[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 71b/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 71/1997

In deze Editie:

- Telecom Nieuws:
	- Telefoon- en kabelabonnement duurder?
	- Draagbare telefoons geen gevaar gezondheid?
	- Mobiel consortium valt uiteen
- Internet Nieuws:
	- Theater- en Concertkaarten via Internet bestellen
	- Vernieuwde klacht Het Net door NLIP ingediend
	- 'Internet speelt bescheiden rol in aankopen'
	- FlevoNet RIP (Rest in Peace)?
	- Rotterdam: in 1998 Internet via de kabel
	- Minitel wordt opgedoekt in Frankrijk
	- Worldcom zeer geinteresseerd in Belgie
- Computer Nieuws:
	- Grenzen aan geweld in video- en computerspellen?
	- Commodore officieel failliet
- DutchMedia Intern:
	- 1000ste abonnee genoteerd!
- NBC NightShift Guests Line Up
- TMF Facts

TELECOM NIEUWS:

TELEFOON- EN KABELABONNEMENT DUURDER?

 Consumenten kunnen volgend jaar te maken krijgen met hogere rekeningen
 voor de telefoon en de kabel. Geschat wordt dat de totale verhoging uit
 kan komen op zo'n zeventig gulden. Het kabinet overweegt namelijk om in
 het ontwerp voor een nieuwe telecomwet gemeenten de mogelijkheid te
 geven telecom- en kabelmaatschappijen een belasting voor het gebruik van
 de openbare ruimte (precarioheffing) op te leggen. Binnenkort gaat het
 wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De telefoonrekening van de PTT kan
 hierdoor jaarlijks 35 gulden hoger uitvallen. Het kabelabonnement kan
 door de precarioheffing met zo'n 2,80 gulden per maand stijgen.

DRAAGBARE TELEFOONS GEEN GEVAAR GEZONDHEID?

 Recent wetenschappelijk onderzoek in Belgie onderschijft dat huidige
 draagbare telefoons bij normaal gebruik geen gevaar opleveren voor de
 gezondheid. De elektromagnetische straling bij het hoofd blijft zeer
 beperkt. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat de GSM-stralen bij
 normale blootstelling kankerverwekkend zijn.

MOBIEL CONSORTIUM VALT UITEEN

Het consortium van Enertel, Deutsche Telekom, ABN-Amro en Orange 
(samenwerking van Hongkong PTT en British Aerospace) is uit elkaar gevallen.
Het consortium was opgericht om te gaan bieden op een GSM frequentie die het
ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat veilen. De reden van het uiteenvallen
is dat Orange, geen heil meer ziet in de strijd om een GSM frequentie, aangezien
het ministerie de veiling heeft uitgesteld.
Mogelijk dat de overige partners nu, aangevuld met nieuwe een nieuw consortium
zullen vormen om alsnog te bieden voor een vergunning tot het aanbieden van
mobiele telefonie.

INTERNET NIEUWS:

THEATER- EN CONCERTKAARTEN VIA INTERNET BESTELLEN
 
Op 1 september begint een initiatief onder de naam
Theater & Concert Online waarmee via Internet
kaartjes besteld kunnen worden voor concerten en 
theatervoorstellingen in heel Nederland.
Volgens een persbericht van Theater & Concert Online
zal de gebruiker op verschillende manieren programma-informatie
kunnen opvragen, bijvoorbeeld op genre en regio.
Zo'n 50 podia hebben een contract afgesloten voor
deelname aan de Internet dienst. De betaling zal
plaatsvinden door middel van een creditcard,
Theater Online kijkt uit naar nieuwe betalingsmogelijkheden,
zodra deze beschikbaar komen.
Achter Theater & Concert Online schuilt het bedrijf IPC (The Individual
Publishing Company BV). IPC heeft een database gebouwd waarin
een groot deel van de evenementen op uitgaanspodia is vastgelegd.
Sinds maart 1996 is de database op Internet te raadplegen.
De kaartverkoop via Theater & Concert Online is door IPC ontwikkeld in
nauwe samenwerking met de stichting Electronic Highway Platform Nederland
(EPN). Bedrijven als Cap Gemini, CASEMA, Sun en PTT Telecom, en ook
de Universiteit van Utrecht werken daarin samen.
http://www.theater.nl

