[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 26c/1997

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 26c/1997

In deze editie:

- VERONICA Satellite wordt 2 wekelijks
- RNW op NOS Teletekst
- Verkoop en verhuur video met geweld en porno aan banden gelegd
- EuroSport voor het eerst in PalPlus 16:9
- Internet Nieuws:
	- Ongevraagde E-Mail strafbaar in Nevada?
	- RTV Drenthe WebSite in de prijzen
	- Internet Sites

VERONICA SATELLITE WORDT 2 WEKELIJKS

Een van de bladen rondom satellietontvangst, 
VERONICA Satellite wordt 2 wekelijk met ingang van 12 april.
De laatste tijd zou het niet zo goed gaan met het aantal
abonnees van VERONICA Satellite, en wellicht is dit
de reactie daarop. Het blad zegt nu een volwaardig blad
te zullen worden, met een bredere invalshoek.
Concurrentie heeft VERONICA Satellite vooral van
het 2 wekelijkse blad, Free Satellite Watcher (FSW), 
en in mindere mate van buitenlandse bladen zoals 
TELE-Satellite, Satellite Times, en What's Satellite?

RNW OP NOS-TELETEKST

Radio Nederland Wereldomroep is sinds kort 
weer op teletekst te vinden, nadat het vorig jaar verdween
van RTL Tekst. Op NOS Teletekst 269 is voortaan
de info over de Wereldomroep te vinden. 

VERKOOP EN VERHUUR VIDEO MET GEWELD EN PORNO
AAN BANDEN GELEGD

Videotheken die banden met extreem geweld en porno aanbieden
aan jongeren onder de 16 jaar, kunnen voortaan strafrechtelijk
worden vervolgd. Dat geld ook voor bioscopen die jongeren
onder de 16 jaar naar dergelijke films laten kijken. De overtredens
riskeren maximaal een jaar gevangenisstraf of 25.000 gulden boete.
Het kabinet heeft dit gisteren besloten. De filmkeuring verdwijnt,
daarvoor in de plaats kome een nieuw orgaan waarin tv omroepen,
bioscopen en videotheken zijn vertegenwoordigd. Dat instituut 
stelt de normen vast die bepalen of programma's, films of video's geschikt
zijn voor jongeren onder de 16 jaar. Zo wordt er zelfreguliering toegepast,
de aanbieders van de media kunnen zelf zorgen dat jeugdigen geen al
te schokkende beelden te zien krijgen. Tot nog toe konden bioscopen
en videotheken die zich ontrokken aan de huidige filmkeuring, niet worden
vervolgd. Vorig jaar nog was er ophef over de video "Faces Of Death"
die realistsische beelden bevatte van stervende mensen. Afspraken
die met de winkeliers werden gemaakt werden niet nagekomen.

EUROSPORT VOOR HET EERST IN PALPLUS 16:9

Voor het eerst heeft een commerciele zender in Nederland
vanmiddag ook in het PALPlus 16:9 formaat uitgezonden. EuroSport
zond een ski evenement uit in het nieuwe beeldformaat.
Helaas was het logo niet aangepast, en enigszins vervormd zichtbaar.

INTERNET NIEUWS:

ONGEVRAAGDE E-MAIL STRAFBAAR IN NEVADA?

De senaat in de Amerikaanse staat Nevada heeft een wetsvoorstel
in de maak, waarbij het ongevraagd sturen van E-Mailtjes strafbaar 
wordt. Volgens een senator is de versturing van ongevraagde
E-Mailtjes vergelijkbaar met het versturen van ongefrankeerde
post. De wet is gebaseerd, op de al eerder aangenomen wet,
die het versturen van ongevraagde reclame-faxen verbiedt.
De staten Californië, Virginia en Connecticut hebben
ook een dergelijk wetsvoorstel met betrekking tot E-Mail in 
de maak zijn. Op dit moment worden er dagelijks nog vele 
ongevraagde (reclame) E-Mailtjes verstuurd, ook wel 'spam' 
of 'junk' mail genoemd.

RTV DRENTHE WEBSITE IN DE PRIJZEN

De Internetsie van RTV Drenthe heeft de internationale
Corelprijs voor Internetgebruikers gewonnen in de categorieën
'Best Of Show' en 'Informatief'.. Meer dan 10.000 bedrijven en 
partculieren uit de hele wereld namen deel aan deze wedstrijd 
van softwareproducent Corel. De deelnemende sites zijn 
beoordeeld op inhoud en uiterlijk.

INTERNET SITES:

RTL TV at http://www.rtl.de/
CBS Telenoticias at http://www.americahabla.com/
Telehit at http://www.televisa.com/television/telehit/index.html
TV 6 Moscow at http://www.tv6.ru/
SuperSport Nordic's home page has moved to http://www.filmnet.se/sve/supersport/
Challenge TV has a home page at http://www.challengetv.co.uk/
TV Slovenija has a home page at http://www.rtvs.si/
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)

--- Live RealVideo transmissions:
C-SPAN at http://ramhurl.real.com/cgi-bin/ramhurl.cgi?ram=tc-cspan-live1.rm
C-SPAN 2 at http://ramhurl.real.com/cgi-bin/ramhurl.cgi?ram=tc-cspan-live2.rm
(Source: SATCO DX, http://www.satcodx.com)
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Het archief van DutchMedia vind je op
http://www.TELE-satellit.com/listserver/tags1/dutchmedia

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]