[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 41a/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 41a/1997

In deze Editie:

- Nuis blijft bij omroepgeeltje
- Nauwelijks band tussen rtv-gids en omroep
- MultiChoice: Update & Andere pakketten
- Euro 7: Voorlopig nog uit de lucht
- België: Vlaanderen: Nieuw tv-station
- CNN Prijs voor de Wereldomroep
- Hoorspel definitief in levensgevaar?
- Boete voor EO en TROS Kook TV Plus
- Radio West heeft toestemming voor opstarten 2e radiozender
- Koninginnedag goed bekeken
- Elleke van Doorn terug op TV
- Derrick exclusief bij de TROS
- Onderweg naar Morgen in ieder geval tot mei 1998
- Pim Gaaners hoofdredacteur/directeur Omrop Fryslan
- Teletekst vooral voor nieuws gebruikt
- Nieuwe TV omroep voor Den Haag
- The Music Factory bestaat 2 jaar
- Suggestieve scenes uit Emilie door VARA geschrapt
- Record kijkcijfer voor 'Coming Out' Ellen op ABC (VS)
- Eervolle vermelding Hans Liberg in Montreux

In Editie 41b/1997:
- Mini Radio Uitgebracht
- BUMA/STEMRA: Samewerking met MCPS/PRS
- Philips: Geen marketing meer voor CD-I
- Philips start verkoop DVD in de VS
- Telecom Nieuws:
	- Nog meer concurrentie voor PTT Telecom?
- Internet Nieuws:
	- Faxen goedkoper via Internet?
	- PTT Telecom's Net toch Internationaal
	- Cruiff pagina's leveren duizenden felicitaties op
	- Meer Nederlanders schaffen modem aan
	- Cyber Mercedes
	- Encryptie
	- Nieuwe E-Mail adressengids
	- Lijst crediteuren Fokker integraal op Internet
	- Jantje Smit op Internet
	- Beursomroep van start
	- Net@ktua brengt Nieuwszender op Internet
	- Eurosong Festival ook op Internet
- TV Tips:
	- Drum Rhythm Festival
	- NBC Guest Line Up: Late Night With Conan O' Brien

NUIS BLIJFT BIJ OMROEPGEELTJE

Staatssecretaris Nuis van mediazaken houdt vast aan het 
voorstel om de minimale omroepbijdrage voor leden van
publieke omroepen te verhogen van 10 naar 25 gulden. Dat 
blijkt uit een brief van staatssecretaris Nuis aan de Tweede Kamer. 
Daarmee gaat hij voorbij aan de mening van de Tweede Kamer die zich
recent tegen de verhoging keerde. Ook de publieke omroepen zijn 
niet blij met het plan van staatssecretaris Nuis. Het kabinet verwacht 
dat door deze verhoging gemiddeld 15% van de huidige leden het 
lidmaatschap zal opzeggen. De bewindsman vindt de verhoging toch 
noodzakelijk om de band tussen de omroepverenigingen en hun leden 
te testen. Daarom wordt ook de koppeling tussen het omroepblad en 
het lidmaatschap geschrapt. De Tweede Kamer vreest voor het
wegvallen van (tientjes)leden, en voor concurrentie van
publieke omroepen onderling, om leden te winnen, waardoor
samenwerking op de zenders moeizamer verloopt. Nuis heeft wel
aangekondigd, dat als grote dalingen in ledenaantallen op publieke
omroepen plaats zullen vinden, de regering zal overwegen
om de wettelijke getalsnormen voor de publieke omroepen bij te stellen,
echter dan moet "de ledenaaanhang wel voldoende substantieel zijn",
aldus Nuis. Een groot onderzoeksbureau gaat nu onderzoek verrichten 
naar de mogelijkheden om de exploitatie van de omroepbladen te 
verbeteren. Wellicht wordt het daarbij mogelijk voor omroepen om zelf
te bepalen hoe men zich kan abonneren op programmabladen en wat de
prijs is. Daarnaast wordt onderzocht hoe de grote verschillen tussen de 
verenigingskosten van de diverse omroepen zijn te verklaren. De 
omroepverenigingen beschikten eind 1995 over een zogeheten 
ongebonden eigen vermogen van gezamenlijk 222 miljoen op een 
totaal eigen vermogen van 405 miljoen. "Ik wijs erop dat de eigen 
vermogens in de afgelopen drie jaar met in totaal 35,7 miljoen zijn 
gestegen, ondanks de andersluidende afspraak", aldus Nuis.
(Bron: o.a. 538-NetNewz)

