[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 65/1997 (Extra)

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder hoofdredactie van
                David de Jong.

                EDITIE 64/1997 (Extra)

In deze Editie:

- Vernieuwing contract RTL Duitsland en Endemol rond
- SBS6 Winterpresentatie
- Hoge temperaturen leiden tot minder TV kijken   
- Internet Site

VERNIEUWING CONTRACT RTL DUITSLAND EN ENDEMOL ROND

De vernieuwing van het contract tussen televisieproducent Endemol en de Duitse
commerciële zender RTL is zo goed als rond. De partijen zijn
het op hoofdlijnen eens over een nieuw driejarig contract.
In de nieuwe overeenkomst garandeert RTL Television een minimum aantal
programma's af te nemen. Gedurende de 3 jaren zal dit aantal worden opgevoerd.
In het nieuwe contract is qua afname geen bovengrens gesteld en er is geen 
exclusiviteitsclausule opgenomen. Dit betekent dat RTL Television niet langer 
het eerste recht heeft programma's van Endemol af te nemen. 
Endemol kan nu ook haar programma's aan andere Duitse zenders 
als eerste aanbieden. Endemol werkt al voor zenders als Sat 1, Vox, Pro 7, ZDF 
en WDR. Het huidige contract tussen Endemol en RTL loopt eind dit jaar af. In 
april zijn beide beide partijen gestart met onderhandelingen over een verlenging 
van het lopende contract. Al snel liet RTL Television weten dat ze minder af 
wilde nemen dan in het huidige contract (300 miljoen gulden in drie jaar). De
woordvoerder van Endemol sprak destijds van een 'pittig verloop' van de 
gesprekken. Endemol heeft in Duitsland de afgelopen jaren veel succes, 
met TV-shows van Linda de Mol en Rudi Carell. 
In Nederland sloot Endemol vorig jaar een omvangrijk productiecontract 
met de Holland Media Groep (HMG), waartoe de commerciële zenders 
RTL 4, RTL 5 Nieuws & Weer en Veronica behoren. Deze overeenkomst,
die naar schatting een jaaromzet van 150 miljoen gulden garandeert, loopt 
nog tot 31 december 2005. Slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden, 
zoals het vertrek van Joop van den Ende en John de Mol bij het bedrijf, kan 
dit contract worden ontbonden. Het aandeel Endemol steeg maandagmorgen
na de bekendmaking van het nieuws met 80 cent tot 52,60.
Endemol handhaaft de eerder uitgesproken verwachting omtrent groei 
van omzet en nettowinst in het boekjaar 1996/97, namelijk 15 tot 20 %.
Bovendien gaat de onderneming nog steeds uit van een verdubbeling van 
omzet en winst in 2001, ten opzichte van het niveau van 1995/96. 

SBS6 WINTERPRESENTATIE

Vandaag (maandag 11-8-1997) was de winterpresentatie 97/98 voor
SBS6. Directeur Fons van Westerloo liet in een toespraak weten
dat het goed gaat met SBS6. In het tweede kwartaal van dit jaar
draaide SBS6 voor het eerst met een bescheiden winst. SBS6 ziet
meer in doelgroep programmeringen dan voor een breed publiek 
programmeren. Van Westerloo vergeleek de situatie met de gedrukte media.
SBS6 is bezig geweest een gedragscode te formuleren voor de zender.
De gedragscode voorziet in richtlijnen voor onderwerpen als geweld, 
verborgen camera's, erotiek, verslaggeving van misdaad, rampen en 
ongelukken. De nieuwe winterprogrammering is reeds getoetst aan 
de gedragscode. De winterprogrammering toont aan dat het aantal 
nieuwe Nederlandse produkties meer is dan de nieuw buitenlands 
aangekochte. De verhouding is 23 Nederlandse tegen 19 buitenlandse. 
Eén van de programma's die niet meer terugkeert
is 'Over de Roooie'. Het Hart van de Regio, nu alleen nog te zien in 
Midden Nederland, zal voortaan uitgezonden worden in Het Hart van
Nederland, rond 22:45. Rond oktober zullen Amsterdam, Utrecht en
Groningen/Drenthe ook hun eigen edities van Hart van de Regio krijgen.
In de SBS6 programmering is wat betreft sport plaats voor met name
voetbal uit de voormalige Eerste Divisie, thans Toto Divisie genaamd,
de Amstel Cup, Engels voetbal en Europacup 2. Een aantal opvallende 
programma's die vanaf september bij SBS6 te zien zijn: 
Wereldvent, een programma met Irene van der Laar waarin vrouwen 
op zoek gaan naar hun ideale man. Brutale Meiden, 
waarin Tatum Dagelet en Jennifer de Jong (bekend uit Fort Alpha) 
op zoek gaan naar onderwerpen die jonge vrouwen interesseren.
Love, waarin Wendy van Dijk mensen met allerlei liefdeszaken helpt. (Afgelopen
weekend stonden de diverse dagbladen vol met advertenties mee te doen met
het programma.). Nieuwe afleveringen van de serie Party of Five staan
op prime time geprogrammeerd. SBS6 verwacht veel succes te boeken
met de serie 'Millenium'. Millenium wordt gemaakt door dezelfde makers
als 'The X-Files' en gaat over het bestrijden van het kwaad bij het naderen
van het jaar 2000. Millenium is in de Verenigde Staten een enorm
succes, en merchandising rondom de serie zoals dat in Amerika plaatsvindt
zal waarschijnlijk in Nederland ook plaatsvinden. Daarnaast zal SBS6 ook 
een groot aantal speelfilms uitzenden, ongeknipt, dus in volledige lengte, 
aldus een perswoordvoerder van SBS6. SBS6 heeft voor het uitzenden 
van speelfilms onlangs een contract afgesloten met Paramount voor de 
uitgebrachte films in 1994, 1995 en 1996.

HOGE TEMPERATUREN LEIDEN TOT MINDER TV-KIJKEN

Door de hoge temperaturen van de afgelopen week keek de gemiddelde 
Nederlander minder TV. De kijkdichtheid bereikte afgelopen week een 
dieptepunt van 18,1 procent. Een record, want vorige zomer daalde de 
kijkdichtheid niet verder dan 21,7 procent. Uit het continu kijkonderzoek 
van bureau Intomart blijkt dat er vooral tussen zes en tien uur 's avonds 
minder mensen TV keken dan tijdens andere perioden. Het 8 Uur Journaal 
van maandag 4 augustus trok nog de meeste kijkers, iets meer dan 1,1 
miljoen. Nederland 2 had afgelopen week veel kijkers, dankzij
de uitzending van een voetbalwedstrijd. Studio Sport, met behalve 
het WK Atletiek een verslag van de oefenwedstrijd FC Twente-Barcelona, 
bezorgde de zender woensdagavond een marktaandeel van 19 procent. 
(Bron: o.a. 538-Medianewz)

INTERNET SITE

De ConcertZender kan live beluisterd worden via RealAudio
http://www.concertzender.nl/concertzender/ra/cz28.ram 
(Bron: SATCO DX, http://www.satcodx.com)
De WebSite van de ConcertZender is te bereiken onder:
http://www.concertzender.nl

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is een uitgave van De Jong DutchMedia.

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editor in chief (David de Jong).

DutchMedia E-Zine is a publication of De Jong DutchMedia.

Contributions are always welcome at dutchm@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 De Jong DutchMedia, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]