VERNIEUWDE KLACHT HET NET DOOR NLIP INGEDIEND

De Nederlandse Vereniging van Internetproviders (NLIP) heeft een vernieuwde 
klacht ingediend bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat en Economische 
Zaken, aldus de Automatiseringsgids. De NLIP is van mening dat PTT Telecom
haar Internet activiteiten in een apart bedrijf dient onder te brengen, zodat
er een duidelijke scheiding is tussen PTT Telecom en de activiteiten voor 'Het Net'.
Eerder werd een soortgelijke klacht afgewezen door het controle-orgaan voor de 
Telecom en Post (OPTA). Het controle-orgaan is van mening dat PTT Telecom
'Het Net' kan exploiteren, aangezien aan derden dezelfde voorwaarden wordt
geboden voor gebruik van het telefoonnet voor soortgelijke diensten.
De NLIP heeft de vernieuwde klacht deels gebaseerd op een advies
van de Commissie Cohen, over de handelwijze voor (voormalige) staatsbedrijven
in een vrije markt. Volgens de NLIP voldoet PTT Telecom met 'Het Net'
aan 7 van de 10 eisen die door de Commissie Cohen is opgesteld.
Een belangrijke kwestie waar de ministeries zich over dienen te buigen
is de klacht van de NLIP of er bij 'Het Net' sprake zal zijn van kruissubsidiëring,
wat il zeggen dat 'Het Net' zonder voorwaarden en zonder kosten diensten
van het moederbedrijf kan gebruiken. (Bron: o.a. Planet Multimedia)

'INTERNET SPEELT BESCHEIDEN ROL IN AANKOPEN'

In het rapport "Homeshopping in Nederland" van IDC en Intercai wordt gesteld dat 
Internet nog een zeer bescheiden rol speelt in het thuiswinkelpatroon van de 
Nederlander. De consument beschikt vaak niet over de hiervoor vereiste 
apparatuur: pc + modem. Er wordt vooral gekocht via TV-telefoon en het 
gemiddeld bestede bedrag is niet revolutionair: 144, - per jaar. Duitsers 
geven thuis 563,- per jaar uit. De thuiswinkelmarkt op Internet zal zich 
pas echt gaan ontwikkelen als de electronische weg breedbandig is 
geworden, hetgeen pas over een kleine tiental jaren het geval is, 
aldus het rapport.(Bron: NewMediaWatch)

FLEVONET RIP (REST IN PEACE) ?

FlevoNet, de gratis Internetprovider voor inwoners van de Provincie Flevoland kan 
elk moment afgesloten worden door PTT Telecom. FlevoNet heeft een totale
schuld van 800.000 gulden bij PTT Telecom, waarvan 550.000 gulden voor
het gebruik van huurlijnen en 250.000 voor een leverancierskrediet voor
de aanschaf van apparatuur. PTT Telecom heeft afgelopen week
FlevoNet gesommeerd 332.000 gulden voor vrijdag aan te betalen 
voor aflossing van de schuld. Dit is niet gebeurd. FlevoNet heeft
op het laatst geprobeerd middels protestbrieven de Provincie
zover te krijgen 950.000 gulden subsidie te betalen, om zo
naast het aflossen van de schuld ook een nieuwe infrastructuur
te kunnen aanleggen. FlevoNet is ook in gesprek geweest
met een commerciele partij, deze eistte echter het afschaffen
van gratis abonnementen. FlevoNet heeft een subsidie ontvangen
uit een Europees fonds van 350.000 gulden, en daarnaast nog
een lening van 50.000 gulden van de Provincie Flevoland.
Het idee van FlevoNet, inwoners van de Provincie Flevoland
gratis Internet aan te bieden, (na betaling van inschrijvingsgeld)
betaald door de Provincie en het bedrijfsleven lijkt daarbij op 
geldproblemen te zijn gestrand.Felipe Rodriquez (thans directeur XS4ALL, een van de meest
succesvolle Nederlandse Internetproviders) schreef in een reactie aan de 
multimedianieuwsdienst van Planet Internet (Planet Mulimedia) 
dat gratis Internetten in Nederand niet haalbaar is. FlevoNet
zelf wijdt de financiele moeilijkheden aan de sterk tegenvallende
advertentieinkomsten.

