[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 27b/1997 (extra)
               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 27b/1997 (extra)

In deze extra editie:
- Radio 1 blijft voorlopig via FM
- Minister Jorritsma voor nu veilen etherfrequenties, Tweede Kamer wil liever uitstel

RADIO 1 BLIJFT VOORLOPIG VIA FM

Radio 1 blijft voorlopig ook via de FM te ontvangen. Staatssecretaris
Nuis wil de FM etherfrequentie van de nieuwszender in deze 
kabinetsperiode niet verkopen.

Nuis stelde in de Kamer dat het voor hem niet vastsstaat dat
Radio 1 van de FM moet verdwijnen. Volgens hem is het achterhaald
dat het gesproken woordt het beste op AM kan worden uitgezonden.

De PvdA en de VVD drongen er gisteren op aan dat de frequenties
van Radio 1 op FM snel geveild dienen te worden. In de grote dagbladen
van gisteren eiste SKY Radio in een paginagrote advertentie,
dat ze snel voor Noord-. Oost-, en Zuid- Nederland frequenties krijgt.

MINISTER JORRITSMA VOOR NU VEILEN ETHERFREQUENTIES
TWEEDE KAMER WIL LIEVER UITSTEL

Minister Jorritsma is in tegenstelling tot haar eigen VVD fractie
voor het nu veilen van de nu beschikbare etherfrequenties.
De VVD en PvdA fracties zijn juist voor uitstel, mede omdat
de gewijzigde mediawet niet per 1 april 1997 van kracht is, die 
een veiling mogelijk maakt en zij eerst de resultaten van het 
onderzoek van TNO willen afwachten, waarin staat hoe de 
FM band het beste ingededeeld kan worden, en hoe de situatie 
nu is. De resultaten daarvan worden komen pas eind 1998 
beschikbaar, waarna een veiling op zijn vroegst in februari 1999 
plaats zou kunnen vinden. Het scenario zou dan zijn dat
er afspraken gemaakt zouden worden tussen de commerciele
zenders onderling (zowel de partijen met als zonder
etherfrequentie) over een verdeling. Echter de minister denkt,
dat zulke besprekingen zullen mislukken. Een veiling
zou dan in het najaar kunnen plaatsvinden, na de van
kracht wording van de nieuwe mediawet. Waarbij
dan de machtigingen voor een aantal zenders als,
Classic ÉM en Radio Noordzee Nationaal automatisch
verlengd zouden worden, en die van SKY Radio en Radio 538
(die door rechtsgang zijn toegewezen) zouden dan voor
1 april 1997 een verlenging kunnen aanvragen
Minister Jorritsma is ook tegen het plan om 2 van de 5 
thans beschikbare frequentiepakketten aan 1 'Nederlandse muziek
format' zender en aan 1 'niet op het grote publiek richtende' zender te geven.

(bovenstaand nieuws is onder voorbehoud)
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]