plan een eigen radiografisch ether netwerk aan te leggen
waarmee ook niet-draagbare telefoons gebruik van kunnen maken. Daar neemt Tele2
thans proeven mee in Zweden. Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt 
overleg gevoerd over het gebruik van frequenties daarvoor. Tele2 wil ook telefonie 
via Internet bevorderen, en belooft dat de kwaliteit daarvan beter wordt.

ONDERZOEK: KLEINE ZAKELIJKE MARKT PROFITEERT VAN 
CONCURRENTIE INTERNATIONALE TELEFONIE

Kleine en middelgrote ondernemingen die voor minimaal enkele honderden 
guldens per maand naar het buitenland bellen, profiteren flink van de concurrentieslag 
die gaande is op de Nederlandse markt voor internationale telefonie. De tarieven voor 
het telefoonverkeer naar sommige landen zijn het afgelopen half jaar met enkele tientallen 
procenten gedaald. Oorzaak is de voortschrijdende liberalisering op de telecommarkt. 
Meer dan 20 concurrenten van PTT Telecom vechten om een aandeel op de klein-zakelijke 
markt voor internationale telecommunicatie. Dat heeft er onder andere toe geleid dat PTT 
Telecom in oktober van 1997 zijn tarieven voor gesprekken naar het buitenland fors heeft 
moeten verlagen en de nieuwe aanbieders volgen zo'n voorbeeld meteen. Intercai Telematics 
heeft onderzoek gedaan naar de concurrentie die plaatsvindt op het gebied van Internationale 
telefonie op het Midden- en Kleinbedrijf. 
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat naarmate het belvolume stijgt, het aantrekkelijker 
wordt om over te stappen op een nieuwe aanbieder. Als optimaal gebruik wordt gemaakt van 
kortingsregelingen blijkt PTT Telecom overigens niet altijd de duurste aanbieder te zijn. 
Aanvankelijk waren de verschillen tussen de diverse aanbieders fors. Sinds het laatste halfjaar 
van 1997 kruipen de aanbieders echter wat dichter naar elkaar toe. Kortingsregelingen gaan 
steeds meer op elkaar lijken, abonnementskosten verdwijnen, steeds minder aanbieders eisen 
een minimale afname en het gemiddelde bedrag voor die minimale afname daalt. Afrekenen 
gebeurt inmiddels bij 50% van de aanbieders per seconde. Voor wat betreft de tarieven is 
PTT Telecom sinds de laatste tariefsverlaging lang niet altijd de duurste. In een aantal gevallen 
blijken concurrenten van PTT duurder te zijn. Tot de goedkoopste aanbieders van dit moment 
behoren VersaTel, IMS Telecom, BudgetCall, Belnet en WorldxChange, maar het voordeel dat 
ze bieden is niet voor iedereen even groot. 

ADSL OP KOMST

PTT Telecom begint op 1 januari een technische proef met breedband-
communicatie. Daartoe komt via een modem op een gewone telefoonlijn een
transmissiecapaciteit van maximaal 8 Mbps beschikbaar. Zo'n duizend
geselecteerde abonnees van PTT Telecom in de regio Amsterdam gaan vanaf
1 januari een nieuwe modemtechnology genaamd ADSL in de praktijk uittesten.
De ADSL-gebruikers krijgen de beschikking over een Internet-toegang met
een downwardse capaciteit van 2 tot 8 Megabit per seconde, afhankelijk van 
de afstand van de abonnee tot de dichtstbijzijnde telefooncentrale. Upwards is de capaciteit
tussen de 64 en 640 Kilo bit per seconde. PTT Telecom werkt voor de proef
samen met NOB Interactive. Er zal videomateriaal door het NOB beschikbaar worden
gesteld, die voor hoge snelheids Internetters on demand bekeken kunnen worden (tevens
voor kabel Internetters op hoge snelheid). Daarbij gaat het o.a. om het NOS-Journaal.
Overigens heeft Rockwell aangekondigd een nieuw modem te introduceren
dat volgens de 'Consumer Digital Subscriber Line (CDSL) technologie is
gebouwd. In tegenstelling tot de overige DSL technieken is bij CDSL geen
aanpassing in de huizen van gebruikers noodzakelijk, wel is aanpassing
in de centrales noodzakelijk. Rockwell is van plan de CDSL technologie
in de eerste helft van 1998 op de markt te brengen, en heeft tevens
de technologie ter goedkeuring naar de International Telecommunication
Union gestuurd. (Bronnen: o.a. Planet Multimedia en NewMediaWatch)