SESJUN OOK VIA INTERNET

De Tros gaat haar eigen radioprogramma's die op Internet uitzenden uitbreiden.
Binnenkort zal het jazzprogramma Sesjun (Radio 1) ook via de Internetpagina's
van de TROS beluisterd kunnen worden. Tot nog toe waren o.a. stukken uit het programma
over Internet, Radio Online te beluisteren. De uitzendingen vinden plaats in
RealAudio.

ROTTERDAM: IN 1998 INTERNET VIA DE KABEL

Energiebedrijf en kabelexploitant ENECO in verwacht vanaf april 1998 alle 
bewoners van het Rijnmondgebied een Internetaansluiting over de kabel te 
kunnen aanbieden. Binnen enkele maanden neemt de exploitant een besluit 
over aanbod van Internet op grond van een proef die nu worden gehouden. 
Ondertussen wordt het kabelnet geschikt gemaakt voor tweeweg verkeer. 
ENECO denkt een gemiddelde snelheid per aansluiting te kunnen realiseren 
die ongeveer tienmaal hoger ligt dan die met ISDN, dus pakweg 600 Kb/s, 
zo schrijft het Rotterdams Dagblad. Eind dit jaar al kan de ENECO in 
Rotterdam dit in enkele wijken gaan aanbieden. 
ENECO voorziet dat een abonnement nu rond de 75 gulden per maand 
gaat kosten, en dat daarmee een aandeel van rond de 20 tot 30 % op de 
Internetmarkt in eerste instantie haalbaar is. Eneco wil behalve de aansluiting 
ook een regionaal netwerk met diensten bieden, voornamelijk van bedrijven aan 
consumenten. Die diensten zullen uiteenlopen van het bestellen van producten 
tot aan het maken van afspraken met ziekenhuizen en reservering van tickets. 
Dat is echter iets voor de lange termijn. Eneco verwacht ook dat de massamarkt 
tot ontsluiting komt met de introductie van Internet op tv. Eneco laat de introductie 
van technologie daarvoor overigens aan de markt over. Internetters op de kabel 
zullen over een constante verbinding met de computers van de Internetaanbieder 
beschikken. De techniek die ENECO gebruikt om te Internetten loopt via 
een ethernetkaart in de computers van de gebruikers. (Bron: Planet Multimedia)

MINITEL WORDT OPGEDOEKT IN FRANKRIJK  
                    
Het Franse elektronische communicatiesysteem Minitel wordt opgedoekt.    
Premier Lionel Jospin vindt het de hoogste tijd dat Frankrijk zich meer  
aansluit op het Internet. Volgens Jospin is Minitel te nationaal en
ook te beperkt. Frankrijk ontwikkelde 12 jaar geleden 
dit systeem van communicatie met mini-terminals via telefoonlijnen. 
In Frankrijk zelf kreeg het een geweldige promotie, maar daarbuiten raakte het  
nauwelijks ingeburgerd. In Nederland zijn soortgelijke initiatieven onder namen als
Videotex en Viditel mislukt. Op Minitel zijn 15 miljoen Fransen   
aangesloten. De telefoonmaatschappij France Telecom heeft honderden
miljoenen guldens aan het systeem verdiend. 

WORLDCOM ZEER GEINTERESSEERD IN BELGIE

Het Amerikaanse telecommunicatiebedrijf WorldCom wil in Belgie 
marktleider worden voor telecommunicatiediensten aan bedrijven. WorldCom 
gaat daarbij vooral Belgacom te lijf. Die doelstelling heeft woordvoerder 
Mark Weeks van WorldCom International donderdag verwoord op een 
persconferentie van het Belgische filiaal. Dat filiaal haalde al ruim 15 
klanten binnen, waaronder de Brusselse Beurs, en mikt voor eind dit jaar 
op 30 tot 40 klanten. Ook met Telenet zijn er verkennende gesprekken 
bezig. WorldCom ontstond vorig jaar door de fusie van de Amerikaanse 
bedrijven LDDS WorldCom en MFS Communications en is de moedermaatschappij 
van Internetprovider UUnet. (Bron: T-Zine)

COMPUTER NIEUWS:

GRENZEN AAN GEWELD IN VIDEO EN COMPUTERSPELLEN?

