[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 51a/1997

               D U T C H M E D I A

                  E - Z I N E 

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 51a/1997

In deze Editie:

- Aantal zwartkijkers sterk gedaald
- Mislopen geld uit Den Haag betekent ontslagen?
- 12 juni eindelijk software update voor Pace bezitters?
- Start TV Noordzee uitgesteld
- RTL Radio Nieuws op HitRadio Veronica en Classic ÉM
- Radio M krijgt boete voor te veel muziek
- 'Publieke omroep bestaat over 10 jaar nog'
- Stijging NVJ leden opmerkelijk
- Personeel HMG eist opheldering over verktrek Boermans
- RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer toch gezien als Nederlands?
- A 2000 bouwt kabelnet Zaandam om
- MultiChoice: digitaal proefproject
- CASEMA: winstdaling, maar omzet groei
- Breakfast Club verdwijnt
- CasTel nog niet aan digi decoder
- TV Noord via de ether

In Editie 51b/1997:
- DutchMedia wederom in Dr. Dish@TV
- Internet Nieuws:
	- CNN & Oracle starten nieuwe nieuws dienst
- Telecom Nieuws:
	- Lucent gaat DSL techniek verkopen
	- Jorritsma blijft bij veilen mobiele frequenties telefonie
	- Unisource: internationale diensten samenvoegen
	- KPN in 2en splitsen: PTT Post en PTT Telecom uit elkaar?	
- TMF Facts
- NBC Guests Line Up

AANTAL ZWARTKIJKERS STERK GEDAALD

Het aantal zwartkijkers is de laatste jaren
met 600.000 gedaald. Zwartkijkers zijn mensen
die geen omroepbijdragen betalen. Dit blijkt uit
cijfers van de Dienst Omroepbijdragen.
Er is enkele jaren geleden een actie gestart onder
het motto 'Kijk je zwart dan zit je fout'.
Daarbij werden mensen opgeroepen om omroepbijdragen
te gaan betalen, en werden mensen gecontroleerd
op 'zwartkijken'. Er zouden nog enkele 
honderduizenden huishoudens 'zwart kijken'.

MISLOPEN GELD UIT DEN HAAG BETEKENT ONTSLAGEN?

De publieke omroepen AVRO, KRO, NCRV, VARA, TROS 
EO en VPRO dreigen tientallen mensen te ontslaan vanwege
het mogelijk mislopen van extra geld dat staatssecretaris
Nuis van mediazaken heeft toegezegd. Staatssecretaris Nuis had
100 miljoen illlen geven indien de omroepen een goed plan
hadden voor bezuinigingen op de publieke omroep.
Volgens Nuis ontbreekt het aan een goed plan daarvoor.
Woensdag is er een laatste overleg met de omroepbestuurders.
De AVRO, VARA en TROS hebben een brandbrief aan de NOS
gestuurd waarin ze vrezen voor het moeten ontslaan van medewerkers.

12 JUNI: EINDELIJK SOFTWARE UPDATE VOOR BEZITTERS PACE?

Pace importeur Bombeeck heeft laten weten dat de upgrade
voor de bezitters van DVR501 G4 en G6 receivers de 
aangekondigde update in de nacht van 11 op 12 juni op satelliet
gezet zal worden. Dit in tegenstelling met een persbericht waar
de datum 4 juni stond. De update zal in 3 fases worden verstuurd,
gesegmenteerd naar het soort abonnement (Basis-, Plus- of TopPakket).
In de software update zal het probleem van het moeten wachten
of te veel handelingen moeten uitvoeren om de 'free to air' kanalen
te zien verholpen zijn. De update zal vanzelf gaan, dat wil zeggen
dat de gebruikers van de receivers daar geen handelingen voor
hoeven te verrichten. De update maakt het mogelijk om pay-per-view
diensten te gaan gebruiken (Pulse Movies on Demand), Teletekst en
de Electronische Programma Gids te raadplegen en nieuwe
interactieve diensten worden mogelijk zoals homeshopping en spelletjes.

START TV NOORDZEE UITGESTELD

Het begin van de nieuwe Nederlandse muziekzender TV Noordzee is
voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het lukt TV Noordzee niet tijdig om 
goede afspraken te maken met kabelmaatschappijen. Aanvankelijk 
zou TV Noordzee op 1 mei beginnen. Vervolgens werd half juni 
genoemd. Maar op dit moment durft Jerney Kaagman, belast
met het opzetten van TV Noordzee, geen nieuwe begindatum 
te prikken. Wel zijn de plannen om bij de start niet in
"Channel Sharing" uit te zenden. Channel Sharing wil zeggen
dat een zender een aantal uren per dag op een andere zender
uit te zenden, wanneer deze niet uitzendt. TV Noordzee wil
nu bij de start 12 uur per dag uitzenden, van 12 uur 's middags
tot 12 uur 's nachts.

