[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 84b/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 84b/1997

In deze Editie:

- Acties publieke omroep van de baan
- Gerrit Jan Wolffensperger voorzitter Raad van Bestuur
- Vlaanderen: nieuwe mediawetten: Nederland 1, 2 en 3 verplicht op de kabel
  en omroepmonopolie VTM van de baan
- 90.000 digitale receivers verkocht in Nederland
- Peter R. de Vries en RTL 4 veroordeeld
- Nuon TeleKabel en CASEMA ruilen kabelnetten
- A 2000: geen buitensporige winsten
- Dr.Dish @ TV oproep
- Telecom Nieuws:
	- CasTel sluit overeenkomst internationale telefonie met Versatel
	- Gratis bellen vanaf november in Nederland
	- Telefoneren en Internet via electriteitsnet
	- A 2000 biedt samen met Enertel op aanleg netwerk
- DVD Nieuws:
	- DVD Videogroep opent website
- Internet Nieuws:
	- WebTV in Europa: eerst Verenigd Koninkrijk
	- Kemakeur Internetaanbieders
- Internet Sites
	- Vlaamse TV Site

ACTIES PUBLIEKE OMROEPEN VAN DE BAAN

 Acties bij de publieke omroepen lijken voorlopig van de baan, nu de
 omroepwerkgevers toch bereid zijn te praten over loonsverhogingen
 en koopkracht compensaties. De werkgevers zijn bereid een redelijk 
 bod te doen. Op 22 oktober komen de partijen weer bij elkaar.

GERRIT JAN WOLFFENSPERGER VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

 De benoeming van Gerrit Jan Wolffensperger tot voorzitter van de nieuwe
 raad van bestuur van de NOS zou zo goed als rond zijn, volgens welingelichte 
 kringen. De 53-jarige D66-fractievoorzitter zal dan definitief per 1 januari 1998
 naar Hilversum vertrekken. Nuis zal de benoeming later deze maand officieel 
 bekend maken. 
 Overigens gaan in Hilversum geruchten de ronde dat Bauke Geersing, directeur
 van de NOS, Pieter Porsius zal opvolgen bij het NOB.

VLAANDEREN: NIEUWE MEDIAWETTEN: NEDERLAND 1, 2 EN 3 
VERPLICHT OP DE KABEL EN OMROEPMONOPOLIE VTM VAN DE BAAN

Een nieuwe mediawet zal Nederland 3 overal op de Vlaamse kabel brengen.
Het Vlaamse kabinet heeft op 8 oktober een voorontwerp goedgekeurd
van een wet die op 1 januari 1998 van kracht wordt. De wet houdt in dat Vlaamse
kabelexploitanten verplicht worden de drie Nederlandse publieke zenders door 
te geven. De wet is tot stand gekomen dankzij een overeenkomst met de Nederlandse
regering, waarin staat dat Nederland de twee Vlaamse publieke zenders op de kabel
brengt. Op de meeste Vlaamse kabelnetten zijn Nederland 1, 2 en 3 reeds te zien.
In Brussel zullen Nederland 1, 2 en 3 terugkeren naar het normale pakket.
In het nieuwe mediadecreet dat de Vlaamse regering op 7 oktober jl. heeft
goedgekeurd staat dat er een code komt voor tv programma's
met gewelddadige of sexuele inhoud. Bij vertoning van programma's met
veel gewelddadige of sex scènes zal voortaan een wit driehoekje onder in beeld
worden getoond. In het nieuwe mediadecreet is verder opgenomen dat VTM zijn
reclamemonopolie kwijt raakt. Eind juni veroordeelde de Europese Commissie
het reclamemonopolie van VTM. VT4 (eigendom van SBS), de concurrent van 
VTM, zendt uit vanaf Londen, om het reclamemonopolie te omzeilen. VT4
kan vanaf 1 januari Vlaams worden. Daarbij wordt het wel verplicht
twee eigen nieuwsprogramma's te brengen en de zender mag geen reclame uitzenden
rond kinderprogramma's. Per dag zijn maximaal 3 uur teleshopping uitzendingen toegestaan.
Tevens kunnen in de reclame uitzendingen prijzen worden vermeld.
De bepaling dat Nederlandstalige uitgevers de meerderheid moesten hebben in de
aandeelhoudersstructuur van VTM is geschrapt.
Het mediadecreet zal eerst nog goedgekeurd moeten worden door de
Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, de Raad van State en het Belgische
parlement. Overigens heeft de BRTN enkele weken geleden een restyling
doorgevoerd, waardoor een aantal journaals recht tegenover het journaal
van VTM geprogrammeerd is. Bovendien is de verwachting dat
BRTN TV 2 vanaf december een nieuwe naam krijg: 'Canva',
dat een sterk weefsel aan programma's betekent. Voor de jonge
kijkers zal de programmering onder de naam 'KetTV' verder
gaan. Dit betekent in de Vlaamse taal 'jonge kerel'.

