[Prev][Next][Index]

Belmedia Nieuwsbrief 6      Belmedia


          Nieuwsbrief   6
-------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------

Er is een foutje geslopen in de nummering. Vorige week werd de vijfde
nieuwsbrief opnieuw van nummer 4 voorzien. Deze week dus nummer 6. Daarmee
is Belmedia de langstdurende medianieuwsbrief van Vlaanderen. De vorige,
Media Belgium hield het 5 edities uit. Nu het nieuws zelf:

- antwerps radionieuws
  - klinkend goud radio wordt Contact Gold
  - nieuws over antigoon
  - metropolys klopt Contact in rechtbank
  - topradio in zee met Minerva op nieuwsvlak
  - express niet uit de ether
- het nieuwe frequentieplan: stand van zaken
- ATLANTIS is de nieuwste radioketen voor Vlaanderen EN Nederland
- kijkaandelen België 3-10/5
- marktaandelenevolutie maart-april (nederland)

-----


ANTWERPS RADIONIEUWS

Antwerpen is de interesantste radiomarkt wat Nederlandstalige radio betreft.
We hebben er dan ook vaak nieuws over, en dat is deze week niet anders.

* Klinkend Goud Radio wordt "CONTACT GOLD"!

Nadat de laatste medewerkers bij B.R.O./Klinkend Goud vertrokken waren, zou
de directie van de radio in Brasschaat besloten hebben een franchise te
nemen op "Contact Gold".  Op 16 april had de directie van Radio Contact al
besloten deze keten na Wallonië ook in Vlaanderen te willen uitbouwen, en in
Antwerpen viel de keuze dus op Klinkend Goud waar recent twee opeenvolgende
programmaleiders hun ontslag al hadden ingediend. Hoewel Radio Contact een
volledige overname van het station beoogde, zou op dit ogenblik enkel sprake
zijn van franchising. Oorspronkelijk zou in september Contact Gold starten
met zijn uitzendingen in Antwerpen.  Door de recente wijziging van
strategie ( zie nieuwsbrief vorige week ) zou ook 1 juni wel is de
startdatum kunnen worden.


* Antigoon

Het overheidsorgaan "Media en Film", controleorgaan voor lokale radio's, zou
opnieuw de situatie van Radio Antigoon aan het onderzoeken zijn. Toen Radio
Antigoon een tijdje geleden voor 10 dagen de ether uit moest wegens het
beslaan van een te grote bandbreedte, en daardoor storing voor andere
stations, bleek Antigoon tijdens die gehele periode de zender te hebben
laten aanstaan... Hierdoor zou de kans bestaan op een nieuwe schorsing in de
nabije toekomst, vermits de vorige nooit werd uitgevoerd. Ook komt er nog
een uitspraak ten gronde volgt nog, wat zou kunnen leiden tot het
definitieve einde van de radio van de Sinjoren.


* METROPOLYS wint titanenstrijd!

Radio Metropolys op 105.4 FM mag zijn roepnaam behouden. Enkele maanden
geleden had Radio Contact, dat vroeger een station in Antwerpen uitbaatte
onder dezelfde naam, ermee gedreigd langs gerechtelijke weg de roepnaam te
laten verbieden.  Radio Contact heeft via diezelfde gerechtelijke weg nu
ongelijk gekregen: de zendvergunning van de vroegere Contact-Metropolys werd
in 1997 definitief ingetrokken, en dus bestaat volgens de rechter geen
verwarring van roepnaam. Voor de goede orde: ook Radio Metropolys zelf heet
officieel niet zo, de eigenlijke naam van het station is Radio Bavo...

* TOPRADIO verzorgt nieuwsdienst Radio Minerva!

Besprekingen zijn aan de gang tussen de leiding van Topradio VRM en Radio
Minerva om de radiojournaals voortaan gezamenlijk te brengen, er zou een
mondeling voorakkoord bestaan. Zoals de kaarten momenteel liggen, zou
Topradio's nieuwsdienst na de zomer ieder uur een volledig bulletin alsook
een regelmatig lokaal journaal verzorgen bij Radio Minerva. Met de
toetreding van Radio Minerva, wil dit zeggen dat Topradio's nieuwsdienst
vanaf september 1998 te horen zou zijn op 5 stations in het Antwerpse.