NAUWELIJKS BAND TUSSEN ABONNEE RTV GIDS EN OMROEP

Uit een onderzoek van het mediabureau CIA Medianetwork onder
500 mensen blijkt dat er weinig binding is tussen het omroepblad,
en de bijbehorende omroep. Ruim de helft van alle abonnees
haalt de gidsen in huis vanwege de programmagegevens.
Slechts 29 % doet dit vanwege betrokkenheid bij een omroep.
Onder de 24 jaar is dit slechts 13 %. Terwijl ouderen, en
abonnees van vooral de EO of VPRO dit juist doen uit
betrokkenheid. Indien de programmagegevens vrij worden gegeven,
en als de dagbladen met een programmagidsjes komen, zal
een derde zijn abonnement waarschijnlijk opzeggen, en
een zevende zeker. Ruim 3/4 van de ondervraagden stelt zicht 
op de hoogte van wat er op tv te zien is via de gids, terwijl
slechts 1 op de 10 maar 1x per week de gids inkijkt.

MULTICHOICE: UPDATE & ANDERE PAKKETTEN?

Update:

Afgelopen week heeft MultiChoice een test verstuurd
van de update voor de PACE 501 digitale ontvangers,
die bij satellietdealers staan. Als die test goed is doorlopen
zou, aldus MultiChoice de update voor elke bezitter van
een Nederlandse PACE-digitaal receiver, in week 20/1997
worden verstuurd en automatisch worden geladen. (het updaten
duurt ongeveer 11 minuten). Afgelopen week konden
bezitters van een dergelijke receiver deze ook afdwingen.
Inmiddels zou het versturen van de test weer gestopt 
zijn, aldus MultiChoice.

Andere digitale pakketten?

Op dit moment zijn er 70.000 abonnees van de digitale 
pakketten die MultiChoice 'verkoopt'. Daarvan kijken 
er zo'n 40.000 'gratis' naar het standaardpakket (RTL 4, 
RTL 5 Nieuws & Weer, SBS 6 en Veronica), zo'n 5200 
betalen er 24,95 gulden per maand voor het PlusPakket, en
zo'n 25.000 betalen 44,95 gulden voor het Top Pakket. Met
name het aantal van 5200 op het PlusPakket wordt
te laag gevonden, vandaar dat er gezocht wordt naar
een nieuwe opbouw van de pakketten. Daarbij wordt elke
zender die deel uitmaakt van met name het PlusPakket
onder de loep genomen. Een mogelijk scenario is, dat een 
aantal zenders naar het 'gratis' pakket verhuizen, en een aantal 
naar het Top Pakket. Ook zou het mogelijk zijn dat er een aantal
zenders niet meer via MultiChoice digitaal te ontvangen zullen zijn.
Het geringe aantal abonnees op het PlusPakket hangt wellicht ook 
samen met het feit dat een aantal zenders elders gratis te ontvangen 
zijn. De nieuwe opbouw is ook een gevolg van de fusie/overname
van Canal+. De verwachting is dat binnen enkele weken meer
bekend is over de 'nieuwe' opbouw van de digitale pakketten.

