[Prev][Next][Index]

DutchMedia editie 6/1997
	

               D U T C H M E D I A

                MAILINGLIJST

               onder redactie van
                David de Jong.

                EDITIE 6/1997: Internet Special

In deze editie 
-Internet Special: Uitslagen Internet Onderzoek

Van de firma Multiscope Marketing Services kreeg
ik onderstaand persbericht toegezonden (waarvoor dank).
Aangezien het stuk een goed beeld geeft van de stand van zaken
met betrekking tot Nederlandse Internetgebruikers publiceer ik 
het hierbij in DutchMedia.

Multiscope Marketing Services, een marktonderzoeksburo dat
mede gespecialiseerd is in "online" onderzoek heeft in 
november het Inter/Media scope onderzoek opgeleverd. 

Naast het verzamelen van een aantal kerngegevens omtrent het 
internet-gebruik in Nederland werd ook de invloed op 
traditionele media, de bestedingen via het internet en de 
mogelijkheden voor adverteren d.m.v het internet in dit 
onderzoek nader bekeken.

In totaal werkten meer dan 1.100 internet-gebruikers mee aan 
het onderzoek door een online enquete in te vullen. Door de 
omvang en opzet van het onderzoek is het op het moment uniek 
in zijn soort. Vooral uitgevers, media- en reclameburo's 
hebben veel interesse getoond in het Inter/Media scope 
onderzoek.

Het onderzoek leverde o.a. de volgende resultaten op:

Inlogplaats:
^^^^^^^^^^^^
Ruim 60% van alle gebruikers logt vanuit thuis in op het 
internet. 31% doet dit vanuit het bedrijf en 7% vanuit de 
opleiding.

Configuratie van de internet PC:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
De "gemiddelde" internet PC kunnen we als volgt omschrijven:
Pentium systeem (60%) met 9-16 MB geheugen (44%), een harde 
schijf die groter is dan 1.000 MB (54%) en een 14 inch monitor 
(35,5%) die meer dan 256 kleuren kan weergeven (67,2%). Om 
contact te maken met het internet wordt vaak een 28k8 modem 
gebruikt (47,4%). De gemiddelde internet PC beschikt vaak over 
een CD-Rom speler (85,1%) en een geluidskaart (79,6%).

Groei van het internet:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Op 1 januari 1993 had 13% van de respondenten 
internet-toegang. Daarna is de groei in een stroomversnelling 
gekomen. Sinds april '96 is er sprake van een afnemende groei. 
Het gemiddelde groeipercentage van de afgelopen 4 maanden ligt 
op ongeveer 2% per maand. In de maanden hiervoor was dit het 
twee- of drievoudige.

Online tijd per maand:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Gemiddeld is de internet-gebruiker in Nederland ongeveer 37 
uur per maand ingelogd op het internet. Het meest genoemde 
aantal uren dat men is ingelogd (modus) is 25 uur. Het 
gemiddelde wordt "opgekrikt" door een aantal "heavy users".

Wijze van toegang:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
67% van alle Nederlandse gebruikers legt kontakt met het 
internet via een access-provider, 9,7% via de opleiding, 17% 
via het bedrijf en 4,7% via Compuserve.

Access Providers:
^^^^^^^^^^^^^^^^^
De top 20 qua aantal gebruikers heeft een gezamenlijk 
marktaandeel van bijna 80%. Van alle gebruikers is 75% 
tevreden tot zeer tevreden over zijn provider.

Gebruik onderdelen van het Internet:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
* 99,6% gebruikt WWW
* 98,2% gebruikt Email
* 74,1% gebruikt FTP
* 63,5% gebruikt Usenet/Nieuwsgroepen
* 25,4% gebruikt Telnet
* 19,1% gebruikt IRC
* 6,7% gebruikt Archie

Gebruikte software:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
De marktleiders voor software in de verschillende groepen 
zijn:

* WWW   --> Netscape (69,7%)
* Email  --> Eudora (23,0%)
* FTP   --> WS_FTP (36,2%)
* Usenet  --> Free Agent (20,0%)
* Telnet  --> Ewan (9,1%)
* IRC   --> mIRC (56,4%)
* Archie  --> WS_ARCHIE (48,0%)

De browser van Microsoft; Internet Explorer, heeft een 
marktaandeel van 24,6%.

Profiel Internet gebruiker:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Evenals andere (buitenlandse) onderzoekers kunnen wij 
concluderen dat de internet-gebruiker te typeren is als een 
jonge, hoog opgeleide man met een bovenmodaal inkomen. 
Studenten blijken bovendien oververtegenwoordigd te zijn. 
Ongeveer 40% van de respondenten gebruikt het internet voor 
zakelijke doeleinden.

Invloed op traditionele media:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
De invloed van het internet op de traditionele media zoals 
televisie en radio blijkt enorm. 45,6% van de respondenten 
zegt minder gebruik te maken van de traditionele media sinds 
men internet-toegang heeft.

Televisie is de grootste verliezer: 77,8% van de respondenten 
zegt dat de tijd die besteed wordt aan het internet ten koste 
gaat van het televisie kijken.

Bestedingen:
^^^^^^^^^^^^
Bij het kopen van produkten en gebruik maken van diensten zijn 
vooral zaken populair die verregaand gestandaardiseerd zijn. 
Hierbij moet u denken aan CD's, CD-Rom's, boeken en hard en 
software. Als de gebruiker vooraf weet wat hij krijgt is hij 
ook geneigd het online te bestellen.

Degenen die al eens via het internet gekocht hebben of gebruik 
gemaakt hebben van een betaalde dienst besteden jaarlijks 
gemiddeld een bedrag van Hfl. 478,-.


De voorgaande, en andere resultaten zijn ook na te lezen op de 
site van Multiscope: 

      http://www.horizon.nl/multiscope/intmedia/

Via de site kan ook inzicht verkregen worden over de opzet en 
uitvoering van het onderzoek. 
======================================================
Redactionele mededeling: Binnen een week 6 edities. Ik had niet
verwacht zoveel edities de deur uit te doen binnen 1 week,
maar, het nieuws bleef zich aandienen, en dat zal
wel komen door het begin van het jaar. Ik hoop echter
dat jullie (de lezers) de nieuwtjes interessant vinden....
======================================================
DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik. Het mag derhalve
herverspreid worden voor niet-commerciele doeleinden, na toestemming.

Bijdragen zijn altijd welkom op sinjeur@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.

DutchMedia wordt mede mogelijk gemaakt dankzij TELE-satellit,
Europa's Grootste Satelliet tijdschrift.

Meer mailinglijsten over media en satelliet ontvangst 
vind je op http://www.TELE-satellit.com
-----

DutchMedia is free and for personal use. You may 
redistribute for non-commercial purposes, after permission.

Contributions are always welcome at sinjeur@dds.nl
A published contribution will always contain the source.
=====================================================
[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]