* RADIO EXPRES: Niks aan de hand.

Het blad "Radiovisie" had even de knuppel in het hoenderhok gegooid: Radio
Expres zou alweer 'een schorsing van tien dagen hebben opgelopen van 1 tot
10 mei 1998'. Daar is dus niets van gebleken. In 1997 had Expres weliswaar
een tiendaagse schorsing aan zijn broek, maar het bericht van Radiovisie dat
dit in 1998 opnieuw het geval zou zijn, is volledig uit de lucht gegrepen.
Er bestaat geen enkele veroordeling t.o.v. Radio Expres. Waar het bericht
dan vandaan komt is onduidelijk. Hoedanook: als "bad publicity" inderdaad
ook "good publicity" is, is de hele heisa rond Radio Expres promotioneel
weer mooi meegenomen...


-----


HET NIEUWE FREQUENTIEPLAN!

Het nieuwe frequentieplan voor lokale radio's, dat sinds 21 april werd
besproken in de kamercommissie, is provisorisch GOEDGEKEURD. Het plan werd
opgesteld door het Nederlandse adviesbureau C.B.T., en houdt een nieuwe
zendvergunning in voor in totaal 270 lokale stations in Vlaanderen. Dat zijn
circa 90 stuks MEER dan door Minister Van Rompuy werden vooropgesteld: in
zijn redevoering van 22 april was nog sprake van niet meer dan maximum 180
stations. Dit onverwachte cijfer is te danken aan enerzijds C.B.T., dat door
een gedetailleerde planning heeft aangetoond dat het maximum van 270
haalbaar is zonder storingen, en anderzijds aan de onafhankelijke commissie
van experts, voorgezeten door een magistraat, die de oorpsronkelijk zeer
doorgedreven beknotting van tafel wilde.

De invoering van het nieuwe plan vindt niet plaats op 1 maart 1999 zoals
eerder vooropgesteld, maar reeds op 1 januari.
Ook is in het provisorisch gekeurde plan geen sprake meer van
agglomeratieradio: het plan oppert eenzelfde Zendvermogen voor elke nieuwe
vergunning, dus enkel op gemeentelijk niveau.  In acht genomen dat 324
stations op dit ogenblik actief zijn, waarvan 14 in Vlaanderen GEEN nieuwe
vergunning hebben aangevraagd, Komt de situatie uiteindelijk neer op het
sneuvelen van 40 vergunningen althans van de FM-band: want zowel kabel,
D.A.B. als testbeeldradio werden NIET gereglementeerd. De 40 slachtoffers
vinden dus nog plenty alternatieven om door te gaan.

Het kabinet van Minister Van Rompuy houdt nog ZELF de laatste troef in
handen, namelijk de selectiecriteria. Indien in iedere provincie acht
stations gemiddeld verdwijnen (een totaal van 40 in Vlaanderen), dan worden
3 criteria voopgesteld: de FINANCIELE GEZONDHEID van het station ("een open
en investeringsgerichte boekhouding"), de INHOUD van de programmatie ("een
sterke en nuttig bewezen aanwezigheid in de regio") en de eventuele
SCHORSINGEN of BOETES in het verleden ("de ervaring met het beleid").

Het provisorisch goedgekeurde plan gaat nu weer over naar dhr Minister, die
politiek gezien de BESTE bal speelt door het plan ook zelf integraal goed te
keuren: aldus vermijdt Minister Van Rompuy een hoger beroep bij de Europese
Commissie, waarmee de raad van lokale radio's tot nog toe had gedreigd. Het
Belgische compromismodel staat ook in deze materie garant voor een solide en
goed overdachte politiek vanwege de ministeriële excellentie.


-----


* RADIO ATLANTIS : nieuwe hitradio-keten doorheen Vlaanderen en Nederland.

Wat ooit in 1985 begon als een studentengrap, is anno voorjaar 1998 aan het
uitgroeien tot een ware keten van radiostations doorheen Nederland en
Vlaanderen : Radio Atlantis.