EURO 7: VOORLOPIG NOG UIT DE LUCHT

Euro 7 zou op 1 mei weer in de lucht zijn, echter
dat was niet het geval. Volgens Euro 7 is de transponder
huur rond (digitaal op de 'oude' TMF transponder op de 
EutelSat 2F3). De aandeelhouders hebben nog geen 
overeenstemming kunnen krijgen over het te voeren beleid. 
De verwachting is dat binnen 'enkele' weken Euro 7 terug is, 
aldus Euro 7.

BELGIE: VLAANDEREN: NIEUW TV STATION

VNU neemt een minderheidsbelang in een nieuw op te starten
Vlaams TV station genaamd The Narrowcasting Company (TNC).
TNC gaat gesponsorde programma's utzenden gericht
op doelgroepen. Zo komt er een programma voor huisartsen
en voor in wachtkamers verblijvende patiënten. Weliswaar
mag TNC geen reclame uitzenden, toch kan TNC wel 
door sponsoring betaald worden om programma's te maken.
VNU heeft ook een belang van 50 % genomen in RCV, een
Hilversumse distributeur die onder andere in Nederland films
uitbrengt, waaronder 'The English Patient'.

CNN-PRIJS VOOR DE WERELDOMROEP

De Wereldomroep is in Atlanta (VS) bekroond met de CNN-prijs voor 
het beste medische onderwerp. Het winnende programma ging over 
een met HIV besmette man die wordt behandeld met de in het 
AMC te Amsterdam ontwikkelde combinatie-therapie, de zogeheten 
aids-coctail. De uitzending was een bijdrage aan het CNN-pro-
gramma World Report. CNN stelt World Report wekelijks samen 
uit nieuwsitems uit vele landen. De bekroonde tv-uitzending is zondag om 
20.00 uur in Nederland te zien bij CNN-International. (Bron: 538-NetNewz)

HOORSPEL DEFINITIEF IN LEVENSGEVAAR?
 
 Het hoorspel is in definitief levensgevaar. Dat valt op te maken uit
 een brief van de Vereniging van Letterkundigen aan staatssecretaris
 Nuis (cultuur en media). Twee jaar geleden verdween de gezamenlijke
 hoorspelpot. Het geld werd verdeeld over de afzonderlijke omroepen. Die
 vertonen echter een 'lauwe en ongeinteresseerde houding' ten aanzien
 van het hoorspel. De schrijversclub vreest dan ook de definitieve
 teloorgang van het aloude radiodrama.

BOETE VOOR TROS EN EO'S KOOK TV PLUS
 
 Het Commissariaat voor de Media heeft de TROS en de EO een boete
 opgelegd van 30.000. Volgens het Commissariaat is Kook TV Plus
 een consumentenprogramma, en daarbij mag volgens de mediawet
 geen sponsoring in voorkomen, wat wel het geval was. De TROS en EO
 zijn van mening dat Kook TV Plus een educatief programma was, waarbij 
 sponsoring wel is toegestaan.

RADIO WEST HEEFT TOESTEMMING OPSTARTEN 2E ZENDER

 Radio West heeft als eerste publieke regionale omroep toestemming
 gekregen voor een tweede zender (Zie DutchMedia Editie 39a/1997). 
 Deze zender gaat zich richten op jongeren en jong-volwassenen. Er moet 
 nog worden onderhandeld over een etherfrequentie.

KONINGINNEDAG GOED BEKEKEN

 Een op de vier Nederlanders heeft op televisie gekeken naar het ver-
 slag van Koninginnedag. De uitzending van 3,5 uur was goed voor een
 kijkdichtheid van 12,3 procent. De viering in Velsen, waar het konink-
 lijk gezelschap 's middags was, werd het hoogst gewaardeerd. (7,6)
 Ongeveer een kwart van de bevolking zag een deel van de uitzending, en 
 gemiddeld volgden de kijkers het verslag anderhalf uur.