VERDERE PROBLEMEN NIET HALEN 1 JANUARI 1998 VRIJGEVEN FREQUENTIES

Minister Jorritsma dreigt in de problemen te komen door haar besluit de
veiling van frequenties voor mobiele telefonie met een paar maanden uit te
tellen. Europarlementariër Wim van Velzen heeft verklaard dat de Europese
Commissie vasthoudt aan de uiterste datum van 1 januari 1998 voor het
vrijgeven van de frequenties. Doet de minister dat niet dan dreigen er
sancties. Telfort heeft inmiddels een kort geding aangespannen
tegen de Nederlandse Staat. De eis is dat minister Jorritsma voor 1 januari 1998
vergunningen voor de nieuwe mobiele DCS-1800 frequenties afgeeft. Op 12 november
dient het geding voor de Haagse rechtbank. Minister Jorritsma heeft aangekondigd
dat op zijn vroegst per maart 1998 de vergunningen verleend kunnen worden, vanwege 
vertragingen in het wetgevingsproces. De vertragingen hebben te maken met het verbod
om de huidige mobiele aanbieders PTT Telecom en Libertel een naheffing te berekenen.
Telfort vindt tevens dat er de frequentieschaarste gecreëerd is, en dat ver voldoende frequenties
beschikbaar zijn voor de potentiële gegadigden.

'PTT TELECOM MAAKTE ONJUIST GEBRUIK VAN GEGEVENS BELGEDRAG'

 PTT Telecom heeft een officiële waarschuwing ontvangen van de Europese
 Commissie. De telefoonmaatschappij heeft op onjuiste wijze gebruik gemaakt
 van gegevens over het belgedrag bij klanten van concurrenten. Met die
 gegevens in de hand benaderde PTT Telecom die 'ontrouwe' klanten met extra
 laaggeprijsde aanbiedingen.

DVD NIEUWS

DVD RAM VANAF JANUARI OP DE MARKT

C|Net meldt dat Matsushita onder haar productnaam Panasonic reeds in
januari DVD-RAM's op de markt zal brengen voor de Noord-Amerikaanse en Japanse
markt. In tegenstelling tot de DVD-ROM die enkel data kan afspelen, kan een 
DVD-RAM schijfje meermaals beschreven worden (en zou aldus ooit moeten
uitgroeien tot de vervanger van de videocassette). Probleem is evenwel 
dat het door het uiteenspatten van de hele DVD groep niet duidelijk is welke
technologie nu zal uitgroeien tot standaard. De DVD-RAM van Panasonic
zal 2,6 GB aan gegevens kunnen bevatten. Tweezijdig zal de schijf 5,2 GB bevatten.
De schijf gaat zo'n 80 gulden kosten indien dubbelzijdig, enkelzijdig 50 gulden.
Onder andere Sony, Philips, HP, Hitachi, Toshinba staan niet achter dit produkt en overwegen
elk eigen versies op de markt te brengen. De DVD-RAM dient in een keer opgenomen
te worden en het 'schrijfproces' mag niet onderbroken mag; dan
moet men immers opnieuw beginnen. Aangezien gebruik van de DVD-Ram als
videorecorder, op deze manier niet nuttig is werkt een groep rond Sony (met o.a. Philips 
en HP) aan de DVBD-RW. Deze kan op elke zijde 3 GB bevatten en zou in de lente van
volgend jaar op de markt moeten komen. (Met dank aan Bjorn Ecury, bronnen: o.a. news.com 
en Planet Multimedia)