LAATSTE NIEUWS:
VTM is naar het Europese Hof in Luzemburg gestapt
om de beschikking van de Europese Commissie vernietigt
te krijgen waarin verklaard wordt dat het reclamemonopolie strijdig
is met het EU-verdrag. De commerciële zender vindt dat de 
exclusiviteit die zij bij haar oprichting kreeg, de vestiging van 
andere commerciële zenders in Vlaanderen uitsluit.
(Met dank aan o.a. Hans Knot en TV-Corner).

90.000 DIGITALE RECEIVERS VERKOCHT IN NEDERLAND

Naar schatting 90.000 Nederlanders hebben al een digitale tuner/decoder voor
satellietontvangst, zegt Canal+. De verdubbeling van het aantal digitale 
satellietontvangers in Nederland binnen enkele maanden, lijkt vooral te 
danken aan de komst van de publieke televisiezenders Nederland 1, 2 en 
3 op de satelliet. Canal+ beweert dat voor wie geen kabelaansluiting heeft 
digitale satellietontvangst nu voor het eerst een volwaardige compensatie is, 
met veel Nederlandse televisie en radiozenders (met uitzondering van TV10). 
Daarbij komt dan nog een klein aantal (vooral Duits) Free To Air te ontvangen 
buitenlandse radio- en televisiestations', aldus Canal+. Echter een groot deel van 
de 90.000 receivers zijn PACE 501 receivers die niet of nauwelijks in staat zijn om
Free To Air kanalen te ontvangen. Bovendien is het aantal Free To Air zenders
beperkt, en zijn veel buitenlandse zenders gecodeerd. Analoog zijn vrij
nog steeds een veelvoud aan ongecodeerde zenders te ontvangen op de verschillende
satellieten. (Bron: o.a. NRC Handelsblad via Planet Multimedia)

PETER R. DE VRIES EN RTL 4 VEROORDEELD

Peter R. de Vries en RTL 4 dienen de Nederlandse staat en de FNV 
een schadevergoeding te betalen vanwege het uitvoerig publiceren 
van gegevens over opsporing. De FNV krijgt 35.000 gulden aan schadevergoeding,
het Landelijke Rechercheteam mogelijk een veelvoud daarvan. 
Peter R. de Vries had in uitzendingen, uitgezonden op RTL 4 op
20 en 27 januari 1997 gebruik gemaakt van diskettes
die bij de politie gestolen waren. Bovendien werden 
meer onwaarheden getoond en suggesties daartoe gedaan. 
Daarmee schaadde Peter R. de Vries de FNV en het Landelijk 
Recherche Team. Bovendien vond de Amsterdamse rechter
dat een aantal zaken onnodig waren uitgezonden.
De FNV had een deel van de reclamewinst rond het 
programma geëist met een voorschot van een ton.

NUON TELEKABEL EN CASEMA RUILEN KABELNETTEN

Nuon TeleKabel en CASEMA-dochter NKM hebben de aandelen van een aantal kabelnetten in
de provincies Gelderland, Utrecht, Brabant en de regio Leiden met elkaar geruild. 
In totaal gaat het om circa 70.000 aansluitingen aan beide kanten. Doel van de ruil is de
concentratie van de dekking van de netten te verbeteren door betere aansluiting. TeleKabel
verstevigt hiermee haar positie in het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), Casema in
Zuid-Holland, West-Brabant en Utrecht. 

TeleKabel verwerft de volgende kabelbedrijven: 

Midden-Betuwe 
Over Betuwe 
Renkum 
Wageningen 
Nijmegen (Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen) 
Druten 
Dodewaard. 

