[Prev][Next][Index]

DutchMedia Editie 33b/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 33b/1997

In deze Editie:

- TV Noordzee heeft toestemming commissariaat
- Opbrengst NOB naar overheid, publieke omroep boos
- Veronica populairder
- VAHON krijgt toestemming voor radioprogramma
- NOS: 4e publiek net
- Initiatief omroepbioscoop in Amsterdam
- Nuis geeft omroepen tijd voor afspraken vertoning geweld
- AVRO wil duidelijker gezicht
- Reactie kinderen op kindermoorden: boos, verdrietig en bang
- TV Tips:
	- BBC World: Meer Nieuws
	- 5 In Het Land: 7x per week
	- TV 10 met Nederlandse speelfilms
	- Rinkeldekinkel / Ook Goeiemorgen terug op TV
	- DR. DISH @ TV: The First European Satellite Info Chanel

In Editie 33c/1997
- Telecom Nieuws:
	- Minister Jorritsma wil voicemail dienst PTT Telecom aanpakken
	- Na 1 juni bellen per seconde op vaste PTT Net
	- Brits electriciteitsbedrijf gaat communicatie diensten aanbieden
- Computer Nieuws:
	- Windows 98 testversies uitgelekt: Microsoft onderzoekt illegale Windows 98
- Internet Nieuws:
	- Vaticaan site bijna 3 miljoen maal bezocht in 3 dagen
	- www.omroep.com link was niet direct
	- InternetRAI
	- Nieuwe versie Microsoft Internet Explorer
	- Hack your way through Windows 95
- Internet Sites
	- AT 5 nu ook op Internet
- TMF Facts:
	- TMF eindelijk op de Haagse kabel
	- TMF op locatie
	- Sylvana's Soul in Londen

TV NOORDZEE HEEFT TOESTEMMING COMMISSARIAAT

Het Commissariaat voor de Media heeft donderdag toestemming
verleend aan TV Noordzee om haar uitzendingen te kunnen beginnen.
TV Noordzee is een initiatief van het multimediale bedrijf Strengholt
in Naarden, in samenwerking met Radio Noordzee Nationaal.
Net als Radio Noordzee Nationaal gaat TV Noordzee voornamelijk
Nederlands produkt uitzenden. Vrijdag zijn de onderhandeling
met de VECAI, de vereniging van kabelexploitanten begonnen,
over de vergoeding die TV Noordzee voor doorgifte moet betalen.
De bedoeling is dat TV Noordzee vanaf juni op een kanaal
komt, dat overdag niet uitzendt (Channel Sharing),
waarbij RTL 5, TV 10 en SBS 6 als kandidaten genoemd zijn.

OPBRENGST NOB NAAR OVERHEID, PUBLIEKE OMROEP BOOS

De NOS zegt een belofte zwart op wit te hebben dat de
opbrengsten uit het dit jaar verkochte facilitair bedrijf NOB,
naar de publieke omroep dient te vloeien. De omroepen
vochten daarmee het besluit van het kabinet van vrijdag aan, die
met de opbrengsten van de privatisering van het NOB, de 
staatsschuld wil verminderen. De publieke omroepen krijgen nu 
niets. De publieke omroep deed een beroep zich op een schriftelijke 
toezegging die toenmalig minister Brinkman deed op 10 december 
1987. Minister Brinkman greep in de omroepreserves om zijn 
begroting rond te krijgen, maar beloofde dat de opbrengst van 
de verkoop van het NOB bestemd zou zijn voor omroep- en 
persdoeleinden, schreef hij ter geruststelling van de woedende 
omroepen. De publieke omroep beroept zich erop dat het NOB 
is opgebouwd met omroepgeld en dat het geld dus terug moet 
in de omroepkas. In 1988 werd het toenmalig facilitaire 
voorzieningen van de NOS ondergebracht in de NOB, en 
de overheid nam daar de aandelen onder haar hoede. Een 
verkoop van alle aandelen zou dan 350 miljoen gulden 
opleveren. Daar is 155 miljoen al ingeboekt om bezuinigingen 
op de cultuurbegroting voor 1997 op te vangen. De eerste 155 
miljoen zal dan ook naar Staatssecretaris Nuis gaan voor de 
cultuurbegroting. De rente die de staat op de lagere staatsschuld 
uitspaart komt ten goede aan de begroting van het ministerie van 
OCW. Onduidelijk is nog of de staat met de aandelen naar de beurs 
gaat, of dat de aandelen onderhands verkocht zullen worden. Zeker 
is wel dat het ministerie als harde voorwaarde stelt dat het NOB 
wordt verplicht diensten te leveren aan de publieke omroep. De 
NOS is op technisch gebied voor het overgrote deel afhankelijk 
van het NOB.