INTERNET NIEUWS:

BBC MET ONLINE NEWS EN CBS MET MARKETWATCH

De Britse openbare omroep, de BBC heeft bekend gemaakt vanaf komende dinsdag
te komen met een nieuwe dienst op Internet onder de naam BBC Online News.
BBC Online News zal vooral Brits en internationaal nieuw brengen, en is van plan
de beste Anglosaxische nieuwsdienst op Internet te worden. BBC Online News gaat
de concurrentie aan met CNN Interactve, ABNNews en MSNBC. Eerder zette de BBC
amusementsdienst http://www.beep.com in de markt, dat tot op heden in eigen land
een succes is. Tevens lanceren CBS News en dataleverancier DBC Online
gezamenlijk een webdienst met financieel getinte informatie onder de naam 
CBS Marketwatch. CBS Marketwatch komt met realtime financiële informatie.
Inkomsten moeten komen uit abonnementen op de beleggingsinformatie en 
uit advertenties komen (Bronnen: Planet Multimedia en NewMediaWatch)

http://www.bbconlinenews.co.uk
en http://www.cbsmarketwatch.com

STORMLOOP FINANCIËLE WEBSITES

De crisis op de aandelenbeurzen begin deze week zorgde voor een stormloop 
naar financiële websites. Dat zorgde voor uiterst lange wachttijden en 
sommige sites gingen sporadisch plat. Zelfs megasites zoals CNNfn en The 
Wall Street Journal Interactive, die toch gewoon zijn om met grote 
bezoekersaantallen om te gaan, waren merkelijk trager. De problemen deden 
zich in de VS op maandag en ook nog dinsdag voor, in Europa vooral op 
dinsdag en woensdag. (Bron: T-Zine)

VS STEMMEN TEGEN JAVA STANDAARD VOOR SUN

De Amerikaanse delegatie bij de International Organisation for 
Standardization (ISO) heeft tegen het voorstel gestemd om van Java een 
internationale standaard te maken met Sun als officiële drijvende kracht 
achter de technologie. Voorlopig is de stem van de VS de enige 'nee' van 
de 27 landen die samen het 'technisch comité' uitmaken van de ISO. Zes 
landen hebben al 'ja' gestemd. Belgie, Nederland en 18 andere landen 
moeten nog hun stem uitbrengen. Een stem van de VS weegt wel zwaarder 
door. Belangrijk is dat er over de Java-specificaties zelf weinig 
discussie bestaat, maar dat een standaard normaliter niet in handen 
gegegeven wordt van één bedrijf.
(Bron: T-Zine)

COMPUSERVE GEHEEL OP HET WWW

 De online-dienst van Compuserve gaat in zijn geheel verhuizen naar het
 World Wide Web. Gebruikers kunnen nog steeds met de bestaande programmatuur
 inloggen maar binnenkort kan ook iedereen met een Internetbrowser de vele
 forums en archieven raadplegen. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de
 faciliteiten van Compuserve. Zo'n vijfhonderd forums zullen straks gratis
 kunnen worden geraadpleegd, al is het niet mogelijk om zelf berichten achter
 te laten. Weer andere forums zijn alleen tegen betaling toegankelijk, ofwel
 door een abonnement af te sluiten of door per gebruik te betalen. Compuserve
 wil de nieuwe dienst deels uit advertenties gaan financieren.

PTT POST: E-MAIL THUISBEZORGEN 

 PTT Post werkt aan een nieuwe vorm van dienstverlening, die de bezitters
 van een personal computer de mogelijkheid biedt E-Mail te versturen, die in
 de vorm van een ouderwetse brief aan de ontvanger wordt bezorgd. Sinds 1994
 bestaat al de mogelijkheid om via dit systeem faxen als brief te laten
 bezorgen. PTT Post heeft daartoe een netwerkcentrum opgezet in Leidschendam.