CASEMA verwerft: 

De Bilt-Bilthoven 
TeleKabel Oosterhout 
Leiden/Rijnland (49 procent). (Energiebedrijf EWR behoudt 51 procent) 

De ruil is gedaan met gesloten beurzen, aldus de woordvoerder van CASEMA. In beide richtingen
gaat het ruwweg om 70.000 aansluitingen. De exploitatie van de kabelnetten blijft bij de lokale 
kabelbedrijven berusten. De tarieven en het programmapakket blijven voorlopig ongewijzigd. 
Casema is met ruim 1 miljoen aansluitingen de grootste kabelexploitant van Nederland en heeft
netten in het westen en midden van Nederland. Nuon TeleKabel heeft ongeveer 600.000
abonnees en is actief in het noorden, oosten en westen van Nederland.
(Bron: Planet Multimedia)

A2000: GEEN BUITENSPORIGE WINSTEN

Onderzoek naar de exploitatie van kabelmaatschappij A2000 (kabelexploitant voor
Amsterdam & omgeving, en Hilversum) heeft uitgewezen dat er in de jaren 1994 
tot 1996 geen buitensporige winsten zijn behaald. Dat is althans de conclusie van 
minister Wijers van EZ, die de doorgifte tarieven van A2000 heeft bestudeerd. 
Het voormalige FilmNet -nu Canal Plus- heeft nog een procedure lopen tegen A2000, die 
wellicht een andere draai krijgt nu de minister heeft besloten dat de optelsom van 
abonnee-inkomsten en doorgifte vergoedingen geen overdreven winsten (veel hoger 
dan 11 %) oplevert. De Mededingingsautoriteit van EZ zal in 1998 nieuwe regels 
opstellen die moeten voorkomen dat kabelexploitanten commerciële activiteiten 
gaan subsidiëren met (te) hoge tarieven voor het basispakket. (Bron: NewMediaWatch)

DUTCHMEDIA DR.DISH @ TV OPROEP

Om de populariteit van DutchMedia in Dr. Dish@TV te meten
is er deze maand geen uitzending van DutchMedia Nieuws in Dr. Dish@TV.
Wilt u DutchMedia Nieuws terugzien in Dr.Dish@TV, stuur
dan een mailtje naar: drdish@cuci.nl
met de tekst: IK zie DutchMedia Nieuws graag terug in Dr.Dish@TV!
Dr.Dish@TV is elke 2e vrijdag van de maand te zien op de 
Kopernikus 2 satelliet (28,5 graden Oost), 11.550 GHz. V. 
6.65 MHz Audio. Tussen 20:00 en 23:00 uur.
Dr.Dish@TV gaat over alles met betrekking tot satellietontvangst.
Indien er geen of weinig reacties binnenkomen bij Dr. Dish zal
DutchMedia Nieuws niet meer terugkeren bij Dr. Dish @ TV.

TELECOM NIEUWS:

CASTEL SLUIT OVEREENKOMST INTERNATIONALE TELEFONIE MET VERSATEL

De kabelexploitant CasTel heeft een overeenkomst afgesloten voor internationale
telefonie met Versatel. De kabelexploitant in het Noorden van het land (o.a. Groningen, Drenthe
en Friesland) is van plan haar toekomstige telefoonverkeer dat ze zal aanbieden internationaal
via Versatel te laten afhandelen. (Bron: Planet Multimedia)

GRATIS BELLEN VANAF NOVEMBER IN NEDERLAND

Vanaf november zal het bedrijf DGB (De Gratis Beller) gratis
bellen gaan aanbieden in Nederland. Vanaf januari is een tweede aanbieder
hetzelfde van plan. Bij het gratis bellen wordt de beller en gebelde na een
bepaalde gespreksduur onderbroken door reclame. Bij DGB dienen
gebruikers zich te registreren. Dit wordt gedaan, aldus DGB om
inzicht te hebben in het gebruik en wellicht om de adverteerders informatie
te geven. PTT Telecom onderzoekt de mogelijkheid om zelf reclamebellen 
aan te bieden..In Frankrijk, Zweden en Duitsland is gratis bellen een succes.

TELEFOONGESPREKKEN EN INTERNET VIA ELECTRICITEITSNET

 United Utilities uit Groot Britannie en het Canadese bedrijf Northern
 Telecom zeggen een doorbraak te hebben bereikt bij de doorgifte van 
 telefoongesprekken en Internetverbindingen via de electriciteitsaansluitingen 
 aan huis. Mocht de vinding commercieel te gebruiken zijn, dan worden de
 electriciteitsnetten over de hele wereld tevens supersnelle circuits op de
 elektronische snelweg.