 De overheid moet grenzen stellen aan de gewelddadigheid in video- en
 computerspelletjes, vindt het CDA. Volgens de Kamerleden Soutendijk en
 Beinema legt de bedrijfstak zichzelf onvoldoende beheersing op in de
 handel in de spelletjes. Minister Sorgdrager van Justitie heeft met de
 bedrijfstak afspraken gemaakt over zelfregulering. Eerder
 werden afspraken gemaakt over de verhuur van videofilms,
 de vertoning van bioscoopfilms en de uitzending van geweld en sex
 in programma's op de Nederlandse publieke en commerciele
 TV zenders.

COMMODORE OFFICIEEL FAILLIET

 Computerverkoper Commodore is deze week failliet verklaard. De 
 vierhonderd werknemers zijn formeel ontslagen, maar volgens de curator kan
 de helft ervan worden ondergebracht bij bedrijven die delen van
 Commodore kopen. Commodore laat een schuld achter van zeventig miljoen
 gulden. De keten vroeg begin vorige week uitstel van betaling aan. De
 toch al krappe marges waren verdampt door de stijging van de dollar en
 de vraag naar pc's is sterk gedaald. Een van de kopers is de Zwolse
 pc-keten Dynabyte, die zeventien van de 34 winkels en de merknaam
 Commodore heeft overgenomen. De voorraden in de fabriek in Nieuw-Vennep
 kan Dynabyte niet kopen. Daar rust een bodembeslag van de belastingdienst
 op. 

DUTCHMEDIA INTERN:

DUTCHMEDIA NOTEERT 1000STE ABONNEE

Donderdag is de 1000ste abonnee van DutchMedia genoteerd.
Dat is weer een mijlpaal in de (korte) geschiednis van DutchMedia.
Nog steeds is dat een fractie vergeleken met E-Zines als 'De Daily
Planet' maar die fractie wordt wel kleiner. De belangstelling
die DutchMedia krijgt wordt steeds groter, en dat bevredigt
de redactie. De komende maanden zal DutchMedia zoveel mogelijk
op dinsdag en in het weekend uitkomen. (behoudens nieuwsontwikkelingen)
Komend weekend verschijnt er nog een editie met o.a. de MTV highlights
voor september. Voor geinteresseerden verwijs ik ook even
naar het stukje wat ik bij de verschijning van editie 50/1997 van DutchMedia
schreef. ( http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia   )

NBC NIGHTSHIFT GUESTS LINE UP

Tonight Show With Jay Leno
(Every night @ 22:00-23:00 CET on NBC Europe)

Saturday, August 30:
George Clooney
Gary McCord, Golf Analyst
Charles Cozart, Comedian

Sunday, August 31 & Monday, September 1:
Repeats

Tuesday, September 2:
Dennis Rodman
Tracy Ullman
Lance Burton, Magician

Wednesday, September 3:
Veronica Webb
Steve Oedekerk, Writer/Comedian
Clyde Peeling, Reptile Expert

Thursday, September 4:
Courtney Thorne-Smith
Ed McMahon
Clint Black

Friday, September 5:
Alicia Silverstone
Alan Morgan, 7 year-old actor
Matchbox 20

Saturday, September 6:
Karen Duffy, Model
John Tesh, Entertainer
Jon Bon Jovi, Singer

Sunday & Monday, September 7 & 8:

Tuesday, September 9:
Jason Priestley
Sarah Michelle Gellar, Actress
Tap Dogs

Tuesday, September 11:
Michael Douglas
Laura San Giacomo, "Just Shoot Me"
The Wilsons, Music group

Wednesday, September 12:
Bob Newhart
Carol Leifer, Comedian
Garth Brooks
Trisha Yearwood

Late Night With Conan O'Brien
(Monday till Saturday @ 23:00-00:00 CET on NBC Europe)

Saturday, August 30:
Actor/comedian Mike Myers
Actor Jerry O'Connell
Musical guest Tonic
(Repeat of 5/8/97) 

Monday & Tuesday, September 1 & 2::
Repeats

Wednesday till Saturday, September 3 till 6:
To Be Announced

Later
(Monday till Friday @ 00:00-00:30 on NBC Europe)

Monday, September 1:
Repeat

Tursday, September 2:
Comedian Wendy Liebman hosts:
Magicians Penn & Teller

Wednesday, September 3:
Comedian Wendy Liebman hosts:
Actress Caroline Rhea.