ELLEKE VAN DOORN TERUG OP TV

 Vanaf komende maandag is Elleke van Doorn weer op TV te zien.
 Ze presenteert vanaf 5 mei het nieuwe, dagelijkse financieel-economische 
 magazine 'Business update' op RTL 5 Nieuws & Weer. Van Doorn was 
 van 1985 tot 1996 presentatrice van het NOS-Journaal. Hoewel zij een 
 der populairste tv-vrouwen was, vond de Journaalleiding dat zij niet meer 
 in het team pastte. Dit leidde tot een groot aantal verbazende reacties
 In 'Business update' behandelt zij de internationale beursontwikkelingen 
 en bedrijfseconomische actualiteiten.

DERRICK EXCLUSIEF IN NEDERLAND BIJ DE TROS

 De TROS mag als enige Nederlandse zender de krimiserie 'Derrick'
 op het scherm brengen. Deze week is een exclusief contract met het
 Duitse station ZDF gesloten.

ONDERWEG NAAR MORGEN BLIJFT IN IEDER GEVAL TOT MEI 1998

 De soapserie 'Onderweg naar Morgen' zal in elk geval tot mei 1998
 door Veronica worden uitgezonden. De commerciele omroep heeft dat
 laten weten om het gerucht dat de serie voortijdig zou stoppen te
 ontzenuwen. De laatste aflevering van dit seizoen is 30 mei te zien.
 In september gaat de reeks weer verder. Er lag al een contract
 tot aan mei 1998, en daar houdt Veronica zich aan, aldus Unico Glorie,
 directeur Radio en Televisie van Veronica, Onderweg naar Morgen
 heeft een marktaandeel van zo'n 16 %, waarmee Veronica tevreden
 mag zijn.
 
PIM GAANDERS HOOFDREDACTEUR/DIRECTEUR OMROP FRYSLAN

 Hoofdredacteur Pim Gaanderse (50) van het Algemeen Nederlands Pers-
 bureau ANP treedt op 1 augustus dit jaar in dienst als directeur/hoofd-
 redacteur van Omrop Fryslan. Hij volgt daar de vorig jaar oktober over-
 leden Marinus de Boer op. Gaanderse trad op 1 januari 1993 in dienst
 bij het ANP. Voor die tijd werkte hij dertien jaar bij het Brabants
 Nieuwsblad, waarvan de laatste tien jaar als hoofdredacteur. In de
 daaraan voorafgaande periode werkte hij als verslaggever bij lande-
 lijke en regionale kranten en als voorlichter.

TELETEKST VOORAL VOOR NIEUWS GEBRUIKT

 Teletekst wordt vooral in Nederland erg veel gebruikt door mensen
 die snel willen zien of er nog nieuws is. Zonder twijfel is pagina
 101, met het overzicht van het belangrijkste nieuws, de meest geraad-
 pleegde pagina. Het is echter wel nodig om het lopende programma op
 de buis even te onderbreken voor die overschakeling naar teletekst.
 Philips heeft daar wat op gevonden. Twee modellen breedbeeld-tv's
 zijn uitgevoerd met TXT Dual Screen: een functie waarmee het normale
 tv-beeld tegelijkertijd samen met teletekst naast elkaar kunnen wor-
 den bekeken. Ook worden bij deze modellen de eerste 440 pagina's auto-
 matisch in het geheugen van de tv opgeslagen. De adviesprijs voor dit
 model is 3699 gulden. De PalPlus versie kost 4999 gulden.

NIEUWE TV OMROEP VOOR DEN HAAG

 Den Haag krijgt er een nieuwe tv-omroep bij. Op zondag 4 mei gaat
 Natraj-tv, een station over Hindoestaanse kunst en cultuur, voor het
 eerst de lucht in. Voorlopig zendt het kanaal slechts een uur in
 de twee weken uit op het kanaal van de kabelkrant. Momenteel is Nat-
 raj-tv al te ontvangen in Amsterdam waar wekelijks 200.000 Amsterdam-
 mers naar de uitzendingen kijken. Wanneer Natraj-tv net zo'n succes
 wordt in Den Haag zal de zender binnenkort ook te zien zijn in Rotter-
 dam.