A2000 BIEDT SAMEN MET ENERTEL OP AANLEG NETWERK

A 2000 zal samen met de kabelexploitanten, verenigd in Enertel
gaan bieden op een breedband netwerk, dat voor scholen en overheden
zal worden aangelegd. Enertel en A 2000 zullen daartoe een offerte maken
voor het breedband netwerk. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
hebben extreem hoge eisen gesteld aan de capaciteit en ondersteunende
diensten. De kabelexploitanten proberen duidelijk te maken dat ze weliswaar alle 
door de overheid gevraagde diensten kunnen leveren, maar zeggen tegelijkertijd
dat er een hoog prijskaartje aan hang. De kabelexploitanten bieden goedkopere
alternatieven. Bij de overheid gaan steeds meer stemmen op om 
deze order niet aan PTT Telecom te geven, PTT Telecom werkt echter op het 
gebied van overheidsnetten in het verband 'Trio' nauw samen met Getronics en 
Roccade, partijen die nu bijeenkomen. (Bron: Planet Multimedia)

DVD NIEUWS:

DVD VIDEOGROEP WEBSITE GEOPEND

De DVD Videogroep heeft haar website geopend. Daarmee wil de groep
de nieuwe technologie promoten, en aandacht geven. Philips speelt
samen met Sony, NEC en Fujitsu een significante rol in de ontwikkeling
van de DVD. http://www.dvdvideogroup.com

INTERNET NIEUWS:

WEBTV IN EUROPA: EERST VERENIGD KONINKRIJK

 Philips gaat binnenkort in het Verenigd Koninkrijk een proef nemen met
 WebTV, waarmee consumenten via hun TV-toestel het Internet kunnen 
 verkennen. Volgens een woordvoerster van Philips zal de proef over enkele 
 maanden beginnen. Tot dusver is WebTV alleen beschikbaar in de VS en Japan.

KEMAKEUR INTERNETAANBIEDERS

 Het Arnhemse bedrijf KEMA ontwikkelt een keurmerk voor Internetaanbieders.
 In samenwerking met aanbieders als NLnet en WorldOnline evalueert het
 bedrijf de dienstverlening van de aanbieders. KEMA verwacht dit najaar haar
 eerste keurmerk te kunnen afgeven.

INTERNET SITES:

Via Digital  (HISPASAT 1 A+B) at http://www.viadigital.com
Swiss TV Channels:
- SBC:   http://www.srg-ssr.ch/
- SF 1/2: http://www.sfdrs.ch/ (Duits)
- TSR 1/2: http://www.tsr.ch/ (Frans)
- TSI 1:  http://www.rtsi.ch/tsi/ (Italiaans)
- SRI:   http://www.srg-ssr.ch/sri/
ATV (Canada) at http://www.atv.ca/
Playboy TV (UK) at http://www.flextech.co.uk/playboytv/
Pro TV (Romania) at http://www.protv.ro/ (new URL)
Canal Futura at http://www.futura.org.br/
TV Senado at http://www.senado.gov.br/web/comunica/tv/tvsenado.htm
KTV at http://www.domain.com.br/~ktv/
Reshet Bet at http://bet.netvision.net.il/
Kabelkom HBO at http://www.hbo.hu/kktv.htm
HBO Hungary at http://www.hbo.hu/
Spektrum TV at http://www.infornax.hu/kabelkom/spektrum/index.html
3ABN Europe at http://www.3abn.org/Europe.html
WSBK-TV at http://www.paramountstations.com/WSBK/
CSN - Canal Satellite Numerique home pages:
Contact TV at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/ctv.htm
La Chaine Meteo at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/meteo.html
Seasons at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/seasons.htm
Paris 1ere at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/ppremi.html
Eurosport France at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/eurospor.html
France Courses at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/fcourses.html
Cine Cinefil at http://www.canalsatellite.fr/canalsa/chaines/tv/cncinfil.html

LIVE RealAudio Reshetbet at http://www.netvision.net.il/reshet_bet/bet.ram
LIVE RealAudio NRJ (France) at http://www.nrj.fr/nrj-288-s.ram
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

VLAAMSE TV SITE

Tv-Corner is een site met de allerlaatste nieuwtjes van de Vlaamse 
televisiezenders. De site biedt Vlaams medianieuws, programmaoverzichten
en programmainformatie en een 'zap draad'. Tevens heeft de site
een ergenissenrubriek. DutchMedia zal een nieuwsberichten
uitwisseling met de site aangaan.
http://movie.ping.be/Tv-Corner/homepage.html 

Deze edities bevat bijdragen van Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-distributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editor in chief (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is a publication of De Jong DutchMedia.

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
Hier kan uw advertentie staan.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]