RTL RADIO NIEUWS OP HITRADIO VERONICA EN CLASSIC ÉM

RTL Nieuws verzorgt sinds kort ook nieuwsbulletins op 
HitRadio Veronica en Classic ÉM. Tot voor kort
was het ANP Nieuws te beluisteren op Classic ÉM en HitRadio
Veronica. RTL zegt de nieuwsuitzendingen op HitRadio
Veronica op maat te kunnen leveren, en op de leeftijdsgroep
13-19 en 20-34 jaar. In de praktijk betekent dit dat
naast binnen- en buitenlands nieuws ook minder serieus
nieuws, zoals showbizz nieuws te horen zal zijn.

RADIO M KRIJGT BOETE VOOR TE VEEL MUZIEK

Het Commissariaat voor de Media heeft de Regionale Omroep
Stichting Utrecht (opererend onder de naam Radio M) een boete
van 10.000 gulden opgelegd wegens het te veel draaien
van muzik, en te weinig uitzenden van gesproken woord.
In het programmavoorschrift voor lokale en regionale omroepen
staat dat deze omroepen minstens 50 % aan gesproken woord
dient uit te zenden. In november 1996 bleek dat het percentage 
gesproken woord bij Radio M minder dan 25 % was. Radio M
liet weten dat er technische en personele problemen spelen,
waardoor er meer muziek gedraaid wordt, en denkt op 1 september 1997
wel aan de norm te zullen voldoen.

'PUBLIEKE OMROEP BESTAAT OVER 10 JAAR NOG'

Uit een onderzoek gedaan door de dienst Kijk en Luisteronderzoek
van de NOS blijkt dat bijna 80 % van de Nederlanders verwacht
dat de publieke omroep in 2007 nog bestaat. 50 mediadeskundigen
die ook meededen in het onderzoek denken daar ook zo over.
33 % van de mediadeskundigen denken dat er 3 TV zenders
voor de publieke omroep blijven bestaan. De meeste
mediadeskundigen zien een toekomst voor doelgroepzenders.
André van der Louw liet weten dat er een goede kans aanwezig
is dat er binnenkort 4 publieke TV zenders zullen zijn. 
Wellicht doelt hij op het 'Beste van Nederland-TV' plan.

STIJGING NVJ LEDEN OPMERKELIJK

Ontwikkelingen in omroepland heeft het aantal vakbondsleden
in de omroepwereld doen stijgen. Bij IDTV is het aantal
NVJ leden verdrievoudigd. IDTV zal waarschijnlijk komende
week bekendmaken wie ontslag krijgt. Afgelopen week
heef het facilitaire bedrijf Valkieser al een groot aantal
medewerkers ontslag aangeschreven. Bij RTL zis bijna 40 %
lid van de NVJ, bij de schrijvende pers is dit ongeveer 85 %.