VERONICA POPULAIRDER

Afgelopen maand is Veronica concurrent SBS6 voorbij gestreefd. 
Veronica behaalde een marktaandeel van 10,3%. SBS6 haald een 
marktaandeel van 7,5%. RTL 4 staat nog steeds bovenaan de lijst 
van meest bekeken zenders, met een marktaandeel van 21,8%. 
RTL 5 Nieuws & Weer haalde 3,9%. Nederland 1 had een markt-
aandeel van 13,4% en Nederland 2 van 15,3%. Nederland 3 bleef 
steken op 10,5%.(Bron: 538-NetNewz)

VAHON KRIJGT TOESTEMMING VOOR RADIOPROGRAMMA

 De Vereniging Algemene Hindoe Omroep Nederland (VAHON) heeft van het
 Commissariaat voor de Media toestemming gekregen een radioprogramma
 te verzorgen dat via de kabel zal worden verspreid. De omroep gaat nu
 praten met de kabelexploitanten in Zuidwest Nederland - het gebied van
 Gouda tot Middelburg - om een frequentie te bemachtigen. VAHON, geves-
 tigd in Den Haag wil een commercieel radioprogramma verzorgen dat 24
 uur per dag te beluisteren zal zijn. De omroep richt zich op de Hindoes
 in het Westen van het land met programma's die een cultureel en educa-
 tief karakter dragen. Volgens secretaris A. Kartaram van de stichting
 wil de omroep ook de ether in.

NOS: 4E PUBLIEK TV NET

 De NOS bereidt een vierde publiek tv-net voor. Het moet een thema-
 kanaal worden waarop informatieve en culturele programma's die eer-
 der op andere netten waren te zien, worden uitgezonden voor late
 thuiskomers en Nederlanders die in het buitenland wonen. Voorwaarde
 is dat het net digitaal via de satelliet zijn weg naar de kijker
 vindt. De NOS onderhandelt met NetHold, een bedrijf dat satelliet-
 pakketten aanbiedt. "Uitgangspunt is een deal met gesloten beurzen.
 Komen we er uit, dan kan het project nog deze zomer beginnen", aldus
 NOS-directeur Bauke Geersing. Hij zit veel mogelijkheden in het vier-
 de nationale net. Het kan volgens hem dienen als omlijsting van de
 regio-omroepen, zodat - in navolging van SBS 6 - landelijk een regio-
 naal venster gecreeerd kan worden. Onduidelijk is vooralsnog of
 de Wereldomroep ook bij dit project betrokken zal worden, en hoe 
 men kijkers in het buitenland wil bereiken, aangezien het beleid van NetHold
 er op gericht is alle buiten Nederland woonachtigen niet als potentieel
 klant te zien.

INITIATIEF OMROEPBIOSCOOP IN AMSTERDAM

 De meeste publieke omroepen reageren verheugd op het plan van
 NPS-man Carel Kuyl en Wouter Snip (Stimuleringsfonds voor Culturele
 Omroepproducties) voor de vestiging van een omroepbioscoop in Am-
 sterdam. In dit publieke cultuurpaleis kunnen de omroepen hun ar-
 chieffilms en -programma's aan het publiek tonen. De omroepen
 voelen er echter niets voor op een centraal punt alle (pers)voor-
 vertoningen van tv-programma's te houden. Wel zijn ze voor het
 presenteren van grote tv-series en het beleggen van lezingen en
 congressen in de gezamenlijke bioscoop.

NUIS GEEFT OMROEPEN TIJD VOOR AFSPRAKEN VERTONING
GEWELD

 Staatssecretaris Nuis geeft de commerciele en publieke omroepen
 en de makers van tv-programma's enkele maanden de tijd om in eigen
 kring afspraken te maken over vertoning van programma's met geweld.
 Eventueel zal ook de videobranche partner betrokken worden bij een
 convenant dat met name jeugdigen moet beschermen tegen de slechte
 invloed van geweldprogramma's. Nuis overweegt het Commissariaat
 voor de Media een toezichthoudende rol te geven. De omroepen willen
 daar niet aan.

AVRO WIL DUIDELIJKER GEZICHT

 De AVRO wil af van het imago een anoniem instituut te zijn en voor-
 taan een duidelijk gezicht tonen aan het publiek. Om dat te bereiken
 is deze week begonnen met een langlopende marketingcampagne op radio,
 tv en in gedrukte media. De AVRO moet volgens algemeen directeur Frans
 Marechal een merk worden waar de kijker een gevoel bij krijgt en een
 persoon bij ziet. Daarnaast gaat de AVRO haar achterban (zowel leden
 als kijkers) actief betrekken bij de omroep en mee laten praten over
 onder meer de inhoud van programma's. Zo hoopt de AVRO haar bestaans-
 recht ook na 2000, het jaar waarin de huidige uitzendvergunnig afloopt,
 te waarborgen. De zes persoonskenmerken die de AVRO de komende jaren
 moeten gaan typeren zijn: de nieuwsgierige, de betrokken, de onderne-
 mende, de actieve, de vrolijke en de eigenzinnige AVRO.