THE MUSIC FACTORY 2 JAAR 

Op donderdag 1 mei jl. bestond The Music Factory 2 jaar.
Binnen 2 jaar tijd is The Music Factory te zien in ruim 80 % van
de kabelhuishoudens, en strijdt voort om ook in de overige
20 % te zien te zijn (waaronder Den Haag, Breda, Maastricht,
Heerlen, Haarlemmermeer en Amstelveen). In de doelgroep
(13 tot 30 jaar) blijkt uit onderzoek dat men gemiddeld 52 minuten
per dag afstemt op The Music Factory.
TMF heeft aangekondigd dat de 4 vrouwelijke VJ's (Bridget 
Maasland, Fabienne de Vries, Isabelle Brinkman en Sylvana 
Simons) een single zullen uitbrengen genaamd 'Close to You' 
onder de groepsnaam 'The Maginficent 4".

SUGGESTIEVE SCENES UIT EMILIE DOOR VARA GESCHRAPT

 De VARA-leiding heeft enkele suggestieve scenes over de vriendin
 van kroonprins Willem Alexander geschrapt uit de afgelopen zaterdag
 uitgezonden televisiebewerking van het toneelstuk 'Emily, of het ge-
 heim van Huis ten Bosch'. Volgens een woorvoerdster van de VARA was
 het toneelstuk aanvankelijk toch veel te lang (1 uur en 40 minuten)
 voor uitzending. Om die reden was het al teruggebracht tot 75 minuten.
 Bij het inkorten zijn alle personages overigens overeind gebleven. Door
 de extra ingreep kwam de figuur Emily veel minder uit de verf vergele-
 ken met de oorspronkelijke tekst.

RECORD KIJKCIJFER VOOR COMING OUT 'ELLEN' OP ABC (VS)

 De onthulling van de Amerikaanse televisiefiguur Ellen dat ze les-
 bisch is, heeft een record aantal kijkers getrokken. Ongeveer een zes-
 de van de 260 miljoen Amerikanen volgde de unieke 'coming out' voor
 de beeldbuis, het hoogste kijkcijfer voor de omroep ABC dit jaar.
 Ellen DeGeneres is de hoofdrolspeelster van de gelijknamige serie,
 die Veronica in Nederland uitzendt. Nadat de actrice vorige maand al
 had verklaard dat ze lesbisch is, wachtte Amerika met spanning op
 de bekendmaking van de door haar gespeelde Ellen in de soap. In het
 aartsconservatieve Amerika kan een openlijke homoseksuele geaardheid
 het einde van een carriere betekenen. Maar homobewegingen juichen de
 stap van ABC toe. De bewuste aflevering van de normaal matig bekeken
 serie haalde het hoogste kijkcijfer voor de omroep ABC dit jaar.

HANS LIBERG KRIJGT EERVOLLE VERMELDING IN MONTREUX

Tijdens het televisiefestival in Montreux heeft Hans Liberg in de
categorie variety een eervolle vermelding gekregen voor het door
de TROS uitgezonden programma 'Liberg zapt zichzelf'. Daarin zijn
gemonteerde beelden te zien van zijn Europese theatertournee.
De jury vond vooral de originaliteit van zijn teksten (op het
thema van eenwording van Europa) en zijn muzikaliteit van goede
kwaliteit De door het Britse Grenada TV uitgezonden comedy 'Cold Feet',
won 2 prijzen, de Gouden Roos voor de beste TV serie Algemeen, en een
Zilveren Roos in de categorie Humor. "The Larry Saunders Show"
werd uitgeroepen tot beste sitcom, en de Duitse film 'The Waiting Room'
kreeg de Persprijs.

Met dank aan: Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. 

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid 
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de redactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. 

(Articles from) DutchMedia can NOT be re-destributed in any
kind, without the permission and agreement of the
editorial staff (David de Jong).

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]