PERSONEEL HMG EIST OPHELDERING OVER VERTREK BOERMANS

Directievoorzitter Huib Boermans is door de aandeelhouders in de 
Holland Media Groep (HMG) uit de directie gezet. Huib Boermans
was directievoorzitter. De persoonlijke betrokkenheid van 
Boermans bij een zakelijke deal, waar hij zelf financieel beter 
van zou zijn geworden, zou de aanleiding zijn voor zijn ontslag.
De zaak ging om aandelen in Brokerline, een joint venture van 
HMG en TeleWorld. Boermans, Roemer en Thyes en ex-voorzitter 
J. Felten van CLT hadden in Brokerline aandelen gekregen. Echter
belangenverstrengeling ontstond toen bleek dat er contracten tussen
Brokerline met RTL werden gesloten. Meerderheidsaandeelhouder KPN 
wilde TeleWorld vanwege verliezen laten fuseren met Call Factory, 
waar KPN via KPN MultiMedia een meerderheidsbelang in heeft,
en Endemol ook een groot belang heeft.
Daarvoor moest het viertal worden uitgekocht. Dat is gebeurd.
Echter pas nu heeft Boermans zijn aan Philips en KPN verkochtte
aandelen met een winst van zo'n anderhalf miljoen gulden
willen verzilveren. 
Het personeel van de Holland Media Groep (HMG) 
heeft donderdag van zijn directie onmmiddelijke opheldering geëist 
over het ontslag van directievoorzitter Huib Boermans en diens 
mede-bestuurder Henri Roemer. De werknemers zijn volgens 
or-voorzitter J. Stalenburg geschokt door berichten in de media, 
dat de Raad van Commissarissen van HMG Boermans wegens 
ongeoorloofde verrijking aan de kant zou hebben gezet. 
Diezelfde dag heeft de ondernemingsraad een brief gestuurd naar 
de twee resterende directieleden P. Tillieux en W. van de Meer de 
Walcheren, die de taken van Boermans waarnemen. ,,Wij willen dat de 
onderste steen boven komt. Als het werkelijk waar is dat Boermans 
en Roemer zich hebben schuldig gemaakt aan persoonlijke verrijking, 
is dat buitengewoon ernstig. We willen meteen weten of er ook 
andere mensen bij betrokken zijn'', aldus Stalenburg. 
Een HMG woordvoerder liet weten aan verschillende
kranten dat er geen verband is tussen de resultaten
van de HMG en het vertrek van Huib Boermans
Berichten in NRC Handelsblad dat HMG financieel 
gezien het water aan de lippen zou staan, betitelt hij als 
'pertinent onjuist'. RTL4 boekt minder inkomsten, maar 
dat wordt gecompenseerd door Veronica, terwijl RTL5 
de verwachte teruggang van resultaat boekt. De verkoop 
van rechten aan TV10 is volgens de woordvoerder een logisch 
gevolg van de onmogelijkheid om programma's van RTL4 en 
Veronica op RTL5 te herhalen. De zender moet zich van de 
Europese Commissie strikt aan de formule van 'weer en nieuws' houden. 
Het bankroet van Euro7, Sport7 en verliezen van andere omroepen
geven volgens de HMG-woordvoerder wel aan dat de
tv-markt krimpende is. De HMG-Woordvoerder wilde niets
zeggen of misbruik van de directiepositie voor zelfverrijking 
via TeleWorld de reden is van het vertrek van Boermans en 
Roemer uit de directie. 'Dit is een zaak van de aandeelhouders',
zegt HMG, zonder dat deze ook maar de geringste moeite doet 
om de weergave van een artikel in De Volkskrant te ontkrachten. 
Huib Boermans zelf liet de Volkskrant weten dat belangenverstrengeling
reden van zijn ontslag is. Echter de moederbedrijven CLT en 
VNU keurde het handelen van Boermans goed.. Boermans vecht om 
die reden het ontslag aan. (Bronnen: ANP, 538-NetNewz en Planet MultiMedia)

RTL 4 EN RTL 5 NIEUWS & WEER TOCH GEZIEN ALS NEDERLANDS?

Het is nog steeds twijfelachtig of RTL 4 en RTL 5 Nieuws & Weer
als Luxemburgse zenders worden beschouwd, zo valt af te leiden 
uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens de 
Financieel-Ekonomische Tijd heeft het Europees Hof van Justitie 
vastgesteld dat een tv-zender met vestigingen in verschillende 
lidstaten onder de controle valt van de regelgevers van het land 
waar '...de eindregie en de beslissingen aangaande programmering 
worden genomen.' 
VT4 heeft zijn zaak tegen de Vlaamse regering voorlopig gewonnen, 
want zegt dat de genoemde bevoegdheden in Londen liggen. De Tijd 
concludeert althans dat VT4 als een Britse zender te beschouwen is. 
VT4, het Vlaamse zusje van SBS6, moet echter de uitspraak van de 
Raad van State afwachten. De zender VT4 had zijn zaak aanhangig 
gemaakt bij de Belgische Raad van State nadat ze toegang tot de 
Vlaamse kabel was geweigerd. Centraal stond de vraag of VT4 
een Britse dan wel een Vlaamse zender is. Een buitenlandse zender 
moet toegang krijgen tot de kabel. 
Het is nu aan de Nederlandse staatssecretaris Nuis van Cultuur 
om te bepalen waar de centrale activiteiten van RTL zijn gevestigd, 
in Luxemburg of in Hilversum. Het Europese Hof biedt hem argumenten 
die de claim van RTL op een Luxemburgse nationaliteit twijfelachtig maken. 
Volgens de woordvoerder van de Holland Media Groep echter vindt een 
belangrijk deel van de leiding van RTL 4 en RTL 5 Nieuws en Weer plaats 
in Luxemburg. Daar staat een uitzendstraat en werken tenminste 40 
personeelsleden. Het valt echter nog te bezien of RTL werkelijk vanuit 
Luxemburg wordt gedirigeerd, zowel qua directie als qua programma's. 
(Bron: Planet MultiMedia)