INTERNETTERS JUICHEN INTERNET VIA DE KABEL TOE

 Internetters zouden het toejuichen als Internet via de kabel zou gaan in
 plaats van over de telefoon. Circa 80 procent van de gebruikers verwacht
 van de kabel grote voordelen als snelle verbindingen, een lagere telefoon-
 rekening en een onbezette telefoonlijn. De voordelen zijn precies de
 irritaties van thans. Een kleine 80 procent van de actieve gebruikers noemt
 de lage snelheid het grootste nadeel van de huidige Internetaansluiting,
 gevolgd door de hoge telefoonkosten (64 procent) en de telefonische onbe-
 reikbaarheid tijdens het surfen. Dit blijkt uit een onderzoek van Televak.

MELDPUNT KINDERPORNO: 49 MELDINGEN

 Het Internet Meldpunt Kinderporno heeft in het eerste jaar van zijn
 bestaan 49 klachten gekregen over Nederlandse kinderporno op het computer-
 netwerk. Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van dit meldpunt, dat deze
 week is aangeboden aan Kamerleden. Het grootste deel van de kinderporno werd
 tot tevredenheid van het Meldpunt door de paginamakers of aanbieders zelf
 van het net gehaald, in een klein aantal gevallen was de hulp van de politie
 nodig.

INTERNET SITES:

Love Radio at http://www.xs4all.nl/~radio10/love.html
Arrow Classic Rock at http://www.arrow.nl/
De ConcertZender at http://www.concertzender.nl/
WHTV - World Harvest TV at http://www.lesea.com/lesea2/WHT.htm
ANA Radio Network at http://www.anaradio.com/
Cartoon Network at http://www.cartoonnetwork.com/
MOR Music TV at http://www.mormusic.com/
Jazz FM is on 3,975 L (north west zone): 5,80:6,65 MHz,
home page at http://www.jazzfm.com/
RAISat 1 Cultura e Spettacolo at http://www.raisat1.rai.it/
Hallmark Entertainment Network at http://www.hallmarknetwork.com

REALAUDIO:
WDR 1 Live at http://www.wdr.de/radio/einslive/audio/EinsLive.ram
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

MUZIEKPROGRAMMATIP: MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS 1997

 Rotterdam maakt zich op voor de MTV European Music Awards 1997.
 De Awards zullen op 6 november 1997 uitgereikt worden in de Ahoy 
 vanaf 21:00 uur (te zien op MTV). Presentator van de Awards is Ronan 
 Keating, bekend als zanger in 'Boyzone'. Alicia Silverstone, Hanson en 
 Katja Schuurman zullen acte de présence geven. Tevens treden onder 
 andere Björk, Jon Bon Jovi, Blackstreet, U2 en de Spice Girls op.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
=====================================================
ADVERTENTIE:
=====================================================
In Telecombrief 19 (24 oktober 1997) onder meer:
- Kabinet akkoord met wetswijziging frequentieveiling
- CDA kritisch over procedure frequentieveiling
- Duidelijke trend richting draadloze telecomproducten
- VIAG Intercom straks grootste DCS-aanbieder in Duitsland
- Tweede Kamer tegen onbeschermde e-mail en fax
- Alle journalisten op internet; voorkeur voor informatie
- Kleine groep kabelbedrijven steeds machtiger
- Knutselen aan oude decoder leidt tot gratis abonnee-tv
- Commissariaat handhaaft 'zwart gat'
- UNIX-markt groeit nog bij grootste bedrijven
- Teleworld los van KPN en Philips
Telecombrief is dé nieuwsbrief over informatie- en
communicatietechnologie. Neem een abonnement of vraag een
proefnummer aan. Internetsite: http://www.telecombrief.com
=====================================================
ADVERTENTIE
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
U kunt ook adverteren in DutchMedia.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]