Radio Atlantis heeft intussen al twee agglomeratiefrequenties in Nederland,
en twee radiovergunningen rondom het Antwerpse.  Op dit ogenblik wordt naar
verluidt ook verder onderhandeld met een aantal bijkomende frequenties in
andere provincies doorheen zowel België als Nederland. Atlantis houdt er
een eigen radionieuwsdienst op na onder leiding van Koen De Bruyn (ex
nieuwsdienst Radio Flandria). Andere bekende namen zijn Tania Cloeck, Dirk
De Wolf, Yves De Ruyter, Kris de Leijzer en Kevin Club X.  Met een heel
actuele format naar het tienerpubliek toe en een programmatie bestaande uit
voornamelijk house- en pophits zonder oldies, meent Radio Atlantis bij
uitstek een categorie luisteraars te bedienen die bij de V.R.T. en de andere
nationale ketenradio's niet aan bod komt. In Antwerpen is Radio Atlantis te
ontvangen op 106.3 FM.  Ook in Nederland, rond zwolle zit men al op Fm:
103.2

-----


PAUL HAENEN BIJ RTL 4

Paul Haenen gaat samen met zijn alter ego Margreet Dolman de dertiendelige
serie 'Nouveau riche' presenteren voor RTL 4. De eerste uitzending is 11
juni. Deze week hebben Haenen en RTL 4 een defintief accoord bereikt. Tot
voor kort was Haenen te zien bij de VARA waar hij enkele minuten in het
programma 'Spijkers' vulde. Daarvoor was hij jaren werkzaam voor de VPRO
maar kon met die omroep destijds niet tot overeenstemming komen over het
uitzendtijdstip van zijn programma's. In 'Nouveau riche' bezoeken Haenen en
Dolman op hun geheel eigen wijze de echt rijken van Nederland, die met
daadkracht en doorzettingsvermogen geslaagde ondernemingen hebben opgezet.

Haenen is dus officieel niet meer te zien in Vlaanderen, wat jammer is, want
Paul had heel wat fans. Onofficieel kan via een smartcard en een digitale
schotelset toch nog worden gekeken.


-----


KIJK! AANDELEN
     VTM  K2  VT4  TV1  Ket/Can
MA  34.1  6.8  7.7  28.4  5.6
DI   34.5  5.8  8.1  24.4  7.7
WO  25.9  9.0  11.3 23.1  11.8
DO  32.6  6.4  8.6  25.1  9.1
VR  37.5  5.4  7.2  25.7  6.6
ZA  22.2  6.4  6.6  38.8  5.7
ZO  29.9  6.5  9.8  21.5  6.0

Goed weer in het weekend wat resulteerde in lagere cijfers. Blind date op
zondag moest bijvoorbeeld 350.000 kijkers inleveren. Een overzichtje van de
schommelingen.

VTM pakte marktaandeel terug op woensdag (+4.5) en op vrijdag (+13.3). Op
vrijdag was er de Miss België verkiezing waardoor de cijfers vertekend zijn.
Op zaterdag en zondag moest VTM inleveren (resp. 4.8 en 2.3 procent) Op
zaterdag was er het songfestival wat resulteerde in heel wat m.a.-winst voor
de VRT (+ 14.3).  Ook winst op donderdag (+1.6) en vrijdag (+1.2) voor de
VRT. Verlies vooral op zondag (-2.5). Op kanaal 2 was er verlies op
zaterdag (-2.2)en op woensdag (-1.5), Winst op maandag (+1). Op woensdag
scoorde VT4 merkelijk beter: (+2.4) maar verloor op vrijdag (-2.6) en
zaterdag (-3.3). Op ketnet/canvas was er winst op woensdag (voetbal en dus
+4%). Op vrijdag verloor de kleinste openbare zender 1.2%


Marktaandelen Nederland
           April Maart
Nederland 1 21,1 12,3
Nederland 2 13,1 15,1
Nederland 3 10,8 11,9
RTL 4      21,1 19,7
RTL 5 N&W r 4,3  3,6
SBS 6       9,9  9,9
Veronica    10,1 10,5
TV 10        1,7  1,8

[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]