A 2000 BOUWT KABELNET ZAANDAM OM

De Amsterdamse kabelexploitant A 2000 heeft aangekondigd 
het kabelnet van Zaandam te zullen ombouwen, zodat vanaf 
augustus al telefonie, Internet en pay-per-view mogelijk zal zijn. 
Het kabelnet van Zaandam zal daartoe retourgeschikt gemaakt 
worden. Per week worden, aldus A 2000 3500 aansluitingen 
retourgeschikt opgeleverd. A 2000 verwacht dat eind 1998 
het hele kabelnet retourgeschikt zal zijn, zodat het hele
verzorgingsgebied van de nieuwe diensten gebruik kan maken.

MULTICHOICE: DIGITAAL PROEFPROJECT

Via het kabelnet van CAI Westland wordt sinds april 1997
een 24-tal programma's op proef rechtstreeks vanaf satelliet
in MPEG2 DVB doorgegeven via de kabel.
De 24 programma's zijn dezelfde als die
in het pakket van MultiChoice digitaal over
satelliet (tegen abonnement) te ontvangen zijn.
Er zijn een aantal kabeldecoders uitgezet die
de digitale signalen zichtbaar maken,
de merken waar het daarbij om gaat zijn o.a.
Pace en Nokia. Canal+ (nieuwe naam MultiChoice
en eigenaar MultiChoice) is aan het onderzoeken
of in de toekomst de abonnees van het huidige FilmNet,
het signaal digitaal aangeleverd kunnen krijgen, en
deze via digitale decoders zullen ontvangen.
Mogelijk dat Canal+ op deze wijze meer kanalen
digitaal dan alleen FilmNet via de kabel aan haar
FilmNet abonnees gaat verspreiden.
Eén probleem dat nu speelt is de niet
in grote getalen te leveren kabeldecoders. 

CASEMA: WINSTDALING, MAAR OMZET GROEI

Kabelexploitant Casema zag de winst vorig jaar teruglopen van 17 naar 4
miljoen gulden bij een omzet die toenam van 233 naar 255 miljoen gulden. De
boekwaarde van de kabelnetwerken steeg enorm, van 888 miljoen tot 1,3
miljard gulden. Het aantal aansluitingen steeg van 1,26 naar 1,3 miljoen,
een toename met 40.000.(Bron: Planet Multimedia)

BREAKFAST CLUB VERDWIJNT

Vanaf 1 januari 1998 zal de Breakfast Club op Radio 3FM in de 
huidige vorm verdwijnen. Ook de twee presentatoren, Jeanne 
Kooymans en Peter van Bruggen, zullen vanaf die datum niet 
meer op Radio 3FM te horen zijn. Er is vanuit het luisterpubliek
veel kritiek op de Breakfast Club. Het programma
zou niet passen bij een jongerenpubliek en niet passen
bij de rest van de programmering van Radio 3FM.
Jeffrey Willems, die al werkzaam is bij Radio 3FM,
zal de presentatie overnemen. Jeffrey Willems
heeft in het verleden kort bij Radio 538 gewerkt.
(Bron: o.a. 538-NetNewz)

CASTEL NOG NIET AAN DIGI-DECODER

Kabelexploitant CasTel durft introductie na sport 7 nog niet aan
een digitale TV-decoder op de lange baan,
Kabelexploitant CasTel schuift de introductie van 
de televisiedecoder op de lange baan. Aanvankelijk wilde het
bedrijf eind dit jaar of uiterlijk begin 1998 zogeheten keuzepakketten 
invoeren. Castel is evenwel tot het besef gekomen dat Nederland nog 
niet rijp is voor een kabeldecoder.
(Bron: Alex, Groninger Courant)

TV NOORD VIA DE ETHER

Vanaf oktober 1997 is TV-Noord ook via de ether te ontvangen. Om 
dat voor elkaar te krijgen wordt de bestaande zender van Radio Noord 
in Hoogezand aangepast.
TV Noord zal in het najaar via kanaal 36 te ontvangen zijn. De ontvangst
vergt wel enige aanpassingen bij de kijker thuis.
Dit berichtje stond onopvallend in de RTV Noord gids van deze week.
TV Noord is een zeer succesvolle regionale TV Zender in de
provincie Groningen. Geen andere regionale TV Zender
wordt zo goed bekeken.(Bron: Alex)

======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
© David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]