REACTIE KINDEREN OP KINDERMOORDEN:
BOOS, VERDRIETIG EN BANG

 Kinderen zijn verdrietig, boos en bang na het tonen van de recente
 kindermoorden op televisie. Iets meer dan een kwart van de jeugd van
 7 tot en met 12 jaar is op de hoogte van de kindermoorden die door
 ouders werd gepleegd. Vooral onder 11- en 12 jarigen is de bekendheid
 met de moorden groot: 95 procent. Dat blijkt uit onderzoek door de
 Dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS, in opdracht van het
 Jeugdjournaal.

TV TIPS:

BBC WORLD: MEER NIEUWS

 De Britse zender BBC World biedt sinds 1 april meer nieuws in het
 weekeinde en langere nieuwbulletins op werkdagen. Auteur en voorma-
 lig buitenlandcorresspondent Tim Sebastian wordt presentator van
 'Hard Talk'. In deze nieuwe praatshow op werkdagen (20.30 uur) ont-
 vangt hij journalisten, beroemdheden en gewonen mensen die in het
 nieuws staan. BBC World belooft 'onthullingen, controverse en ont-
 roering'. Andere nieuwe programma's zijn 'Britain today' (april),
 'Future World' (mei) en 'Hong Kong' (juni). Dit laatste programma
 gaat over de terugkeer van de Britse kroonkolonie in Chinese handen.

5 IN HET LAND: 7X PER WEEK

 Het regionale nieuwsprogramma '5 in het land' wordt sinds 1 april
 elke dag door RTL 5 uitgezonden. Er is nu ook een extra actuele editie
 op zaterdagavond om 19.00 uur, die net zoals op werkdagen later op
 de avond herhaald. Op zondag is voortaan om 19.00 uur een compilatie
 van het belangrijkste regionale nieuws van de voorbije week te zien.
 Presentatrice Magreet Spijker krijgt versterking van Magriet van der
 Linden, die sinds 1995 deel uitmaakt van de nieuwsredactie van de
 Holland Media Groep.

TV 10 MET NEDERLANDSE SPEELFILMS

 In de maand april brengt TV 10 iedere zaterdag een Nederlandse
 speelfilm op tv. Op zaterdag 5 april, om 13.30 uur, bijt de beroemde
 film 'Ciske de Rat' met Danny de Munk in zijn debuutrol als Ciske,
 het spits af. Diezelfde avond beseffen Thom Hoffman en Derek de Lint
 dat de spirtuele rituelen houvast bieden in een chaotische wereld
 in de speelfilm 'Rituelen'. Op 12 en 19 april zijn respectievelijk
 de speelfilms 'De stilte rond Christine M.' en 'Gebroken spiegels'
 te zien. Beide van regisseur en Oscar-winnares Marleen Gorris. Als
 hekkensluiter op 26 april het romantisch, psychologische drama 'Mys-
 teries' met Rutger Hauer en Sylvia Kristel in de hoofdrollen.

RINKELDEKINKEL/OOK GOEIEMORGEN TERUG OP TV

 RinkeldeKinkel/Ook Goeiemorgen is terug op TV. Elke werkdag is de
 best geheim gehouden ochtendshow van Nederland weer te zien bij 
 Veronica TV. Call TV begint vanaf nu om 9 uur.

DR. DISH @ TV: THE FIRST EUROPEAN SATELITE INFO CHANNEL

Reaching now more then 100.000 viewers all over Europe, drdish@tv got now
the status of a independent sat-tv company. As a part of the new founded
drdish-tv Produktions-GmbH, Germany the show is produced in the little dutch
village Schinveld. Every second friday of a month the 3 hour live program
will be distributed via the Kopernikus DFS-II-satellite (Frequency 11.548 GHz. V)
all over Europe. This special interest channel - dedicated to the owners of private 
satellite dishes and the related industry - can be received from Island to Greece 
and from Russia to the European west-coast. Furthermore the program is 
distributed a week later by a Cincinnati-cable company. Christian Mass, 
producer of drdish@tv, sayed in a statement: "the next step will be to produce 
a multi-lingual channel. Two languages will be added: english and dutch, but a 
channel like this cant survive without selling airtime to potentional customers 
in the satellite industry. This should be quite easy, since drdish@tv reaches the 
target market without any losses."

drdish@tv runs now for more then 3 years and is sponsored by TELE-satellite
International and Deutsche Telekom AG.

Met dank aan Herman van Beek.
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----
DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden 
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
 David de Jong, 1997.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]