Thursday, September 4:
Comedian Wendy Liebman hosts:
Actor Christopher McDonald

Friday, September 5:
Comedian Wendy Liebman hosts:
Actress Tia Carrere

Source: National Broadcasting Company (NBC), New York.

TMF FACTS #35

3 FEESTEN TER GELEGENHEID VAN START TMF IN DEN HAAG

Vanaf 1 september zal TMF ook via de Haagse kabel te zien zijn.
Ter gelegenheid daarvan zal TMF 3 feesten geven.
Op zaterdag 6 september wordt in de Tempel een 'Launching Party' georganiseerd.
Daar zullen opnamen gemaakt worden voor het programma 'Mega Dance'
dat op zondag 14 september van 20:00 tot 22:00 uur te zien zal zijn.
Tevens zullen de vrouwelijke TMF VeeJays in o.a. The Magnificent
Four een optreden geven.
Op zaterdag 13 september zal in het TMF Café te Scheveningen
een Party Night worden georganiseerd in samenwerking met Radio 538,
die deze van 22:00 uur af zal uitzenden.
Op 26 september zal in d ASTA een 'After Summer Party' georganiseerd
worden. Daarvan zullen beelden te zien zijn op zondag 5 oktober tussen 
20:00 en 22:00 uur in Mega Dance beelden te zien zijn.


UITREIKING JONGERENPOSTZEGEL TMF CAFE

Dinsdag 2 september wordt door PTT Post in het TMF Café in Scheveningen om 16.00 uur 
tijdens een 'Exclusive Launch Party' de eerste echte jongerenpostzegel gelanceerd. In 
aanwezigheid van 500 bezoekers, neemt een nog geheim gehouden 'celeb' de zegel in 
ontvangst.Daarna maken Mach 4, Késhaw en Arnhemsgewijs met optredens het feest 
compleet. De presentatie van de middag is in handen van een TMF VJ en in de Factory 
Facts van 3 september is een kort verslag te zien van het gebeuren. De uitreiking wordt
gevolgd door een waanzinnige wedstrijd die PTT Post in samenwerking met
TMF heeft uitgeschreven. Vanaf 10 september krijgen kijkers bij TMF tien 
dagen lang elke dag een andere prijsvraag voorgeschoteld waarbij tien verschillende 
prijzen te winnen zijn, zoals een ontmoeting met de Backstreet Boys op een geheime 
plek, als VIP binnenkomen bij de première van Spice World the Movie.

SHOWCASE OP TMF

Op donderdag 28 augustus konden partygangers weer terecht bij Showcase in de
Escape Venue in Amsterdam. Op het podium stonden onder andere DJ Madman 
die een gouden single behaalde met het nummer 'Meisje-je bent zo lelijk als de 
nacht', The Course feat. Mondane met een remake van de disco-classic
Ring My Bell, de jongens van Worlds Apart en de R&B/hiphopgroep Strakk. 
Ook Spargo, bekend van de superhit 'You And Me', was present. De optredens 
werden afgewisseld met muziek van diverse club DJ's. Zondag 7 september zendt 
TMF tussen 19.00 en 20.00 uur het programma Showcase uit, met daarin de
optredens en interviews met aanwezige artiesten.

HOW LOW(LANDS) CAN YOU GO?

Vrijdag 12 en vrijdag 19 september van 20.30 tot 22.00 uur is @lter 8 geheel 
gewijd aan Lowlands '97, waar ontelbare bands, live-acts en DJ's bijeenkwamen 
om op te treden en te feesten. Drie dagen lang zwierf Isabelle met twee cameramannen 
over het festivalterrein in de polder om verslag te doen van de beste alternatieve muziek. 
In de Lowlandsuitzendingen van @lter 8 zijn concertopnames en interviews te zien met
Skunk Anansie, The Bloodhound Gang, Blur, Eboman, Eels, Faith No More, Rowwen 
Hèze, Fountains Of Wayne, Tonic, Life Of Agony, Rammstein, Motorpsycho en Sick 
Of It All. 

Bron TMF Facts: The Music Factory (TMF), Bussum.

Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editor in chief (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is a publication of De Jong DutchMedia.

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================
ADVERTENTIERUIMTE:
=====================================================
Hier kan uw advertentie staan.... Interesse? E-Mail dutchm@dds.nl
voor meer informatie.
========================================================
ADVERTENTIERUIMTE
========================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]